Aanpak schadelijke rivierkreeften nog geen succes, wel 80.000 kreeften gevangen

Eén van de Amerikaanse rivierkreeften uit de sloot bij Berkenwoude
Eén van de Amerikaanse rivierkreeften uit de sloot bij Berkenwoude © Anton Lamain
BERKENWOUDE - Bij de proef met het grootschalig vangen van Amerikaanse rivierkreeften in Krimpenerwaard zijn ruim 80.000 kreeften uit het water gehaald, maar toch is de aanpak nog niet succesvol. Het water herstelt namelijk nog steeds niet voldoende, meldt Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. De 80.000 kreeften zijn naar schatting de helft van het totaal aantal kreeften dat in het proefgebied van vijftien kilometer sloot rondzwemt.
De uitheemse kreeften zijn in de afgelopen jaren sterk in aantal toegenomen, vooral in Krimpenerwaard. Ze veroorzaken overlast en schade, want de kreeften eten veel kleine waterdieren en verknippen waterplanten die voor zuurstof en helder water zorgen. Ook graven ze gangen en holen in oevers, waardoor die verzwakken, afbrokkelen en er meer bagger ontstaat. In 2021 startte het hoogheemraadschap een meerjarige proef om de effectiviteit en haalbaarheid te onderzoeken van het intensief vangen van de rivierkreeften.
Het vangen en weghalen van de beesten kan een oplossing zijn om de overlast aan te pakken, maar ondanks het vangen van tienduizenden kreeften is de waterkwaliteit nog niet vooruit gegaan. Er werden tussen juli en eind oktober vorig jaar 600 vangtuigen ingezet in de sloot bij Berkenwoude. Ongeveer de helft werd gevangen, maar het aantal kreeften nam toch weer toe, doordat de jonge kreeften groot werden. 'Een groot deel van de gevangen kreeften gaat naar horecazaken die ze op het menu hebben staan', zegt een woordvoerder. 'Het andere deel gaat naar Diergaarde Blijdorp, daar zijn veel dieren - zoals wasberen - die er wel goed raad mee weten.'

Landelijke aanpak

Dit jaar vervolgt het hoogheemraadschap de meerjarige proef met meer vangtuigen die een maand langer worden ingezet. Er komen nu 800 korven en fuiken te staan, in plaats van 600. Als dit zorgt voor een sterke afname van het aantal kreeften, kan volgens het hoogheemraadschap mogelijk in het volgend onderzoeksjaar het aantal kreeften laag worden gehouden met minder vangstmateriaal.
Ook is er landelijk onderzoek naar de aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. 'De kennis en ervaringen die we opdoen met dit onderzoek moet samen met de ervaringen van andere onderzoeken elders in Nederland leiden tot een landelijke aanpak. Op dit moment mogen wettelijk alleen beroepsvissers kreeften wegvangen en verhandelen, dat staat grootschalige bestrijding nu nog in de weg', vindt het hoogheemraadschap.
De Amerikaanse rivierkreeft is een invasieve exoot in de Nederlandse wateren. Dat betekent dat het dier door de mens naar Nederland is gehaald. Het diertje is in de jaren tachtig naar ons land gekomen en heeft zich sindsdien flink kunnen voortplanten, met alle gevolgen van dien. De kreeftjes hebben hier geen natuurlijke vijanden, waardoor ze al snel de wateren voor zichzelf opeisen. 'Wij weten dat er in de jaren '80 in Den Haag bijvoorbeeld kreeften zijn vrijgelaten vanuit de horeca. De kreeften werden geïmporteerd voor de consumptie, en wat overbleef ging het water in', zei een woordvoerder al eerder. 'Er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die ze in aquaria hebben gehad.'