Gemeenten samen op zoek naar route openbaar vervoer voor de Binckhorst

De Binckhorst in Den Haag
De Binckhorst in Den Haag © ANP
DEN HAAG - Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gaan samen onderzoeken hoe de Binckhorst het best bereikbaar kan worden gemaakt met goed openbaar vervoer. De drie gemeenten erkennen dat ze daarbij soms 'tegenstrijdige belangen' kunnen hebben, maar willen tegelijk ook dat het gebied waar vele duizenden woningen bijkomen zo goed mogelijk wordt ontsloten.
De gemeenten hebben daarover samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie én twee ministeries afspraken gemaakt. Volgens de Haagse wethouder Robert van Asten is de verklaring die de partijen hebben ondertekend ook een belangrijk signaal naar de bewoners van de gemeenten. 'Wij willen goed met jullie in overleg.'
Den Haag wil de komende jaren in het gebied tussen de drie grote stations 25.000 woningen bouwen. In de Binkhorst moeten er minimaal 5000 komen. Maar dat voormalig bedrijventerrein is nu per openbaar vervoer nog niet goed bereikbaar. Den Haag zou er daarom graag 'hoogwaardig openbaar vervoer' zien: een lightrail, tram of buslijn met een vrij liggende baan. Daarvoor zijn in het verleden al diverse varianten in beeld gebracht.

Verzet in Voorburg

Maar die stuitten op verzet in onder meer Voorburg. Daar vreesden de bewoners dat onder meer een stuk groen met de naam Opa's veldje zal verdwijnen. Ook waren de bewoners van de Prinses Mariannelaan bang dat de tram door die straat zou gaan lopen en dat het er dan te druk zou gaan worden. Anderen vreesden weer dat buitenplaats Hofwijck zou worden opgeofferd voor de verbinding.
De gemeenten hebben daarop besloten om een stapje terug te doen en opnieuw alle mogelijke varianten in beeld te brengen. Tegelijkertijd is Rijswijk aangesloten bij het overleg. Want een van de opties is dat tramlijn 1 straks niet langer via de Rijswijkseweg en Haagweg richting Delft gaat, maar via de Binckhorst. Bovendien zou een nieuwe lijn niet alleen een oplossing kunnen zijn voor het steeds drukker wordende Den Haag, maar ook voor de andere gemeenten, die ook flink aan het bouwen zijn, is het idee.

Goede keuze maken

Die nieuwe 'verkenning' zoals het nu heet, moet ertoe leiden dat de gemeenten een goede keuze kunnen maken voor welk openbaar vervoer en welke route de Binckhorst moet krijgen. Als alles goed gaat, moet die aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar klaar zijn, aldus de Haagse wethouder Van Asten. Daarna moeten de gemeenten een knoop doorhakken.
Op dit moment is al ongeveer driekwart van het geld dat waarschijnlijk nodig is voor een nieuwe lijn bij elkaar gebracht: 150 miljoen euro. Afhankelijk van welke variant het wordt, moet er nog wel geld bij. Hoeveel precies wordt ook nog onderzocht.

Onrust wegnemen

De Haagse wethouder hoopt dat met het besluit ook de onrust bij de buurgemeenten kan worden weggenomen. 'Ieder groot project dat gemeentegrenzen overschrijdt is vaak lastig', zegt hij. 'Hiermee laten we zien dat dit niet een Haags dingetje is waar de regio moet bloeden. Iets dat we er even doordrukken. Bovendien is goed openbaar vervoer voor iedereen van groot belang.'
De gemeente Den Haag wil de komende jaren tienduizenden woningen bouwen, waaronder in de Binckhorst. Eerder maakten wij dit overzicht.
20.000 nieuwe huizen en 21 voetbalvelden vol winkels: is dít de toekomst van Den Haag?