Nauwelijks klachten van omwonenden: Goudse asielboot mag tot 1 juli blijven

Het asielschip in Gouda
Het asielschip in Gouda © Omroep West
GOUDA - De hotelboot met asielzoekers in het Gouwekanaal mag daar tot 1 juli blijven liggen. Het Goudse stadsbestuur reageert hiermee positief op de vraag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de noodopvang te verlengen.
Het aantal bewoners wordt niet verhoogd naar 125, zoals het COA had gewild. Beide besluiten kregen instemming van de gemeenteraad. 'Het gaat goed met de bewoners, en er is behoorlijk wat draagvlak in de stad', aldus burgemeester Pieter Verhoeve.
Het hotelschip was vlak voor Kerst aangemeerd langs het Ruigeweteringpad, ter hoogte van de Nachtegaalstraat. Er zouden twee maanden lang circa 100 asielzoekers uit niet-veilige landen worden opgevangen. De vrees voor ongeregeldheden werd de kop ingedrukt door directe communicatie met omwonenden over onder meer de beveiliging, de instelling van een klankbordgroep en een direct aanspreekpunt bij de gemeente.

Meer dan helft positief over opvang

Eventuele verlening hing toen al in de lucht. 'Als de opvang langer gaat duren, zullen we een nieuw besluit moeten nemen', zei Verhoeve toen. Hij beloofde bij dat besluit de ervaringen van de Gouwenaars en instanties rondom de boot zoals de politie te laten meewegen.
Kamer 214
Kamer 214 © Omroep West
Zo volgde na het nieuwe COA-verzoek begin februari een peiling onder klankbordgroep en 360 bewoners van Korte Akkeren en Westergouwe, per brief via de Gouda denkt Mee-app. Meer dan de helft daarvan was positief over de opvang en 31 procent neutraal. De klachten van de overige 17 % procent betroffen vooral geluidsoverlast (van de generatoren, die daarna zijn weggehaald) en het uitzicht.

'Opvangen vluchtelingen bijzonder'

Burgemeester Verhoeve hield de raad voor: 'Het is bijzonder dat een substantiële groep vluchtelingen in Gouda wordt opgevangen, voor zover ik kan nagaan is dat voor het eerst sinds 1914 (toen Gouda Belgische vluchtelingen herbergde- red)', hield hij de raad voor. 'Er was best wel vrees over hoe het zou gaan. We constateren dat het goed gaat met de mensen ter plaatse, de mensen in de buurt, er is behoorlijk wat draagvlak.'
De meeste raadsleden stemden in met het plan de boot langer te laten liggen, ook al heeft de gemeenteraad hier formeel geen bevoegdheid (omdat het om een tijdelijke voorziening gaat). Maar op 1 juli moet het wel afgelopen zijn, zeiden partijen als Gouda Vitaal, Gouda Positief en de VVD. 'Wij krijgen het gevoel; je geeft het COA een vinger en ze nemen een hele hand', vond Kevin de Jonge (VVD), die verder vroeg naar de exit-strategie 'is het vertrek al rond'?

Onderzoek permanente opvang statushouders

Jan de Koning van Gemeente Belangen Gouda vond het handig dat Gouda 'nu meer ervaring kan opdoen met asielopvang' met het oog op het onderzoek van het COA voor permanente opvang voor statushouders. Corina Kerkmans (Partij voor de Dieren) wees op de rust die verlenging de bootbewoners geeft. 'Ze hebben al genoeg achter de rug.' Wel vroeg ze zich af of de boot meer bewoners zou aankunnen.
Die vraag van het COA had het college al negatief beantwoord, hoewel er ruimte is voor 146 mensen. 'Bij verhoging van 100 naar 125 mensen heb je meer begeleiding nodig, meer hulp, meer beveiliging. En het is nu leefbaar', zei de burgemeester, die toegaf dat het aantal soms tijdelijk iets meer dan 100 kan zijn, omdat het COA van dag tot dag bekijkt welke vluchteling waar het meest op zijn plaats is. Met die flexibiliteit kon de meerderheid van de raad wel leven.

'Gouda gastvrije stad'

Burgemeester Verhoeve toonde zich verheugd: 'De vluchtelingen zijn warm welkom geheten door Gouwenaars. Hiermee laat Gouda opnieuw zien dat het een gastvrije stad is.' Hij doelde op de activiteiten die het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) aanbiedt, zoals Nederlandse taalles, sport en fietslessen. Verder is kunstenares Dace Sietina vanuit Libertum, de voortzetting van het Zuid-Hollands verzetsmuseum, een kunstproject gestart met enkele asielzoekers.