Reinier Haga Groep moet driemaal per maand naar Inspectie Gezondheidszorg

Het HagaZiekenhuis in Den Haag
Het HagaZiekenhuis in Den Haag © John van der Tol
DEN HAAG - De onrust binnen de Reinier Haga Groep is zo groot, dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) driemaal per maand wil zien dat het bestuur nog wel grip heeft op de zorg. De afgelopen weken was er zelfs nog vaker contact. Dat bevestigt een woordvoerder van de Inspectie.
De onrust kwam naar buiten nadat directievoorzitter Carla van de Wiel van het HagaZiekenhuis moest opstappen. Bronnen melden Omroep West dat zij al op 3 januari de wacht is aangezegd door de Reinier Haga Groep. Binnen het ziekenhuis was zij erg populair, maar ze mocht tegen het personeel niets zeggen over de reden van haar vertrek. Dat leidde tot crisisvergaderingen en veel wantrouwen binnen het ziekenhuis naar de Raad van Toezicht van de Reinier Haga Groep.
Maar het boterde al langer niet. Nu blijkt dat de IGJ al in november heeft besloten dat de Raad van Bestuur van de overkoepelende Reinier Haga Groep eenmaal per maand in een gesprek moet aantonen dat het de situatie nog de baas is. Bovendien werd toen ook opgelegd dat er tweemaal per maand een schriftelijke rapportage moest worden overlegd. Los van die contacten voert de Inspectie ook gesprekken met de afzonderlijke ziekenhuizen. Dat zijn het Reinier de Graaf in Delft, HagaZiekenhuis in Den Haag en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer.

Bestuurlijke onrust kan leiden tot slechte kwaliteit zorg

Aanleiding voor de Inspectie om zoveel contact te hebben met de top van de Reinier Haga Groep is het risico voor de zorg dat kan ontstaan. Een woordvoerder van de IGJ zegt: 'Het gaat erom dat het bestuur laat zien dat ze nog in control is en zelf goed zicht houdt op de kwaliteit en veiligheid. Hoe ze dat doen, kunnen ze op schrift aantonen en wij kunnen dat in gesprekken verifiëren.'
Dat de Inspectie over de schouder meekijkt bij dit soort spanningen in ziekenhuizen is niet opmerkelijk. 'Het hoort gewoon bij ons werk', zegt de woordvoerder. Maar: 'Hoe groter de onrust, hoe intensiever de aandacht.'
De Reinier Haga Groep ontstond in 2013 en bestaat uit het Reinier de Graaf Ziekenhuis, HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis. Het was de bedoeling dat deze ziekenhuizen op termijn zouden fuseren, maar in 2019 werd duidelijk dat met name Reinier de Graaf hier niets in zag. Sindsdien wordt gesproken over manieren om uit elkaar te gaan. Het plan is nu dat Reinier de Graaf zelfstandig verder gaat, en het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis op termijn wel fuseren. Maar de gesprekken hierover verlopen moeizaam, en de deadline voor de zogenoemde 'defusie' is al enkele malen verstreken.