30 jaar lang asielzoekers in kantoorpand Gouda? Gemeenteraad stemt in met COA-onderzoek

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP
GOUDA - Het is nog niet gezegd dat er gedurende dertig jaar honderden extra asielzoekers komen naar Gouda, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mag onderzoeken of een leegstand kantoor op een bedrijventerrein hiertoe getransformeerd kan worden. Met 22 stemmen voor en negen tegen vindt de gemeenteraad van Gouda in meerderheid dat het COA-plan voor 'gemengde opvang van honderden asielzoekers en Goudse (jonge) woningzoekenden' de moeite van een onderzoek waard.
De partijen die woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering voor de motie stemden kwamen met tien randvoorwaarden waar het COA mee aan de slag moet. 'Wij dicteren aan het COA', benadrukte CDA-raadslid Niels Honkoop. Hij hoopte op zoveel mogelijk stemmen in de raad, om zo sterker te staan in de onderhandelingen met het COA.
Daar wist hij de oppositiepartijen Onafhankelijk Gouda, Gouda Vitaal, Gouda Positief en VVD niet mee aan zijn kant te krijgen. Jan de Laat van Gouda Positief zegt dat zijn partij niet tegen asielzoekers is, maar eerst wil weten of het Goudse Poortterrein geschikt is voor wonen en pas daarna van plan is om te kijken of de plek ook geschikt is voor opvang. VVD was van meet af aan tegen, die wil net als Onafhankelijk Gouda en Gouda Vitaal kleinere opvang.

Randvoorwaarden

De voorwaarden die de gemeenteraad aan het COA stelt variëren van een duurzaam gebouw, waar veilig en gezond gewoond kan worden, tot uitgebreide veiligheidsmaatregelen in en om het gebouw en een onderzoek of het hele Goudse Poortbedrijventerrein geschikt gemaakt kan worden voor woningen.
Het is een langjarige wens van diverse partijen om de leegstand te gebruiken voor woningbouw. Eerdere pogingen daartoe mislukten, onder meer omdat het college van burgemeester en wethouders de leefomgeving op een bedrijventerrein vlakbij snelweg A12 ongeschikt vond.
Dit is het kantoorgebouw waar het om gaat
Dit is het kantoorgebouw waar het om gaat © ANP
Vooral de mix van wonen en werken zien de meeste partijen als een kans. Het COA wil behalve 300 tot 600 asielzoekers ook Goudse jongeren en zogenoemde spoedzoekers in het gebouw laten wonen, en ruimte maken voor bedrijvigheid. Dan moet het gebied, inclusief de bewoners, wel bij de stad betrokken worden, vindt de gemeenteraad. Andersom moet de stad van begin af aan bij de plannen betrokken zijn om ze te laten slagen.

Direct inburgeren

Verder wil de raad duidelijkheid over alle directe en indirecte kosten die de asielopvang met zich meebrengt. 'Gouda moet er niet op toeleggen', vinden verschillende partijen. En wil het plan slagen, dan moeten de bewoners direct de kans krijgen om in te burgeren, de taal te leren en werk te zoeken. Dat voorkomt ook verveling en incidenten, voorzien de gemeenteraadsleden. De meeste van de verwachte asielzoekers zullen statushouders zijn, oftewel mensen die toestemming hebben gekregen om in Nederland te blijven.
Veel van deze voorwaarden kwamen uit het nooit uitgevoerde plan om de PWA-kazerne in te richten voor asielzoekers. Die geplande opvang in 2016, middenin woonwijk Gouda-Noord, stuitte destijds op veel bezwaren. Het ging niet door omdat de vluchtelingenstroom opdroogde en het COA geen behoefte meer had aan ruimte.

Eind 2024-begin 2025

Het is aan de raadsleden die na de gemeenteraadsverkiezingen aantreden om een besluit te nemen. Voor nu is afgesproken dat het COA voor het zomerreces met een update komt, ook als het onderzoek dan nog niet klaar is. Als besloten wordt tot asielopvang, moet er eerst worden verbouwd. De eerste bewoners worden dan eind 2024 of begin 2025 verwacht.
Het COA heeft de gemeente Gouda gevraagd om de hotelboot, die sinds afgelopen november geldt als tijdelijke noodopvang, langer te mogen inzetten. Aanvankelijk zou het voor een periode van twee maanden zijn, tot eind februari, en voor 100 vluchtelingen. Inmiddels heeft het COA om verlenging gevraagd, tot 1 juli en voor 125 mensen. Op 15 februari neemt het college daar een besluit, kondigde burgemeester Pieter Verhoege (SGP) aan.
LEES OOK: