Weer topbestuurder weg bij Reinier Haga Groep

Het Orthopedisch Centrum van de Reinier Haga Groep in Zoetermeer
Het Orthopedisch Centrum van de Reinier Haga Groep in Zoetermeer © ANP
DEN HAAG - Weer rolt er een kop bij de Reinier Haga Groep. Bestuursvoorzitter Jeroen van Roon stapt per 1 maart op. Eerder had Van Roon laten weten dat hij de ontvlechting van de groep, die in een vechtscheiding zit, wilde afronden. Dat is hem niet gelukt. Begin januari sneuvelde al de directeur van het HagaZiekenhuis Carla van de Wiel. Zij nam donderdag afscheid van het personeel. Het bestuur van de Reinier Haga Groep bestaat nu nog maar uit twee mensen: Pier Eringa van het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis en Carina Hilders van Reinier de Graaf uit Delft.
December vorig jaar maakte Van Roon bekend dat hij een andere baan had gevonden. Hij ging aan de slag als partner Healthcare bij adviesbureau Boer & Croon. Maar hij liet zich direct weer terughuren door de Reinier Haga Groep waar hij de opsplitsing regelde. Hij liet toen weten aan te blijven tot die scheiding een feit was.
Van Roon kreeg veel kritiek vanuit met name het HagaZiekenhuis toen bekend werd dat Van de Wiel gedwongen was op te stappen. Bronnen binnen het ziekenhuis vertellen dat de schok groot was toen dit bekend werd. Er heerste ook veel wantrouwen richting Van Roon en de Raad van Toezicht.

Met twee leden verder

De leiding van de Reinier Haga Groep bestaat normaal uit vier mensen, de directievoorzitters van de drie ziekenhuizen en Van Roon als overkoepelende baas. Nu zijn er daar nog twee van over. Carina Hilders van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft, en Pier Eringa die nu ook de belangen moet behartigen van het HagaZiekenhuis, de grootste uit de groep. Dat is een lastige positie omdat hij als directievoorzitter van het LangeLand Ziekenhuis ook die belangen behartigt. Hij werd in oktober aangetrokken in die functie.
Vooral binnen het HagaZiekenhuis heerst veel onrust. Toen directievoorzitter Carla van de Wiel werd ontslagen sloeg de vlam helemaal in de pan en waren er in het ziekenhuis enkele massaal bezochte crisisvergaderingen. Van de Wiel was volgens bronnen te kritisch over de plannen voor de ontbinding van de fusiegroep. De positie en de rol van Van Roon werden toen ook nadrukkelijk genoemd. Daar komt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd sinds november het toezicht op de groep heeft 'geïntensiveerd'. Er is minimaal driemaal per maand contact, en de afgelopen weken was dat meer.

Reden extra contact

De inspectie geeft aan dat er meer contact is dan normaal omdat het proces van het uit elkaar halen van een fusie veel vraagt van bestuurders en toezichthouders en dan 'bestaat het risico dat er minder oog is voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg', aldus een woordvoerder. Eerder zei een zegsvrouw al dat er meer toezicht is naar gelang er onrust heerst.
Medisch directeur ad interim Norbert Hoefsmit is vanaf 3 maart belast met de dagelijkse leiding van het HagaZiekenhuis. Hij mag ook meepraten als er afspraken gemaakt moeten worden binnen de Reinier Haga Groep, als er iets besloten wordt over het HagaZiekenhuis, maar Pier Eringa is aangewezen als degene die de belangen van het ziekenhuis behartigt. Aangezien volgens de huidige plannen LangeLand en Haga op termijn fuseren lijkt Eringa vrijwel zeker van een toppositie bij dit nieuwe ziekenhuis.

Staande ovatie

De ontslagen directievoorzitter Carla van de Wiel van het HagaZiekenhuis nam donderdag afscheid. Medewerkers spreken van een erg emotionele ceremonie waar Van de Wiel een staande ovatie kreeg van het personeel dat ook rode hartballonnen omhoog hield. Uiteindelijk verliet zij het ziekenhuis over een speciaal voor haar uitgerolde rode loper.
De Reinier Haga Groep ontstond in 2013 en bestaat uit het Reinier de Graaf Ziekenhuis, HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis. Het was de bedoeling dat deze ziekenhuizen op termijn zouden fuseren, maar in 2019 werd duidelijk dat met name Reinier de Graaf hier niets in zag. Sindsdien wordt gesproken over manieren om uit elkaar te gaan. Het plan is nu dat Reinier de Graaf zelfstandig verder gaat, en het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis op termijn wel fuseren. Maar de gesprekken hierover verlopen moeizaam, en de deadline voor de zogenoemde 'defusie' is al enkele malen verstreken.