Groep de Mos wil een stop op migratie: 'Hagenaars eerst'

Richard de Mos
Richard de Mos © ANP
DEN HAAG - Om de woningcrisis op te lossen wil Hart voor Den Haag/Groep de Mos een rem op de bevolkingsgroei zetten. Volgens lijsttrekker Richard de Mos kan Den Haag niet nog meer migranten aan. Daarom moet de stad niet meer verplicht worden om statushouders op te vangen en ook de voorrangsregeling voor een woning voor asielzoekers met een verblijfsvergunning moet van tafel. 'Hagenaars eerst', zegt lijsttrekker Richard de Mos in het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
In het programma 'Deze stad verdient beter' van Groep de Mos staan de nieuwe plannen voor na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Het programma, dat maandag is gepresenteerd, beslaat 167 pagina’s. Hart voor Den Haag zegt het snel realiseren van betaalbare woningen op nummer 1, 2 en 3 te zetten. 'De bouw kost tijd en dat betekent dat we eerst voor onze Haagse bewoners bouwen', zegt De Mos.
Dat betekent dat asielzoekers en asielzoekers met een verblijfsvergunning niet meer welkom zijn in Den Haag. 'Willen we de stad leefbaar en groen houden dan moet het Rijk stoppen om nieuwkomers naar Den Haag te sturen', zegt De Mos. 'Er is een woningnood, we hebben een tekort aan agenten, leraren en zorgpersoneel en de sociale cohesie is ver te zoeken. Er moet een pas op de plaats komen bij de ongebreidelde bevolkingsgroei.'

Rotterdamwet

Verder wil de partij de Rotterdamwet invoeren. Die wet houdt in dat mensen met een laag inkomen niet in bepaalde wijken mogen wonen. 'Daarmee weren we de aanhoudende toestroom van kansarmen richting overbelaste wijken', zegt De Mos. Aan de andere kant krijgen sommige groepen juist wel voorrang bij het zoeken naar woningen. 'Wij willen een voorrangsverklaring voor agenten, leraren en zorgpersoneel', zegt hij. 'We willen sterkere schouders toevoegen om zo de sociale cohesie en draagkracht te vergroten.'
Maar bouwen is wel noodzakelijk om de woningcrisis op te lossen, realiseert de partij zich. Hart voor Den Haag kiest daarbij voor hoogbouw op bepaalde plekken. 'Hoogbouw aan de kust en in groengebieden is voor ons een no-go', reageert De Mos. 'Maar waar het kan, kies dan voor lef. Geef de stad eens een Haagse variant van het Empire State Building in New York. Zo zorgen we in Laak dat de drie woontorens, waarvan een op met Haagse recordhoogte van 240 meter, er alsnog gaan komen. Ook tegen de bouw van twee woontorens naast het Centraal Station van 185 meter hoog zeggen wij ja.'

Heropenen bejaardentehuizen

Andere maatregelen waarmee Hart voor Den Haag de woningmarkt wil aanjagen zijn het toevoegen van bouwlagen op bestaande wooncomplexen, overkluizingen bouwen boven doorgaande wegen en het spoor, een project wonen boven winkels, het heropenen van bejaardentehuizen, het verkorten van de doorlooptijden van woningbouwprojecten en het op orde brengen van het ambtelijk apparaat, zodat vergunningsaanvragen niet onnodig lang blijven liggen. Leegstaande kantoorgebouwen kunnen, zeker naar aanleiding van veel meer thuiswerken, geschikt gemaakt worden voor woningen, zo vindt de partij.