Nieuwe minister blijft erbij: kinderhartchirurgie moet weg uit Leiden

Het LUMC
Het LUMC © ANP
LEIDEN - Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid houdt vast aan de sluiting van de afdeling hartchirurgie van het LUMC. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer die Kuipers dinsdagavond stuurde. 'Iedere patiënt met een aangeboren hartafwijking dient optimale zorg te krijgen. Het is duidelijk dat dit in Nederland niet in vier centra, op vijf locaties, te waarborgen is', schrijft Kuipers aan de kamer.
De Tweede Kamer was uiterst kritisch op het besluit van voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge om de zorg voor mensen en met name kinderen met een aangeboren hartafwijking te concentreren in het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC in Utrecht. Dat besluit maakte hij net voor kerst bekend. Vooral het feit dat een onderbouwing van het besluit ontbrak, stuitte de kamer tegen de borst.
In de brief die dinsdag aan de kamer is gestuurd, staat die argumentatie wel. Kuipers schrijft: 'In een model met drie (of meer) interventiecentra zijn de behandelvolumes per centrum en per behandelteam te klein om aan de volumenormen uit de kwaliteitsrichtlijnen te kunnen voldoen. (...) In een model met twee interventiecentra worden de volumenormen gehaald en krijgen de behandelteams voldoende kans om complexe patiënten te behandelen. Een model met twee centra biedt dus de beste randvoorwaarden voor goede kwaliteit van zorg voor elk kind.'

Utrecht en Rotterdam

Opmerkelijk is wel dat in de brief van Kuipers niet wordt ingegaan op de keuze voor de ziekenhuizen in Rotterdam en Utrecht. En juist daar zit het pijnpunt bij de criticasters. Het Erasmus MC is een zeer gerenommeerd centrum voor dit soort hartoperaties, en dat werkt nu al samen met het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Utrecht is een relatief kleine 'speler' op de markt en werkt met geen enkel ander ziekenhuis samen. Critici zeggen dat met name de keuze voor Utrecht onbegrijpelijk is.
Een van die critici is de Leidse burgemeester Henri Lenferink. Hij zegt er alles aan te gaan doen om sluiting van de afdeling kinderhartchirurgie bij het LUMC in Leiden te voorkomen. Ook ouders van kinderen met een aangeboren hartafwijking proberen het besluit van voormalig gezondheidsminister De Jonge ongedaan te maken.

'Grootste en de beste'

In het gesprek met mediapartner Sleutelstad zegt Lenferink dat hij het besluit van voormalig minister De Jonge om de afdeling kinderhartchirurgie te sluiten, onbegrijpelijk vindt. Hij noemt deze afdeling de grootste en de beste van Nederland. In het LUMC worden nu vrijwel alle hartoperaties in Nederland bij pasgeboren of zelfs nog niet geboren kinderen gedaan.
Kuipers schrijft aan de kamer dat het LUMC, net als het Radboud en het UMC Groningen nog wel acute zorg mogen verleden, maar geen daadwerkelijk ingrepen mogen doen. 'Hoe ongemakkelijk het ook is: de geografische spreiding is bij de concentratie van deze vorm van zorg niet van doorslaggevend belang', schrijft de minister. Daarmee doelt hij vooral op de sluiting van de afdeling in Groningen.

Heel veel vragen

De brief van Kuipers volgt op het besluit van zijn voorganger Hugo de Jonge van 20 december. Omdat eigenlijk niemand voorbereid was op dit besluit, heerst er nu bij de ziekenhuizen, bij de Tweede Kamer en ook bij patiënten veel twijfel en onbegrip. Enkele honderden ouders van kinderen met een aangeboren hartafwijking hebben de nieuwe minister Kuipers dinsdag een brief gestuurd met hun zorgen en vragen.
Zij zijn van mening dat er te weinig is gekeken naar de gevolgen van een concentratie van de zorg op deze twee plekken. Patiëntenverenigingen zijn diezelfde mening toegedaan. De brief van de ouders is door 350 mensen ondertekend. De minister gaat in zijn schrijven aan de Kamer ook niet nader in op die gevolgen van deze keuze.

Woensdag debat in de kamer

De brief van Ernst Kuipers wordt woensdag behandeld in een vergadering van de vaste Kamercommissie VWS. Direct na het besluit van zijn voorganger heeft die commissie voor Volksgezondheid de minister gevraagd geen 'onomkeerbare besluiten' meer te nemen op dit dossier. Dat ging, omdat het bijna kerst was, via een speciale emailprocedure.
'De minister moet daar echt op antwoorden', zegt D66-kamerlid Wieke Paulusma. Ze geeft aan niet tegen concentratie van zorg te zijn, maar vindt het besluit van De Jonge wel erg slecht onderbouwd. 'Wij willen echt weten op basis van welke argumenten de minister deze zorg wil onderbrengen in het Erasmus MC en het UMC Utrecht.'

Brief met mededeling

Eerder gaf PvdA-kamerlid Attje Kuiken ook al aan deze keuze totaal niet te begrijpen. De brief die De Jonge aan de kamer stuurde was eigenlijk enkel een mededeling dat de keus was gemaakt, zonder verdere argumenten voor die keuze.
'CDA wil een nadere feitelijke onderbouwing en een impact-analyse: wat betekent dit besluit voor onder andere andere delen van de zorg', zegt CDA-kamerlid Joba van den Berg. Die impact-analyse is dus een onderzoek naar de gevolgen voor alle betrokkenen. De Kamer gaat woensdag de minister schriftelijk verder bevragen, en als daar antwoorden op gegeven zijn volgt een Kamerdebat waarin besluiten definitief worden gemaakt.

Lobby vanuit Leiden

In een eerste reactie op de brief van minister Kuipers laat het LUMC weten het besluit 'onhoudbaar' te vinden. Het ziekenhuis gaat door met het voorbereiden van juridische stappen.
De Leidse burgemeester Lenferink nodigt intussen verschillende kamerleden uit om te praten over de voorgenomen sluiting van de kinderhartchirurgie in het LUMC. Ook het ziekenhuis zelf ontvangt geregeld Kamerleden.