Leiderdorp eerste gemeente in regio met een nieuw coalitieakkoord

© Omroep West
LEIDERDORP - Drie weken na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Leiderdorp als eerste gemeente in de regio de formatie van een nieuwe coalitie afgerond. Lokale Partij Leiderdorp (LPL), PvdA–GroenLinks en CDA hebben een coalitieakkoord gesloten, schrijft Sleutelstad, mediapartner van Omroep West.
De partijen zaten sinds begin vorige week met elkaar om tafel, nadat LPL-voorman Hugo Langenberg na een eerste verkenning tot de conclusie was gekomen dat een coalitie met deze partijen het meeste kans van slagen zou hebben.
Voor de wethoudersposten in het nieuwe college draagt de LPL oud-gemeentesecretaris Herman Romeijn voor. Daan Binnendijk wordt door CDA opnieuw voorgedragen en namens de gecombineerde fractie van PvdA en GroenLinks is Bob Vastenhoud de kandidaat. Het college van burgemeester en wethouders bestaat bijna helemaal uit andere partijen dan de afgelopen jaren: toen werkte het CDA in Leiderdorp samen met VVD, D66, ChristenUnie-SGP.

Meer ruimte politiek debat

PvdA en GroenLinks bespreken het coalitieakkoord donderdagavond met hun leden. 'Die hoeven het bij ons niet goed te keuren, maar we gaan het ze wel voorleggen', zegt Bob Vastenhoud vanuit GroenLinks Leiderdorp tegen Sleutelstad. De vergadering wordt gehouden samen met PvdA Leiderdorp. De leden van die partij moeten wel echt instemmen. CDA komt op woensdag 13 april bij elkaar voor een extra ledenvergadering over het coalitieakkoord en de leden van de LPL zijn al akkoord.
Het coalitieakkoord van de gemeenteraad van Leiderdorp krijgt als titel 'De politieke opdrachten voor een toekomstbestendig Leiderdorp' mee. Het telt vijf A4-tjes en is volgens de nieuwe coalitie 'breed en algemeen'. Op die manier willen de partijen meer ruimte geven aan het politieke debat en aan de bewoners om actief te mee te doen. Op donderdagavond 14 april gaan de partijen die het akkoord hebben gesloten in het gemeentehuis met inwoners in gesprek over de voorgestelde plannen.

Geen huizen in polders en minder afval de oven in

Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
  • Leiderdorp wil zelfstandig blijven en voer de komende vier jaar geen gesprekken met buurgemeenten over een eventuele fusie, omdat dat de afgelopen jaren niets heeft opgeleverd.
  • Er moeten snel meer huizen komen, maar die mogen niet in polders komen. Daar mogen ook geen zonneweides worden gebouwd. Bij nieuwbouwprojecten moeten 35 procent van de huizen in de sociale huursector vallen, dertig procent moet bestaan uit betaalbare huur- en koopwoningen.
  • In 2030 moet de gemeente net zoveel energie opwekken als er wordt verbruikt.
  • De komende vier jaar moet het aantal kilo's afval dat de verbrandingsoven in gaat, dalen van 180 naar 75 kilo.
  • Vanwege de vergrijzing in de gemeente wordt een wethouder speciaal belast met ouderenbeleid.
  • Het college gaat een plan maken om een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op meer plekken in Leiderdorp in te voeren.
  • Een verhoging van de onroerendzaakbelasting wordt niet uitgesloten.