Ruïne Goudse Turfmarktkerk maakt voorlopig nog geen plaats voor woningen

Al wat rest van de Turfmarktkerk
Al wat rest van de Turfmarktkerk © Omroep West
GOUDA - 'Eerst wacht ik af wat de gemeente gaat doen, want het bouwvolume is weer verder verkleind.' Wie denkt dat Khalid Boutachekourt, eigenaar van de Turfmarktkerk in Gouda, meteen gaat bouwen nu de Raad van State het bestemmingsplan grotendeels heeft goedgekeurd, komt bedrogen uit. De uitspraak ging namelijk over de bezwaren van de omwonenden tegen de komst van een appartementencomplex. 'Een stap in de goede richting', zegt de kerkeigenaar, 'maar er speelt nog veel meer'.
Het bestemmingsplan waarover de Raad van State zich uitsprak, was een verbeterde versie van het plan waar de Raad vorig jaar mei nog vragen over had. Die zijn niet allemaal door de gemeente beantwoord, daarom keurde het bestuursorgaan niet het hele plan van de gemeente goed. Wat door mag gaan is de bebouwing van het achterste deel van het terrein. Maar de gemeente moet een streep zetten door de plannen voor het voorterrein. Volgens de Raad heeft Gouda vragen hierover wat betreft privacy, parkeren en lichtinval, waarvoor de bewoners deze zaak voerden, niet beantwoord.
Feitelijk is Boutachekourt geen partij in deze rechtszaak, die door omwonenden tegen de gemeente Gouda was aangespannen, maar hij heeft wel van doen met de gevolgen. Het antwoord is nu aan de gemeente. Als die niet met een reparatie komt, kan Boutachekourt weer minder huizen bouwen dan hij volgens het nieuwe bestemmingsplan zou mogen, naar schatting zeven stuks. Bijna een halvering van zijn reeds bijgestelde plannen: sinds hij in 2017 aan dit avontuur begon was het bouwvolume namelijk al door de gemeente teruggebracht van zo'n 11.500 naar 3500 kubieke meter.

Planschade nog niet bekend

'Ik wil pas gaan bouwen als ik een volledig bestemmingsplan heb voor de voor- en achterzijde van het terrein, ik ga niet met losse stukken naar de aannemer', zegt Boutachekourt. 'Daarnaast moet bekend zijn wat de gemeente mij aan planschade aanbiedt.' Dat bedrag, een compensatie voor wat hij niet meer kan bouwen, terwijl hij daar wel op rekende, wordt vastgesteld door een onafhankelijk onderzoeker. Die heeft daar volgens de website van de gemeente minimaal vier maanden voor nodig. Dit geld staat los van de schikking die hij met de gemeente trof over onrechtmatige sloop van de kerk door de gemeente.
Als op deze punten de seinen op groen staan, gaat Boutachekourt nog steeds niet aan de slag. Hij wacht ook op een uitspraak van het Gerechtshof over de rooilijn achter zijn bouwgebied, dat ingeklemd ligt tussen de Turfmarkt en de Clarissenhof. Bij deze nieuwbouw heeft de aannemer in 2009 over de toegestane grens gebouwd: 'Er moet tussen mijn terrein en de Clarissenhof een pad van 3.10 meter breed liggen en deze is in de praktijk maar 2.05 meter breed. En ik wil niet nu bouwen en straks van de brandweer horen, dat de ontsluiting van mijn terrein niet voldoet aan de veiligheidseisen.'

College lijkt weer tekortgeschoten

'De gemeente was van die onrechtmatige overschrijding al in 2009 op de hoogte', zegt Boutachekourt. Dat zou de zoveelste steek zijn die het Goudse stadsbestuur heeft laten vallen in dit 'hoofdpijndossier', waarvoor het college mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen verantwoording af moet leggen. Het raadsbesluit voor een raadsenquête (waarbij getuigen onder ede worden gehoord) of een raadsonderzoek is door een handige motie van de Partij van de Arbeid over de verkiezingen heen getild. Zodat de verantwoordelijke wethouders Rogier Tetteroo (PvdA) en Thierry van Vugt (D66) voorlopig buiten schot blijven.
Zo blijft het Turfmarktkerkdossier de Goudse gemoederen bezighouden én geld kosten. Want bovenop de nu al bijna twee miljoen euro die het gekost heeft, komen nu de proceskosten en griffiekosten van de twee bezwaarmakers, die door de Raad in het gelijk zijn gesteld. Dat gaat om 'maar' 2250 euro, een koopje, dat ongetwijfeld door de nog te bepalen planschade ver overtroffen wordt.
Burgemeester en wethouders van Gouda willen niet reageren zolang de gemeenteraad niet over de uitspraak is geïnformeerd.