Hoogheemraadschap opent jacht op muskusrat

De muskusrat
De muskusrat © WOS
WESTLAND - Wie langs een rivierdijk of sloot loopt is het misschien wel eens opgevallen. Hobbels in de aarde bij een dijkwand of zelfs gaten in de buurt van een sloot. Het is het werk van de muskusrat. De beesten graven gangen door de wanden van dijken die daardoor instabiel raken en zelfs kunnen bezwijken. Een gevaar, omdat de ratten hier geen natuurlijke vijand hebben. Bij het Hoogheemraadschap van Delfland zijn ze niet blij met de ratten en schakelen ze een tandje bij in de jacht op het dier.
Ruim een kubieke meter - bijna tien keer een bad vol met aard - graaft een muskusrat per jaar weg. En dat doet het diertje voornamelijk in de wand van een dijk. De muskusrat kan daarbij uitgebreid zijn gang gaan, want het beestje is een exoot en heeft van nature geen vijanden in ons land. Daarnaast planten muskusratten zich razendsnel voort, wat er voor zorgt dat de dieren een gevaar zijn onze waterkeringen.
In 2019 hebben de waterschappen daarom besloten om de populatie muskusratten in een periode van tien tot vijftien jaar terug te dringen tot aan de Duitse grens. Om dat streven te behalen worden uit het water monsters genomen en geanalyseerd om te zien of het beestje ergens voorkomt. Vervolgens worden er extra bestrijders, drones en zelfs speurhonden ingezet om de muskusrat op te sporen en te vangen.

Humane manier gevangen

In het Westland neemt het aantal gevangen muskusratten de laatste twee jaar toe. Zo werden twee jaar geleden 800 muskusratten gevangen. Vorig jaar waren het er meer: 1.150. Medewerkers van het waterschap zoeken de dijken af op zoek naar tunnels van de muskusrat, waar ze vervolgens een val voor plaatsen. Wanneer het beestje de tunnel uitkomt, wordt die 'op de meest humane manier gevangen', zegt Cors Huizer tegen mediapartner WOS, bestrijder vanuit het waterschap. Met de inzet van bestrijders als Cors verwacht het hoogheemraadschap 'om alle muskusratten in de weg te vangen'.
Zien hoe het werk van een muskusrat eruit ziet en hoe het beestje wordt gevangen? Kijk dan onderstaande video: