Haagse PvdA wil meer aandacht voor welzijnswerk: 'Een steuntje in de rug blijft nodig'

Martijn Balster, Sharon Dee en Suzanne Piet in Het Trefpunt in Duindorp.
Martijn Balster, Sharon Dee en Suzanne Piet in Het Trefpunt in Duindorp. © Omroep West
DEN HAAG - 'Het blijft altijd nodig dat mensen een steuntje in de rug krijgen', zegt beleidsmedewerker Sharon Dee van Welzijn Scheveningen. 'En daar zijn wij voor.'
Het idee dat het welzijnswerk iets uit verleden tijd is, een dure erfenis van een andere tijd, wijst zij dan ook met kracht van de hand. Ook nu blijft het werk dat zij bijvoorbeeld hier in het Trefpunt aan de Tesselsestraat doet, blijft van groot belang. Al was het alleen maar omdat de samenleving steeds meer ouderen kent. 'Veel van hen kunnen zichzelf redden dankzij een netwerk. Maar niet iedereen heeft dat of wil vrienden of familie nóg zwaarder belasten,' vertelt Dee. 'Daarom is het zo goed dat wij dan nog een boodschappendienst hebben, of hulp bieden bij het doen van de administratie. Bovendien snijdt het mes daarbij aan twee kanten. Die hulp wordt heel vaak verzorgd vrijwilligers, meestal gepensioneerde mensen. Die hebben dan zelf ook weer een zinvolle dagbesteding.'
Dee neemt in de grote zaal van Het Trefpunt dan ook graag het manifest 'In zeven stappen naar een stad vol solidariteit' van de Haagse PvdA in ontvangst. 'Ik kan niet anders dan het onderschrijven', constateert zij. Achter haar zit een groep dames aan een grote tafel zit de kletsen. Een andere medewerker van de welzijnsorganisaties schrijft met een witte stift op een schoolbord: '26 februari. Pannenkoeken.' Samen eten: het mag weer nu de coronaregels worden versoepeld. Even verderop zijn heren aan het biljarten. Uit de gang verderop komen kinderstemmen.

Veel behoefte aan ontmoeting

Lijsttrekker Martijn Balster is samen met de nummer zeven van de partij, Suzanne Piet, naar Duindorp gekomen om het 'manifest voor Eerlijk Haags Welzijnswerk' aan te bieden aan een deskundige. Zijn partij wil, net als Dee, dat er de komende vier jaar meer aandacht én geld voor het welzijnswerk komt, staat in het stuk. In het huidige politiek en maatschappelijke klimaat is dat nu vaak nog te weinig aandacht voor, zegt hij. 'Tegelijk, blijkt uit onderzoek, dat er een enorme behoefte is van mensen om elkaar te ontmoeten. Daarom is dat welzijnswerk van groot belang.'
De PvdA spreekt in het plan zelfs van 'urgentie'. De helft van de Hagenaars is matig tot ernstig eenzaam – niet alleen ouderen, ook jongeren. Van de inwoners van de vier grote steden hebben de Hagenaars het meest last van stress. Vooral in delen van de stad als Transvaal, Laak, Zuidwest en de Schilderswijk kennen mensen vaak meerdere gezondheids- en sociale problemen. 'Wat simpelweg betekent dat mensen er minder kans hebben op geluk, perspectief en een goede gezondheid', aldus de partij.

Huiswerkbegeleiding

Vandaar dat de sociaaldemocraten veel meer plekken willen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten: twintig extra in de komende jaren. Te beginnen in wijken waar er nu nog geen zijn. Dat hoeven niet altijd grote buurthuizen te zijn, zoals Het Trefpunt. Het kan ook gaan om wat eenvoudiger plekken waar huiswerkbegeleiding wordt gegeven of organisaties een spreekuur kunnen houden, vertelt Balster.
Verder moeten er meer mensen aan de slag in de wijk. De PvdA pleit in het stuk voor nog eens vijftien extra straatcoaches en vijf extra kinderwerkers. Ook moet iedere Hagenaar die het moeilijk heeft een eigen vertrouwd aanspreekpunt krijgen. Die zou hen uit een isolement moeten helpen, of helpen met administratie of een weg vinden in wat voor veel mensen een doolhof aan regels is. Daar bovenop wil de partij een einde aan de situatie dat welzijnsorganisaties ieder jaar subsidie moeten aanvragen bij de gemeente en aan hun onderlinge concurrentie.

Niet van het verleden

In het verleden is er fors bezuinigd op het welzijnswerk, onder meer omdat het idee was dat mensen veel 'zelfredzamer' moesten zijn. Dat gebeurde in twee ronden. Een forse vanaf 2010 waarbij veel buurthuizen werden gesloten. Ook vier jaar geleden werd besloten om geld te schrappen. Maar toen de PvdA weer in de coalitie stapte na het gedwongen vertrek van Hart voor Den Haag, werd dat besluit deels teruggedraaid.
Maar afgelopen twee jaar, die werden gedomineerd door corona, hebben volgens de lijsttrekker duidelijk gemaakt dat het welzijnswerk niet iets is van het verleden. En dat het veel meer waardering verdient. 'Mensen die het wel goed ging, hebben nu gezien dat ze ook kwetsbaar kunnen zijn. Het is heel basaal dat er dan iemand is die op je let.'