Tóch betaald parkeren in Alphen, ondanks blunder met foute stem?

Deze auto verlaat een parkeergarage in Alphen
Deze auto verlaat een parkeergarage in Alphen © Studio Alphen
ALPHEN AAN DEN RIJN - Na het echec van afgelopen november, toen een foute stem van SGP-raadslid Hans van Kuijk ervoor zorgde dat er een streep ging door het gratis parkeren in het centrum van Alphen aan den Rijn, komt er aankomend voorjaar een herkansing. Als de dan zittende wethouder met een gedegen financiële dekking komt voor het plan, hoeven automobilisten vanaf 1 juli niet te betalen gedurende de eerste anderhalf uur dat ze hun auto parkeren in het stadshart.
Even terug naar twee maanden geleden. Op 25 november 2021 staat het beladen thema 'eerste anderhalf uur gratis parkeren in de parkeergarages in het centrum van Alphen aan den Rijn' op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Een dossier waar de coalitie om is gevallen in 2017 en toenmalig wethouder Tseard Hoekstra (parkeren) met VVD uit het college van burgemeester en wethouders is gestapt.
Vier jaar later ligt er alsnog een plan op tafel. Eigenlijk is er geen meerderheid voor in de gemeenteraad. Maar, bij 'tegenstanders' VVD, D66 en PvdA ontbreekt een raadslid. En zo hebben de voorstanders precies genoeg zetels om tóch tot een meerderheid te komen. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Totdat Hans van Kuijk van eenmansfractie SGP tegenstemt. Een fout. Eén met grote gevolgen. Er komt geen gratis parkeren in het Alphense stadshart.

Opnieuw stemmen

Toch komt dat gratis parkeren er mogelijk. Alleen niet vóór de gemeenteraadsverkiezingen van medio maart, wat het grote doel was van de huidige verantwoordelijk wethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan). Het voorstel wordt geparkeerd tot mei. De wethouder van het nieuwe college van burgemeester en wethouders die de parkeerportefeuille na de verkiezingen onder zijn hoede heeft, moet meteen met een voorstel komen om het gratis parkeren alsnog door de gemeenteraad te loodsen. Na de besluitvorming in juni, moet het gratis parkeren per 1 juli ingaan.
De parkeergarage onder het gemeentehuis en Theater Castellum
De parkeergarage onder het gemeentehuis en Theater Castellum © Studio Alphen
De gemeenteraad heeft dit vlak voor het weekend in een motie besloten. 'We hebben eerst gekeken of er opnieuw gestemd kan worden. Het antwoord was 'ja', maar dan moest er wat aan het voorstel worden aangepast. We zien daarvan af en hebben ervoor gekozen dat het college met een nieuw voorstel moet komen', licht raadslid André de Jeu van Nieuw Elan toe. Ook zonder afwezigen blijkt er nu een meerderheid voor deze motie te zijn. Deze keer stemmen niet alleen Nieuw Elan, CDA en ChristenUnie voor, óók SGP én VVD.

Scholen en sportclubs moesten meebetalen

VVD heeft een ommezwaai gemaakt. 'Omdat de motie is aangepast ten opzichte van november', verklaart VVD'er Anouk Noordermeer. 'Wij zijn voor anderhalf uur gratis parkeren, want dat is goed voor het centrum. Maar wat wij niet goed vonden, was de financiële afwikkeling. In het voorstel was bedacht dat alle ondernemers, scholen en sportverenigingen in de gemeente, dus ook die van buiten het stadshart, moesten gaan meebetalen. Dat wilden we niet en die passage is nu uit de motie geschrapt.'
De financiële dekking is al jaren het grote struikelblok om de wens te vervullen dat automobilisten de eerste anderhalf uur gratis kunnen parkeren in de parkeergarages in het centrum. Het parkeerbeleid in Alphen moet tot op heden kostenneutraal zijn. Kortom, de belastingbetaler mag er niet voor opdraaien. Een combinatie van het verhogen van het parkeertarief op straat - met 0,60 euro per uur - en het verhogen van de ozb (onroerendezaakbelasting) op zogeheten niet-woningen in de gemeente met gemiddeld 9 procent, moest de toekomstige inkomstenderving van anderhalf uur gratis parkeren in de garages dekken. Dat zou betekenen dat niet-centrumwinkelaars moeten meebetalen aan gratis parkeren in het voor hun concurrerende stadshart. Maar bijvoorbeeld ook scholen, sportverenigingen en alle andere bedrijven vallen onder 'niet-woningen'.
Wat houdt dit alles concreet in? De huidige wethouder, en diens eventuele opvolger, moet van de gemeenteraad over een maand of vier komen met een plan waarin een financiële dekking geregeld is die wel op instemming van een raadsmeerderheid kan rekenen. 'Ik vind dat ondernemers in het centrum substantieel mee moeten betalen', meent Noordermeer. De Jeu heeft er alle vertrouwen in, omdat ondernemers nu zelf mee gaan denken: 'Zowel de gemeente als de ondernemers zullen bijdragen. Dan hebben we die financiële dekking en dan komt gratis parkeren er.'

'Van stadshart aantrekkelijke verblijfplaats maken'

Hans van Kuijk is in elk geval blij dat het gratis parkeren een nieuwe kans krijgt. 'Het is de vorige keer door mijn schuld niet doorgegaan en daar baal ik van', blikt de SGP-fractievoorzitter terug. 'Maar ik ben blij dat het nu wel gelukt is. Daarnaast gaat het nieuwe voorstel veel verder dan twee maanden geleden. Het is breder en meer toekomstgericht.'
SGP-raadslid Hans van Kuijk
SGP-raadslid Hans van Kuijk © Studio Alphen
Dat komt volgens Van Kuijk omdat het gratis parkeren nu gekoppeld wordt aan de ambitie om van het stadshart een 'aantrekkelijke verblijfplaats' te maken. 'Als ik Alphen vergelijk met de steden om ons heen, zie je overal terugkomen dat dit een succes is. Eigenlijk had gratis parkeren in het centrum meteen bij de bouw van de parkeergarages geregeld moeten worden. Dit is een eerste stap richting reparatie', vindt Van Kuijk.
In de nu aangenomen motie heeft de gemeenteraad in meerderheid afgesproken dat de gemeente in de toekomst wel degelijk subsidie mag verstrekken om gratis parkeren mogelijk te maken, zolang ondernemers zelf ook substantieel bijdragen. Daarnaast is bepaald dat er geen verschil komt te zitten in de prijs tussen parkeren in een garage of op straat. Het parkeertarief mag verhoogd worden van 1,90 euro tot maximaal 2,50 euro per uur.