Tegenslag bij renovatie Binnenhof: uitkijktoren en informatiepunt later klaar

De fontein wordt weggehaald voor renovatie
De fontein wordt weggehaald voor renovatie © Omroep West
DEN HAAG - De aanleg van de speciale uitkijktoren die naast het Binnenhof moet komen om tijdens de verbouwing bezoekers te trekken, heeft vertraging opgelopen. Ook het informatiepunt over de werkzaamheden wordt later geopend dan gepland. Volgens de Haagse wethouder Saskia Bruines zijn bij het Rijksvastgoedbedrijf 'complicaties opgetreden' bij het maken van de plannen en de uitvoering. Daarom komen de publiekstrekkers nu pas na de zomer van dit jaar, terwijl de renovatie inmiddels is begonnen.
Dat meldt de wethouder in een brief over de stand van zaken van de renovatie van het Binnenhof. Daaruit wordt ook duidelijk dat er spanningen zijn tussen de gemeente Den Haag en het Rijk over de plannen voor de grootscheepse verbouwing.
Zo is er nog geen akkoord over de nieuwe entree van het Binnenhof-complex voor het publiek, die als het aan het Rijksvastgoedbedrijf ligt aan de Hofplaats moet komen. De gemeente spreekt van 'een ontwerpopgave met grote impact op de omgeving' en eist dat de nieuwe ingang past bij het plein. Maar zover is het nog niet. Daarom heeft het stadhuis, aldus Bruines, 'het verkeerslicht op oranje gezet'.

Behoud van bomen

Voordat er een 'ja' komt van Den Haag voor de plannen, moet het Rijk helderheid geven over onder meer het behoud van de bomen op het plein. Verder zijn er zorgen over de veiligheid tijdens demonstraties, de kabels en leidingen die er in de grond zitten en de toename van verkeer in de binnenstad. Bovendien moet het Rijksvastgoedbedrijf duidelijk maken hoe het zit met de participatie van betrokken, zoals omwonenden. De wethouder wijst er in bedekte termen op dit laatste tot nu toe niet zo geweldig verliep, zoals bij de plannen om het ministerie van Algemene Zaken naar de tuin van het Catshuis te verplaatsen. Bruines wil 'de leerpunten' hiervan meenemen, schrijft ze aan de raad.
De uitzichttoren die bij het Binnenhof moet komen om toeristen te lokken
De uitzichttoren die bij het Binnenhof moet komen om toeristen te lokken © gemeente Den Haag
Kortom: Den Haag is nog lang niet tevreden over de eerste schetsen en wil dan ook niet meewerken voordat alle punten zijn opgelost. De wethouder: 'Aan het Rijksvastgoedbedrijf is het signaal afgegeven dat op verschillende aspecten eerst duidelijkheid moet komen.'
Een ander punt van zorg is de afwikkeling van de schade. De gemeente wil dat alle eventuele schadeclaims door de Staat of het Rijksvastgoedbedrijf worden afgehandeld en betaald. En dat dit ook wordt vastgelegd. Ook zijn er nog zorgen over de afhandeling van de schade van ondernemers. De wethouder vreest dat die een ingewikkelde juridische procedure moeten doorlopen. De gemeente wil dat die uiteindelijk ook op een 'laagdrempelige' manier in beroep kunnen gaan. 'We zijn daarover nog in gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf', aldus Bruines.

Toeristen lokken

Om er tijdens de renovatie van het Binnenhof voor te zorgen dat er nog wel toeristen naar de stad komen, worden allerlei activiteiten ontplooid. Zo heeft de gemeente een bijdrage gegeven aan het festival The Hague Highlights, waarbij vier plekken op een bijzondere manier worden verlicht.
Verder heeft de gemeente een programmeur aangetrokken die jaarlijks één of meerdere grote publiekstrekkers moet realiseren rond het Binnenhof. Ook is er geld voor ondernemers die bijvoorbeeld kleinschalige activiteiten willen organiseren.

Renovatie al begonnen

De renovatie van het Binnenhof is inmiddels begonnen. Eind vorig jaar werd duidelijk dat het project inclusief de kosten voor tijdelijke huisvesting bijna 720 miljoen euro gaat kosten. Eerder ging men nog uit van 562 miljoen euro. De bedoeling is dat de werkzaamheden in 2026 klaar zijn..