Haagse gemeenteraad wil overeenkomsten warmtenet voorlopig niet tekenen

Warmtenet
Warmtenet © ANP
DEN HAAG - Het stadsbestuur van Den Haag moet voorlopig wachten met het ondertekenen van de overeenkomsten voor de aanleg van het warmtenet vanuit Rotterdam. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft dit donderdagavond kenbaar gemaakt bij de verantwoordelijke wethouder Liesbeth van Tongeren (Milieu en Energietransitie). Zij haalde bakzeil met haar voorstel om alvast afspraken te maken met het bedrijf LdM cv. Dat is een dochter van Gasunie, maar cruciale details blijkt de wethouder niet te kennen van deze partij waarmee ze in zee wil gaan.
Toch is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om ook zonder goedkeuring van de gemeenteraad de contracten met LdM/Gasunie te sluiten. Desondanks hoopte Van Tongeren op voldoende steun. Die kreeg ze niet, want net als in eerdere besprekingen herhaalden veel partijen dat ze het warmtenet helemaal niet zien zitten.
Bij de contracten gaat het om een samenwerkings-, uitvoerings- en schadevergoedingsovereenkomst. Vorige week verklaarde de wethouder dat Den Haag wel móét tekenen, omdat de stad zichzelf anders buitenspel zet en niet meer kan meepraten over de verdere uitvoering. Ook vervallen volgens Van Tongeren dan allerlei financiële vergoedingsregelingen die nu in de overeenkomsten zijn opgenomen.

Calimero-redenering

In de gemeenteraad noemde raadslid Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij deze zienswijze 'een zwakke, slappe Calimero-redenering'. 'Den Haag moet staan voor haar zaak', aldus Wijsmuller.
De wethouder erkende dat niet alles wat zij wilde in de overeenkomsten is opgenomen. 'Natuurlijk had Den Haag liever een betere deal gewild', aldus Van Tongeren. 'Maar dat is niet gelukt'. Zij beschouwt de inhoud van de contracten als het maximaal haalbare.

Lastig parket

Chris van der Helm van de VVD schamperde dat Den Haag 'wat kruimels van Gasunie krijgt toegeworpen'. Raadslid Maarten De Vuyst, een partijgenoot van Van Tongeren, nam het daarentegen bij herhaling voor 'zijn' wethouder op.
Toch bracht hij haar in een lastig parket door er als eerste op te wijzen dat de contracten zullen worden gesloten met LdM cv (de commanditaire vennootschap 'Leiding door het Midden'), een dochterbedrijf van Gasunie. 'Maar heeft deze LdM cv voldoende geld in kas om eventuele schades te vergoeden?' informeerde De Vuyst. 'Of staat Gasunie garant voor LdM?'

Smalend

Dat bleek de wethouder niet te weten. 'Ik vind het een terecht punt om te laten uitzoeken', luidde haar reactie. Dit kwam haar op een smalend commentaar van raadslid Robert Barker van de Partij voor de Dieren te staan: 'We tekenen dus een overeenkomst met een organisatie waarvan we niet weten wie erachter zit, wat haar relatie met Gasunie is en wie de andere vennoten zijn?'
Barker was niet de enige die er zo over dacht: bij het stemmen steunde de raad unaniem het pleidooi van GroenLinks dat er duidelijkheid over de steun van Gasunie aan dochter LdM moet komen.
Het warmtenet benut de restwarmte van industriële bedrijven in het Rotterdams havengebied. Hiermee wordt water op een zeer hoge temperatuur gebracht. Via een pijpleiding brengt Gasunie dit naar de energiecentrale aan het De Constant Rebecqueplein in het Regentessekwartier in Den Haag. Het project staat bekend als Warmtelinq en maakt het mogelijk om er maximaal 120.000 woningen en bedrijven mee te verwarmen.

Raad van State

Dat een meerderheid van de Haagse gemeenteraad tegen het warmtenet is, komt omdat een groot deel van de stad op de schop moet om de leidingen aan te leggen. Veel partijen vrezen ook de schade aan het groen en de overlast voor bewoners en ondernemers.
Eind december heeft het college al bezwaar ingediend bij de Raad van State. De gemeenteraad had Van Tongeren gedwongen om dit te doen.

Betere inpassing

Maar anders dan de discussie toen deed vermoeden, richt dit bezwaar zich niet tegen de aanleg van warmtenet. In plaats daarvan heeft het protest betrekking op de inpassing van het tracé op Haags grondgebied, benadrukte de wethouder.
Die inpassing gebeurt door de provincie Zuid-Holland die wat dit betreft vergaande bevoegdheden krijgt. 'Wij willen dat voor een iets betere inpassing wordt gezorgd en vragen niet om de aanleg te verbieden', aldus Van Tongeren.

Uitstel

De Haagse Stadspartij pleitte ervoor om de voorgestelde ondertekening van de overeenkomsten met LdM/Gasunie uit te stellen, totdat over deze juridische procedure meer zekerheid bestaat. 'Het is volstrekt onlogisch en schadelijk voor de positie van de gemeente als de overeenkomsten worden ondertekend, vóórdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan', zei Wijsmuller. 'We moeten niet nu al capituleren.'
Zijn voorstel kon rekenen op de steun van 28 raadsleden, 15 anderen stemden tegen.

Schriftelijk verslag

Uiteindelijk zegde de wethouder toe dat het college van burgemeester en wethouders zich over de kritiek van de gemeenteraad zal buigen. Hierover én over de rol van LdM en Gasunie brengt Van Tongeren schriftelijk verslag uit.
'Alle toegezegde informatie komt in een brief. Voordat deze wordt verstuurd, gaat het college de overeenkomsten niet ondertekenen', beloofde ze.
Meer over het warmtenet in ons dossier.