'Landelijke top DENK zette Haagse partijleider onterecht aan de kant na afluisterschandaal'

Farid Azarkan in de Tweede Kamer
Farid Azarkan in de Tweede Kamer © ANP
DEN HAAG - De politieke partij DENK heeft de voormalig voorzitter van de Haagse afdeling Abdoel Haryouli onterecht geroyeerd. Dat stelt één van de leden van de beroepscommissie van die partij. Uit zijn schriftelijke oordeel wordt ook duidelijk dat de landelijk voorzitter van DENK erkent dat er geluidsopnames zijn gemaakt van gesprekken met Haryouli en dat die in bezit zijn van partijleider Farid Azarkan. Volgens Haryouli is hiermee sprake van 'eerherstel'. DENK zelf zegt dat het lid niet de hele beroepscommissie vertegenwoordigt.
Haryouli werd door het landelijk bestuur van DENK geroyeerd nadat hij in november vorig jaar kritiek had op de top van de partij. Die zou de lokale leiders hebben afgeluisterd, maakte hij toen bekend. 'Een zeer grof schandaal', aldus het Haagse afdelingsbestuur destijds. Het landelijke bestuur ontkende de aanklacht. Haryouli zou in een 'eigen fantasiewereld leven' en uitspraken hebben gedaan die 'aanstootgevend, kwetsend en discriminerend van aard' zijn.
De partijtop zette Haryouli – die behalve afdelingsvoorzitter ook beoogd lijsttrekker was - vervolgens aan de kant. Bovendien eiste DENK 60.000 euro schadevergoeding van hem. Op advies van zijn advocaat besloot Haryouli een bezwaarprocedure aan te spannen.

Onenigheid in beroepscommissie

Binnen de beroepscommissie van DENK, die zich over de kwestie moest buigen, ontstond vervolgens onenigheid. Haryouli is daar zelf lid van, maar hij verschoonde zich. De overgebleven twee leden werden het onderling niet eens. Het lid dat nu wel een oordeel velt, Aiman El-Gharabawy, geeft Haryouli eigenlijk op alle punten gelijk. Zo heeft het partijbestuur geen wederhoor gepleegd, voordat hij aan de kant werd gezet.
Een ander lid van die commissie, Ayse Konuksever, is het daarmee niet eens. Volgens haar had er nooit een besluit mogen worden genomen omdat de commissie officieel bij meerderheid een besluit moet nemen. En dat is in dit geval niet gebeurd. ‘Ik sta niet achter het besluit. Het is op eigen houtje door de heer El-Gharabawy naar de partijen toegestuurd. En dat betekent concreet dat er de facto geen uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, maar door het lid El-Gharabawy op persoonlijke titel’, schrijft zij in een verklaring.

'Onterend karakter'

El-Gharabawy erkent in een mail aan het partijbestuur dat de leden van de commissie het onderling niet eens kon worden en dat hij nu zelf 'namens de beroepscommissie' tot een oordeel komt. In dat oordeel concludeert hij dat Haryouli niet de stukken kreeg op basis waarvan het besluit werd genomen om hem te royeren. Dat had wel gemoeten, aldus El-Gharabawy. Hij noemt het royement 'de zwaarste sanctie' in verenigingsverband omdat het 'een onterend karakter' heeft. Daarom moet een besluit daarover 'zorgvuldig' worden genomen. Dat is dus niet gebeurd.
Het partijbestuur bracht in de zaak naar voren dat Haryouli de partij 'imagoschade' had toegebracht door naar buiten te brengen dat er zou zijn afgeluisterd. Maar dat argument gaat niet op, stelt El-Gharabawy. 'Een politieke afdeling van DENK dient de vrijheid en autonomie te hebben om vermeende misstanden binnen de partij aan te kaarten.' Sterker: het bestuur van DENK had er beter aan gedaan om de zaak grondig te onderzoeken. 'Nu het bestuur dit heeft nagelaten en evenmin een onafhankelijk onderzoek heeft laten instellen, zijn niet alle feiten en omstandigheden onderzocht en boven water gekomen,' vindt hij.
Abdoel Haryouli
Abdoel Haryouli © Omroep West

Situatie staat niet op zich

De situatie in Den Haag staat niet op zich, wordt ook duidelijk uit het stuk van El-Gharabawy. De afgelopen periode zouden er meer berichten zijn verschenen over 'vermeende intimidaties' en bemoeienis van de Tweede Kamerfractie van DENK met dingen waar die niet over gaat. 'De beroepscommissie is van oordeel dat gezien deze zorgwekkende berichten en de onderhavige zaak het bestuur nalatig is geweest door geen onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar deze vermeende misstanden', schrijft hij.
Zijn mede-commissielid Konuksever neemt afstand van zijn oordeel en noemt dat ongeldig omdat de commissie alleen in meerderheid zou kunnen beslissen. Daarom zou een derde lid moeten worden toegevoegd, is haar stelling. Dat zou pas op een volgende ledenvergadering van DENK kunnen gebeuren. 'De status van de uitlatingen van de heer El-Gharabawy vertegenwoordigen geen uitspraak, wel een eenzijdige visie van de heer El-Gharabawy', aldus Konuksever in een verklaring.

Commissie onbevoegd

De andere leden van de commissie waren ook op de hoogte van het feit dat er een ongeldig oordeel naar buiten zou komen, stelt Konuksever. Zij zou het partijbestuur op de hoogte hebben gebracht van de verdeeldheid, waarop de commissie tijdelijk onbevoegd werd verklaard.
Haryouli ziet de uitspraak van El-Gharabawy wel als steun in de rug. Hij weigert de schadevergoeding te betalen en mocht het landelijk bestuur die kwestie ook op de spits drijven, dan komt dit daarbij van pas, zegt hij.

Niet terug

Afgezien daarvan wil hij niet terug naar DENK. Haryouli heeft inmiddels zijn eigen partij opgericht, Haags Belang, en neemt daarmee deel aan de raadsverkiezingen in maart. Recent presenteerde hij ook de nummer twee op de kieslijst: Hasan Küçük. Dat is een bekende in het Haagse stadhuis, want Küçük zat jarenlang voor Islam Democraten in de raad.