Aannemer haalt opleverdatum Leids stadhuis niet, kosten verbouwing lopen verder op

Het stadhuis in Leiden
Het stadhuis in Leiden © Omroep West
LEIDEN - De verbouwing van het Leidse stadhuis duurt opnieuw langer dan gepland en valt ook weer duurder uit. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage die burgemeester Lenferink naar de Leidse gemeenteraad heeft gestuurd, schrijft Sleutelstad, mediapartner van Omroep West. De aannemer zou het gebouw op 1 april opleveren, maar dat is niet gelukt.
De kosten voor de verbouwing vallen ruim 160.000 euro hoger uit. Ook de gemeentelijke plankosten, dan zijn uren die ambtenaren in het project steken, stijgen met 46.000 euro. Die twee ton worden gedekt uit de post onvoorzien, aldus Sleutelstad.
Het is aannemer Du Prie niet gelukt om het stadhuis op 1 april op te leveren. Daardoor kan er ook pas later worden begonnen met het verhuizen. Gemikt wordt nu op eind april, begin mei. Welke kosten dát tot gevolg heeft, moet nog inzichtelijk worden gemaakt. Door alle tegenvallers is het nu onzeker of het stadhuis rond juli in gebruik genomen kan worden.

Corona is deels de oorzaak

Een deel van de vertraging is volgens de aannemer te wijten aan corona. Daardoor vielen personeelsleden uit en ook wordt de nieuwe draaideur voor de entree van het stadhuis daardoor later geleverd.
Met de verbouwing wordt het stadhuis aangepast voor een flexibele manier van werken. Bovendien zullen er veel meer ambtenaren komen te werken dan voorheen het geval was. Ook moet het stadhuis veel meer een ontmoetingsplek voor Leidenaren worden. Verder wordt het gebouw flink verduurzaamd, met name door slimme warmteopslag in de zomer die in de winter als verwarming kan dienen.
De toekomstige 'stadsfoyer' van het nieuwe stadhuis
De toekomstige 'stadsfoyer' van het nieuwe stadhuis © gemeente Leiden

Steggelen tussen partijen

De gemeente Leiden en Du Prie moeten het de komende tijd over een hele serie zaken eens zien te worden. Het gaat daarbij om de verlenging van de bouwtijd, de extra kosten en verbeurde boetes omdat werkzaamheden uitlopen. Ook steggelen de twee partijen over wie verantwoordelijk is voor de kosten van meerwerk. Du Prie dreigt daarbij met het uitoefenen van zijn retentierecht. Dat betekent dat het gebouw niet wordt opgeleverd als niet alle rekeningen door de gemeente zijn voldaan.
Lenferink schrijft in zijn rapportage dat de aannemer dat recht niet heeft. 'Maar als dit daadwerkelijk gebeurt, leidt dit tot vertraging van de start inhuizen en de ingebruiknamedatum van het stadhuis op 1 juli 2022', zo waarschuwt de burgemeester. De gemeente heeft bij de aanbesteding contractueel afgesproken dat bij eventuele geschillen eerst wordt geprobeerd om via arbitrage tot een oplossing te komen. Wel heeft Leiden naast de reguliere juridische ondersteuning van de huisadvocaat alvast een tweede advocatenkantoor ingeschakeld voor een second opinion.