Opera mag nachtvergunning houden van rechter, weinig woorden over corruptieonderzoek

Zalencentrum Opera.
Zalencentrum Opera. © ANP
DEN HAAG - De gemeente Den Haag is niet onzorgvuldig geweest bij het verstrekken van een nachtvergunning aan zalencentrum Opera, zo heeft de bestuursrechter maandag bepaald na een beroepsprocedure door omwonenden. Overlast kon ook niet voldoende worden bewezen, dus de gemeente hoeft de vergunning niet in te trekken. De ontheffing is ook onderdeel van het corruptieonderzoek naar Hart voor Den Haag/Groep de Mos, maar daarover doet de rechter geen uitspraak.
De omwonenden maakten in 2019 bezwaar tegen de vergunning. Vanwege parkeer- en geluidsoverlast, maar ook omdat het Openbaar Ministerie de eigenaar van zalencentrum, Atilla Akyol, verdenkt van omkoping. Hij zou als partijfinancier Richard de Mos hebben betaald om een nachtvergunning voor hem te regelen.
Een gemeentecommissie verklaarde het beroep in 2020 gegrond, maar vooral omdat de vergunningen waren verleend zonder einddatum en geldig waren tot 6.00 in plaats van 5.00 uur. Bezwaren over de persoonlijke belangen van De Mos werden niet erkend, want juridisch gezien is de burgemeester verantwoordelijk voor vergunningen. Dat was in eerste instantie Pauline Krikke. Haar tijdelijke opvolger, Johan Remkes, kende de vergunningen vervolgens opnieuw toe in aangepaste vorm.

Remkes krijgt gelijk

De rechter geeft Remkes nu gelijk. De omwonenden hadden na de nieuwe toekenning een rechtszaak aangespannen, waarbij het wederom ging over de corruptieverdenkingen en overlast. Een belangrijke nieuwe klacht was dat de gemeente in 2020 een politie-advies voor een landelijk bibob-onderzoek (een grote integriteitsscreening) naast zich neer legde. De politie gaf dat advies na meldingen over illegaal gokken, een incident met een vuurwapen, diefstal uit auto's en klachten over geluidsoverlast.
Maar die overtredingen werden begaan door bezoekers, niet door de uitbaters van het zalencentrum. De gemeente vond de meldingen daarom geen aanleiding voor een landelijke screening, ook omdat vier recente bibob-onderzoeken van de gemeente, toen Opera nieuwe leiddinggevenden aanstelde, niks bijzonders hadden opgeleverd. De rechter volgt die redenering, en vindt niet dat er onzorgvuldig is gehandeld door de vergunningen opnieuw toe te kennen.

Intrekken vergunning kan nog

Wel erkent de rechter dat er sprake is van enige overlast, maar die is volgens haar niet zo erg dat de vergunning moet worden ingetrokken. Door de coronapandemie en bijbehorende maatregelen was meer onderzoek naar geluidsoverlast ook moeilijk. Klachten van omwonenden dat de politie en de omgevingsdienst meldingen van geluidsoverlast kwijt zijn geraakt, worden niet erkend.
Wat voor de rechter ook meespeelt is dat de gemeente de vergunning alsnog kan intrekken als later blijkt dat het woon- en leefklimaat inderdaad wordt aangetast. De ontheffing is ook onderdeel van een pilot, waarvan de evaluatie nog moet plaatsvinden. De rechter moedigt de omwonenden dus aan om vooral aan de bel te blijven trekken bij overlast.

Verdenkingen nog steeds op tafel

Als geestelijk vader van de nachtvergunningen zal Richard de Mos het oordeel van de rechter met genoegen lezen, al liggen de verdenkingen aan zijn adres nog steeds op tafel. De gemeente zei in de rechtbank dat er met de ambtelijke procedure rond de vergunningsregeling weinig mis was, maar stelt ook dat het strafrechtelijk onderzoek naar De Mos vraagtekens oproept. Zo kan de vergunningsprocedure an sich wel in orde zijn, maar kan De Mos nog steeds strafbaar zijn als blijkt dat hij is omgekocht om de regeling zo vorm te geven.
Er zijn in deze bestuursrechtelijke zaak in ieder geval onvoldoende aanknopingspunten naar voren gebracht om te stellen dat het beleid in strijd is met de regels, aldus de rechter. En zolang er in kamp-De Mos nog niemand strafrechtelijk is veroordeeld, gaat zij niet mee in de klacht dat de ontheffingen onrechtmatig zijn verleend.
Het corruptieonderzoek van het Openbaar Ministerie is inmiddels afgerond en overgedragen aan de rechter-commissaris. Dit voorjaar vinden er, mede uit wens van de verdediging, nog een aantal getuigenverhoren plaats maar het is de bedoeling dat dit de laatste zijn. Een eventuele rechtszaak wordt niet voor het najaar verwacht.