Provincie tikt Westland op de vingers: 'Geld voor islamitische school móet terug op begroting'

Lerares op islamitische school
Lerares op islamitische school © ANP
WESTLAND - De provincie heeft in een brief aan de gemeente Westland laten weten dat zij opnieuw 450.000 euro in haar begroting moet opnemen om een islamitische school in de gemeente te huisvesten. Eind vorig jaar schrapte het college dit geld, omdat een meerderheid van de raad daarvoor een motie had ingediend.
Drie lokale partijen in Westland proberen al sinds 2016 de komst van de islamitische basisschool tegen te houden. Stichting Yunus Emre voldoet aan alle eisen om in de gemeente een basisschool te beginnen, maar de gemeenteraad weigert de school in het scholenplan op te nemen. Daarom besloot minister Slob destijds om het zelf te doen, maar ook dit scholenplan, werd door deze drie partijen van tafel geveegd.
Eind vorig jaar haalde de raad het budget voor de school zelfs uit de begroting. De minister pikt dat niet en daarom is deze beslissing vernietigd. Dat betekent dat het oorspronkelijke scholenplan waar een islamitische school deel van uitmaakt, gewoon weer geldig is. De provincie schaart zich volledig achter het besluit van Slob. 'Wij willen u er nogmaals op wijzen dat de kosten voor deze school verplichte uitgaven zijn die in de begroting moeten worden opgenomen', aldus Gedeputeerde Staten. 'Wij verwachten dat u bij de eerstvolgende begrotingswijziging de lasten weer opneemt in uw begroting en meerjarenraming.'

'College komt in februari met locatie'

Ondanks dat het geld terug moet op de begroting, is de raad nog steeds niet van plan zich bij de komst van de islamitische school neer te leggen. 'Wij gaan opnieuw tegen het besluit van minister Slob in beroep', aldus Peter Duijssens van Westland Verstandig. Ondertussen moet het college wél gewoon doorgaan met de procedure van de Islamitische school. En dat betekent: op zoek naar een locatie. Met het scholenplan dat er nu ligt, moet de school namelijk in augustus 2022 open.
De wethouder liet in december weten dat hij verwacht dat begin januari een locatie voor de school is gevonden. Maar op dit moment zijn er nog steeds geen locaties bekend. 'Wij hebben ook nog steeds helemaal niks gehoord', laat Remmert Keizer weten, fractievoorzitter van Gemeentebelang Westland, één van de drie lokale partijen die fel tegen de school is. De verwachting is dat het college begin februari met een locatie zal komen. Yunus Emre heeft eerder aangegeven dat zij voorkeur hebben voor een locatie in Naaldwijk, maar daar is op dit moment niets vrij.