Bewoners Den Haag Zuidwest vestigen hoop op gemeenteraad

DEN HAAG - Inwoners van de Haagse wijken Dreven, Zichten en Gaarden vestigen hun hoop op de gemeenteraad bij het vaststellen van de grootschalige sloop- en nieuwbouwplannen voor hun buurten. Het stadsbestuur en woningcorporatie Staedion willen de wijken vernieuwen met meer en betere woningen. De bewoners willen best nieuwe flats, maar ze zijn tegen de voorgenomen bouw van 3.500 éxtra woningen. Daarmee wordt het veel te druk in de buurt, zeggen ze.
Dat de vele portiekflats uit de jaren vijftig over hun houdbaarheidsdatum heen zijn, weten de bewoners zelf ook wel. Maar in de plannen van de gemeente worden er 2.000 woningen gesloopt en worden er 5.500 nieuw gebouwd. Hard nodig voor het groeiende inwonertal van de stad, aldus de gemeente. Niet goed voor de sociale cohesie in de wijken, zeggen bewoners.
De gemeenteraad vergadert woensdag- en donderdagavond in de laatste bijeenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Waarschijnlijk valt het besluit over de woningbouw op donderdag.
'Die sociale cohesie zie je hier in het parkje', zegt Buddi Bangemanan op het Cruyff Court aan de Pachtersdreef. 'Elke dag spelen hier kinderen uit wel dertig culturen met elkaar. Iedereen gaat goed met elkaar om, mensen helpen elkaar. Dat ga je verliezen als je het gaat verbouwen en er misschien wel vijf keer zoveel mensen terugkomen. Dat wordt een gemis.'

Financieel risico

Ook buurtbewoner Kristin de Winter vreest de grootschaligheid: 'De voorzieningen worden niet aangepast op 10.000 meer nieuwe bewoners. Het ov blijft hetzelfde, er komt geen extra middelbare school, er zijn geen extra winkels voorzien.'
Volgens De Winter moet ook de gemeente zelf zich achter de oren krabben, maar dan over de financiële schaal van de operatie: 'De gemeente zegt dat het nu moet vanwege de subsidies van het Rijk, daar staat tijdsdruk achter, maar dan zeggen wij: doe dan eerst een klein beetje en herzie de plannen voor het grootste gedeelte, want zoals het nu gaat, gaat het echt een catastrofe worden, ook financieel voor de gemeente.'
De Dreef in Den Haag
De Dreef in Den Haag © Omroep West
De extra verkeersbewegingen die al die nieuwe bewoners met zich meebrengen zijn daarbij te veel voor de smalle wegen in de wijken, zo denkt Ben Damen. Hij staat op Het Zicht en wijst om zich heen. 'Dit is de breedste straat van de buurt. Je kan naar de Hengelolaan en de Vrederustlaan, dat is alles. En als je daar de rijtjeshuizen weghaalt en er flats van vijf verdiepingen neerzet, dan krijg je veel meer verkeer.'

Bijlmer-ervaring

De bewoners hopen dat de gemeenteraad nog probeert de plannen bij te stellen. 'Ik hoop dat er meer wordt geluisterd naar de bewoners', zegt Bangemanan. 'Dat er meer gekeken wordt wat er nodig is en wat we nu hebben. Alleen maar zoveel mogelijk mensen wegzetten, ja, dan kun je net zo goed een gevangenis bouwen. En de Bijlmer-ervaring hebben we al, daar moeten we toch van geleerd hebben.'
Damen vult aan: 'Ze moeten meer naar de menselijke maat kijken. Degenen die over de wijk beslissen wonen er zelf niet. En dan zeggen ze dat er meer woningen in de stad moeten komen, maar ze doen dit nooit in het Benoordenhout, en wel in Bouwlust.'

'Voor Nederland ongekend besluit'

Niet alleen de bewoners, ook het Cuypersgenootschap ziet niets in de nieuwbouwplannen. De vereniging zet zich in voor het behoud van bouwkundig erfgoed en noemt de sloop 'een voor Nederland ongekend besluit'. 'Deze wijk was eerst een beschermd stadsgezicht en vervolgens wordt die status twintig jaar later opgeheven. Dat heb ik nog nooit eerder gezien', zegt Norman Vervat van het Cuypersgenootschap in het TV West Nieuws.
Hij snapt dat mensen de woningen in eerste instantie misschien niet bijzonder vinden. Toch is het behoud ervan volgens het genootschap belangrijk. 'In de jaren vijftig is er goed over nagedacht hoe dit werd geplaatst: met veel licht, lucht en ruimte. Er zitten grootse idealen achter. Nu, vijftig jaar later, zie je dat veel wijken in verval zijn geraakt, maar in essentie zijn de waarden nog aanwezig. Op veel plekken worden dit soort woningen gesloopt, maar de wijken die er nog zijn, zijn waardevol.' Het genootschap roept de gemeente op niet alles te slopen en de woningen te renoveren.'