Coronavirus: Eerste groene vinkjes in corona-app vervallen pas volgende week

Een ongeldige QR-code
Een ongeldige QR-code © ANP
REGIO - Volg hier al het coronanieuws van donderdag 3 februari.

Eerste groene vinkjes in corona-app vervallen volgende week

De eerste groene vinkjes in de corona-app vervallen niet vrijdag, maar vanaf volgende week dinsdag. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Eerder werd nog uitgegaan van 4 februari, maar dat wordt 8 februari.
Het gaat om ruim een half miljoen mensen die wel twee vaccinaties hebben gehaald, maar geen booster. Zij raken hun coronatoegangsbewijs kwijt, maar kunnen zich wel laten testen als zij toch toegang willen tot locaties waar een QR-code wordt gevraagd.
Door de geldigheidsduur in te korten wil het kabinet de coronapas gelijktrekken met het Europese coronabewijs, het Digitale Corona Certificaat (DCC). Het vaccinatiebewijs wordt daarmee negen maanden geldig. Voor het vaccinatiebewijs van mensen die een boosterprik hebben gehaald, is vooralsnog geen houdbaarheidsdatum vastgesteld. Van mensen die een infectie hebben doorgemaakt, geldt het herstelbewijs straks zes maanden.
In de Tweede Kamer klonk eerder deze week veel kritiek op het verlopen van de geldigheidsduur van het vaccinatiebewijs, maar een motie om er een stokje voor te steken kreeg geen meerderheid.

17 miljoen euro voor CO2-melders in elke klas

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt in totaal 17 miljoen euro extra uit, zodat iedere schoolklas in het basis- en voortgezet onderwijs een CO2-melder kan aanschaffen. Scholen die al een CO2-meter hebben gekocht, krijgen de kosten hiervoor alsnog vergoed. In totaal gaat het om ongeveer 115.000 klassen die een meter nodig hebben, zegt een woordvoerder. Hen wordt aangeraden deze via een specialistische aanbieder te kopen, omdat de meter bijvoorbeeld een infraroodsensor dient te hebben. Het gaat om een 'dringend advies', aldus de zegsvrouw. 'Maar de scholen hebben hier zelf om gevraagd, dus we gaan ervan uit dat ze dit advies opvolgen.'
Ook komt er een hulplijn voor scholen die advies nodig hebben hoe ze hun ventilatie op orde moeten krijgen en een 'spoeddienst' die 'helpt met ventilatie op de korte termijn', aldus het ministerie. Lukt het scholen niet om hun luchtkwaliteit op peil te krijgen, dan kunnen ze bellen met de hulplijn, zegt de woordvoerder. Als er ook daarna nog geen verbeteringen zijn, kan er iemand van de spoeddienst langskomen.
Leerlingen op het Fioretti College in Lisse
Leerlingen op het Fioretti College in Lisse © ANP
Het ministerie heeft de afspraken over ventilatie gemaakt met de PO- en VO-raad, die het basis- en middelbaar onderwijs vertegenwoordigen, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Scholen kunnen bij de gemeente subsidie krijgen voor het verbeteren van ventilatie. Hier trok het kabinet eerder 360 miljoen euro voor uit.
Goede ventilatie op scholen is al sinds het begin van de coronacrisis een probleem. Het kabinet kwam in oktober 2020 met subsidie, maar nog steeds is bij ongeveer de helft van de scholen de ventilatie niet op orde, meldde de Algemene Vereniging Schoolleiders vorige maand. Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) erkent dat het 'gewoon snel beter' moet. De onderwijsraden en de VNG zeggen blij te zijn met de aanpak, maar vinden wel dat er nog meer nodig is.

Coronacijfers van donderdag

Voor de tweede keer deze week zijn er in één etmaal meer dan 200 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen. Dat komt naar voren uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ook op de intensive care liggen meer coronapatiënten dan de dag daarvoor.
  • 82.961 nieuwe coronabesmettingen (woensdag: 67.045)
  • 201 nieuwe coronapatiënten op verpleegafdelingen van ziekenhuizen (totaal: 1168, +11 ten opzichte van woensdag)
  • 16 nieuwe coronapatiënten op intensive cares van ziekenhuizen (totaal: 218, +3 ten opzichte van woensdag)
  • 11 nieuwe overlijdens zijn afgelopen etmaal geregistreerd (woensdag: 10)
Het aantal positieve coronatests is vertekend doordat de registratie van het RIVM achterloopt. 113.000 positieve tests moeten nog verwerkt worden door het kennis- en onderzoeksinstituut.

Voortaan eerst akkoord Kamer, pas dan verlenging coronawet

De volgende keer dat het kabinet besluit de tijdelijke coronawet te verlengen, moet het parlement daar éérst mee akkoord gaan. Nu kunnen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zich er pas achteraf over uitlaten. Dat heeft de Tweede Kamer besloten op aandringen van GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Zij hoopt zo op 'democratisch herstel'.
Vanwege de crisisbestrijding zat de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 zo in elkaar dat de wet - die de basis legt voor de coronamaatregelen - direct werd verlengd als het kabinet daartoe besloot. Pas daarna werd erover gedebatteerd en gestemd in de Kamer. Maar na bijna twee jaar coronacrisis moet dat anders, vindt zowel de Kamer als het kabinet.
Lisa Westerveld
Lisa Westerveld © GroenLinks

Europese Commissie wil verlenging coronareispas tot zomer 2023

De Europese Commissie wil het vrij reizen in de Europese Unie tijdens de pandemie met een digitaal corona certificaat (dcc) verlengen tot 1 juli 2023. De 27 lidstaten en het Europees Parlement moeten met het voorstel instemmen. Met het digitaal coronacertificaat (dcc) kan de eigenaar bewijzen dat hij of zij volledig is gevaccineerd, is hersteld van Covid-19 of een recente negatieve PCR-test heeft. Met een geldig certificaat, in Nederland via de bekende QR-code via de CoronaCheck-app, laten de andere lidstaten de reiziger in principe zonder extra voorwaarden, zoals een periode van quarantaine, toe.
Sinds 1 februari heeft het dcc een geldigheidsduur van 270 dagen, ofwel negen maanden. Nederlanders die vóór 1 mei hun laatste Covid-19-prik hebben gehad, hetzij een prik van Janssen, hetzij twee prikken van de andere goedgekeurde vaccins, hebben een booster nodig om zonder poespas op vakantie te kunnen. Een herstelcertificaat was en blijft 180 dagen geldig. Met een geldige coronareispas mag de eigenaar in principe niet worden onderworpen aan extra beperkingen, zoals tests of quarantaine, ongeacht de plaats in de EU waar hij vertrekt.
De internationale QR-code
De internationale QR-code © ANP

Storing coronatest.nl

Het is donderdagochtend enige tijd niet mogelijk geweest om in te loggen op www.coronatest.nl. Mensen die een testafspraak bij de GGD wilden maken of hun uitslag wilden opzoeken, kregen een foutmelding. Ook telefonisch een afspraak maken, kon niet. Omstreeks 09.00 uur was de storing opgelost.
Bij deze man wordt een coronatest afgenomen
Bij deze man wordt een coronatest afgenomen © ANP

Uitgestelde zorg leidt in 2020 niet tot zwaardere kankerdiagnoses

Het aantal kankerdiagnoses is in 2021 weer gestegen, tot op het niveau dat was verwacht. Dit meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in aanloop naar Wereldkankerdag van komende vrijdag. Vanwege de pandemie nam het aantal diagnoses in 2020 af, maar volgens het centrum heeft dat in ieder geval in dat jaar niet geleid tot bijvoorbeeld meer uitzaaiingen bij nieuwe patiënten.
Vanwege de coronacrisis stelden mensen bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts uit. Ook lagen de bevolkingsonderzoeken naar kanker in 2020 deels stil en werd er sowieso veel zorg uitgesteld vanwege de pandemie. In 2021 kregen 124.000 mensen te horen dat ze kanker hadden, 11.000 meer dan in 2020 en 4000 meer dan in 2019. Gemiddeld stijgt het aantal diagnoses jaarlijks met 2000 gevallen, vanwege bevolkingstoename en het groeiend aandeel ouderen.
Verpleegkundige rijdt patiënt in bed door de gang in het ziekenhuis.
Verpleegkundige rijdt patiënt in bed door de gang in het ziekenhuis. © ANP

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.