VVD valt af in Delftse verkenning, STIP gaat verder met D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie

De nieuwe Delftse gemeenteraad net na de installatie
De nieuwe Delftse gemeenteraad net na de installatie © Glenn van Haasen
DELFT - De Delftse informateur Pieter Guldemond ziet STIP, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie als de meest kansrijke optie voor de te vormen coalitie van het stadsbestuur in de Prinsenstad. Niet alle partijen waren overigens enthousiast. Lokale partij Hart voor Delft en de VVD hebben beiden het gevoel dat dit advies geen recht doet aan de Delftse uitslag. Guldemond was het hier niet mee eens: 'Ik heb niet gekozen voor over links of over rechts, maar gekeken naar inhoudelijke thema's.'
De lokale partij STIP (Studenten Techniek In de Politiek) mocht het initiatief nemen de afgelopen weken. Dat deden ze voortvarend, direct in de eerste week na de uitslagen werden de gesprekken met informateur Guldemond opgestart. In twee dagen werden alle elf partijen in de Delftse raad gesproken. De ChristenUnie was ietwat verrast dat zij mee mogen doen in de coalitieonderhandelingen. 'We zijn nog steeds beduusd, maar dit is een nieuwe stap voor ons in Delft', liet fractievoorzitter Bert van der Woerd optekenen.
Dat STIP samen gaat werken met D66 , GroenLinks en de PvdA in de eerste plaats, is overigens geen vreemde keuze. De partijen zaten eerder al samen in de coalitie en bleken eerder ook al op inhoudelijk vlak veel overeen te komen met elkaar. Enkel de VVD valt af, waar de ChristenUnie voor in de plaats komt. De VVD bleek inhoudelijk te ver van de grootste partijen af te liggen.

Veel aandacht voor stadsfinanciën

Over het proces van verkenning was Guldemond zeer te spreken. Ook veel partijen voelden zich gehoord in de gesprekken. Eerder sprak de informateur al van fijne, constructieve gesprekken met de verschillende fracties in Delft. Daarbij ging het volgens hem veelal over vier thema’s. Wonen, de energietransitie, kansengelijkheid in de stad en de stadsfinanciën waren de grootste thema’s die in ieder gesprek terugkwamen.
Guldemond kwam vanuit deze gesprekken uiteindelijk uit op een coalitie tussen eerder genoemde partijen. 'De financiële situatie kreeg daarbij veel aandacht. Die is namelijk belangrijk voor de vragen: als we iets doen, wat gaan we dan later doen of wat zullen we moeten laten?', ziet Guldemond als essentiële vraag voor het te vormen college. Wat betreft eerder genoemde thema's kwamen STIP, D66, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie het dichtst bij elkaar op dat vlak.
CU-Fractievoorzitter Bert van der Woerd legt zijn eed af
CU-Fractievoorzitter Bert van der Woerd legt zijn eed af © Glenn van Haasen
Toch is er niet alleen lof voor de verkenning. 'Ik vraag mij af waarom ik het gevoel krijg dat wij als partij helemaal niet zijn meegenomen', opende Hart voor Delft-fractievoorzitter Bram Stoop. 'Er is wat ons betreft helemaal niet naar de kiezer gekeken, er wordt naar ons dunkt gekeken naar de oriënterende gesprekken. Daar wordt gezegd: Hart voor Delft liever niet.'
Dat Hart voor Delft kritisch is op dit advies mag geen verassing zijn. De partij wist uiteindelijk vijf zetels te nemen in de Delftse raad, slechts één minder dan de drie grote partijen. STIP, D66 en GroenLinks delen allemaal namelijk zes zetels. 'Ze hebben ons blijkbaar alleen nodig op sociaal gebied in de raad, nou zo werkt dat dus niet', sluit Stoop af.

Genoemde partijen meest kansrijk

Ook de VVD is ietwat kritisch op het rapport, zij zien in de uitslag een mandaat voor het huidige college om door te gaan. Met de VVD erbij. Fractievoorzitter Dimitri van Rijn ziet naar eigen zeggen de werkelijke verkiezingsuitslag niet terug in het huidige advies. 'Het verbaast me, omdat een groot deel van de kiezers niet wordt gehoord. Op deze manier gaan we over "links", niet progressief. In de verkiezingsuitslag is de huidige coalitie ook niet afgestraft, we hebben ons mandaat behouden.'
Toch wilde Guldemond daar niet in mee. Naar eigen zeggen was ideologie niet leidend bij de verkennende gesprekken. Wat hem betreft ging het niet om "links" of "rechts". De inhoud was wat hem betreft leidend, zo ontstond dit advies.
In Delft is nog geen formateur bekend gemaakt, wel gaan de partijen de komende weken met elkaar in gesprek hoe een nieuwe coalitie te vormen. De wens is er ook om snel met een coalitie te komen. 'Dat kan vlug worden aangepakt met de programmabegroting en andere thema's', sluit Guldemond af.