Westland geeft te veel geld uit, raad maakt zich zorgen: 'Reserves gaan er heel snel doorheen'

Gemeentehuis in Westland
Gemeentehuis in Westland © ANP
WESTLAND - De financiële situatie van het Westland is zorgelijk. Dat blijkt uit een onderzoek van accountantsbureau BDO naar de financiële gezondheid van alle 355 gemeenten in Nederland. Wat blijkt? Westland bungelt zelfs onderaan de ranglijst. Raadslid André van den Berg van Gemeentebelang Westland: 'Er wordt in het Westland structureel méér uitgegeven dan dat er binnenkomt.'
Met een rapportscore van een vijf, scoort het Westland het slechtst in vergelijking met alle andere gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Voor de Westlandse raad komt dat niet als een verrassing. Zij klagen al langer over de financiële situatie van hun gemeente. 'De provincie tikt het college al een aantal jaar op de vingers, dat de Westlandse kas zich in het hoogste risicogebied bevindt', vertelt raadslid Van den Berg van Gemeentebelang Westland. 'We zijn in drie jaar tijd maar liefst 40 miljoen teruggegaan in onze reserves. Als we dat blijven doen, zijn we er heel snel doorheen.'
Ook in de laatste brief over de begroting van de provincie wordt geconcludeerd dat Westland nog steeds volop financiële risico's loopt. Vooral de hoge schuldenlast en de grondexploitaties baren zorgen. Gemeentebelang Westland diende eind vorig jaar een motie in om inzicht te krijgen in de financiële uitgaven van het college. 'In de praktijk blijkt dat twee derde van de gemeentelijke uitgaven noodzakelijk is en een derde kunnen we sturen', zegt Van den Berg. 'Wij willen graag kijken waar er mogelijkheden zijn om te bezuinigen.' Maar de motie werd afgewezen. 'Het college vond het niet nodig.'

Wethouder: 'Financiële situatie ligt genuanceerder'

Volgens de Westlandse wethouder van financiën Ben van der Stee ligt het financiële plaatje van de kassengemeente namelijk genuanceerder. 'Het klopt dat de gemeente Westland wat betreft de provincie in de hoogste risicoklasse zit', geeft hij toe. 'Máár dit is gekoppeld aan het begrotingsjaar 2022. Wanneer we kijken naar de meerjarenraming 2023 – 2025, dan zien we dat de vaste schulden substantieel afnemen. Daarnaast verwacht onze gemeente ook structurele positieve gevolgen uit de herijking van het Gemeentefonds.'
Maar volgens de provincie loopt de gemeente Westland hiermee op de zaken vooruit. 'Ons beleid is dat er wel vooruit gelopen kan worden op eventuele financiële nadelen, maar niet op eventuele voordelen', laat de provincie in de laatste brief vaan de gemeente weten. 'De meerjarenraming 2024 en 2025 sluiten met structurele tekorten. Er is een nadelig saldo tussen de twee en drie miljoen euro.'

'Dure gronden oorzaak van tekorten'

Volgens de wethouder zijn de dure gronden bij de Westlandse zoom - een woongebied bij Monster, Ter Heijde en Poeldijk - de oorzaak dat Westland er 'op het oog' zo slecht voorstaat. 'Deze gronden werden ooit gekocht met het idee dat ze de gemeente ook wat zouden opleveren, maar zijn inmiddels niks meer waard', legt raadslid en fractievoorzitter Benjamin Hofland van D66 Westland uit. 'Dat zorgt voor negatieve balans als je kijkt naar de schulden tegenover de bezittingen. Maar verkopen kunnen we ze ook niet.'
Het is nog niet zo erg met de financiële situatie gesteld dat de gemeente Westland onder toezicht gesteld is door de provincie. 'Dat is de volgende stap', vervolgt Hofland. 'Dus het is goed dat we ons als gemeente hiervan bewust zijn. We zijn nog geen 'rood', maar we hebben wel weinig vet op de botten.' Volgens de provincie moet Westland vooral bezuinigen in het sociale domein en kan dan voor 2023 haar financiële zaakjes weer op orde hebben.