Verkenner Gouda adviseert diversere wethoudersploeg dan vier witte mannen en één vrouw

Deze partijen deden in Gouda mee aan de gemeenteraadsverkiezingen
Deze partijen deden in Gouda mee aan de gemeenteraadsverkiezingen © ANP
GOUDA - Een nieuw Gouds college van burgemeester en wethouders lijkt te gaan bestaan uit de vijf partijen die de afgelopen vier jaar de dienst uitmaakten. D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en CDA willen gaan werken met een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Verkenner Sjoerd Sjoerdsma adviseert de beoogde collegepartijen om de wethoudersploeg 'diverser' samen te stellen dan op dit moment het geval is zodat het een betere afspiegeling van de bevolking wordt.
In de gemeenteraadvergadering van woensdagavond bracht de verkenner, D66-Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, verslag uit van zijn gesprekken met de elf Goudse politieke partijen. In die conversaties hadden alle partijen aangedrongen op betere participatie met de burger en bestuurlijke vernieuwing. Toch adviseerde hij een stadsbestuur met de huidige partijen: D66, GroenLinks, PvdA, CU en CDA. Zij zijn samen goed voor twintig van de 35 zetels.
Dit tot grote teleurstelling van GoPo, de lokale partij die één zetel won. Als GoPo de overstap naar de coalitie maakt, zou een nieuw stadsbestuur op 22 zetels kunnen rekenen. De grootste partij, D66, had daar vanwege de gewenste vernieuwing ook voorkeur voor, maar kan ermee leven om door te gaan met het gehalveerde CDA (van vier naar twee zetels).
Verkenner Sjoerd Sjoerdsma brengt verslag uit
Verkenner Sjoerd Sjoerdsma brengt verslag uit © Omroep West

Werksessie voorafgaand aan coalitiebesprekingen

Voor het formatieproces verder gaat, houdt de gemeenteraad volgende week eerst één of meerdere werksessies. Daar zullen de onderwerpen besproken worden die de raad gezamenlijk wil oppakken. Pas daarna gaat de collegevorming en de bespreking van het coalitieakkoord verder.
In zo'n akkoord wordt ook vernieuwing van de bestuurscultuur en de verhouding tussen raad en college opgenomen. Daarnaast de noviteit dat het akkoord in concept aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 'Een ongebruikelijke gang van zaken', zegt burgemeester Pieter Verhoeve (SGP). Hij noemt het: vooruitlopend op vernieuwing.

Verhouding college en raad verbeteren

De gang van zaken in de Goudse raad ligt in de lijn met Sjoerdsma's nadrukkelijk advies om alle partijen bij de collegevorming te betrekken. Dat zou de verhouding moeten verbeteren tussen coalitie- en oppositiepartijen, die in de vorige periode een behoorlijke deuk opliep. Kevin de Jonge (VVD) was sceptisch: 'Eerst zien, dan geloven.' Maar de VVD'er stemde uiteindelijk voor: 'Ik ben hoopvol gestemd over de woorden die ik hier hoor.'
Voor Jan de Laat (GoPo) is die deuk er nog: 'Mijn hoop op een open manier te starten, is geloochenstraft. Vier partijen liggen zo dwars, dat de verkenner op basis van macht niks anders kan voorstellen dan voortzetting van het stadsbestuur.'

'Diverser stadsbestuur'

Over de samenstelling van de wethoudersploeg, had de verkenner ook nog advies: 'Zorg ervoor dat het diversiteit van de stad weerspiegelt.' Het huidige college van burgemeester en wethouders telde in de afgelopen vier jaar vier witte mannen en één vrouw. Zij, Corine Dijkstra (ChristenUnie), verlaat de politiek.
LEES OOK: