Lintjesregen 2022: Lees hier wie in Delft een lintje heeft gekregen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau | Foto Kanselarij der Nederlandse Orde
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau | Foto Kanselarij der Nederlandse Orde
DELFT - In Delft zijn negen inwoners Koninklijk onderscheiden. Vijf inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en drie inwoners tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en één Delftenaar tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
</mark></p><p><mark>Tekst zoals aangeleverd door gemeente Delft.

Harry van Adrichem - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Geboren en getogen Delvenaar Harry van Adrichem is sinds 1975 actief in het Westerkwartier. Hij is een graag geziene buurtbewoner. Van Adrichem is een grote verbinder en zet zich met grote overgave in voor de leefbaarheid in de wijk. De ‘burgemeester van de Buit’, zoals hij ook wordt genoemd, streed in de jaren zeventig voor het behoud van de woningen in de wijk. Hij stond vooraan toen betaald parkeren in de wijk werd aangekondigd.
Hij is ook actief als politicus. Eerst bij de politieke partij Stadsbelangen en nu na de fusie met Groep Stoelinga bij Hart voor Delft. Hij was ook de bedenker van het Buitenwaterslootfeest. Dat feest kwam er toen het Varend Corso door Delft ging varen. Het jaarlijkse buurtfeest trekt duizenden Delftenaren naar de feestelijke kade om boten en schepen te verwelkomen. Harry van Adrichem is ook de bedenker van het Tee Set-monument op de hoek van de Warmoezierstraat en de Buitenwatersloot. Een eerbetoon aan de beroemdste Delftse band aller tijden. Hij bedacht ook de virtuele jukebox. Via een QR-code zijn Delftse artiesten te horen op de smartphone. Op het Hugo de Grootplein verrees een portret van de Tee Set.

Dominique (Do) van Eijs - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 1987 was Do van Eijs betrokken bij de oprichting van Delft Design. Hij was vijf jaar bestuurslid en ontving bij zijn vertrek de Delft Design Trofee. Verder was de heer Van Eijs bijna dertig jaar bestuurslid van Museum Paul Tétar van Elven aan de Koornmarkt. Mede dankzij zijn inspanningen kreeg het museum in 2000 als een van de eerste musea in Nederland het kwaliteitskeurmerk Geregistreerd Museum.
Hij was een groot voorvechter voor de komst van de treintunnel in Delft en was lid van de werkgroep Spoorzone Delft. Hij ontving iedereen thuis op de Spoorsingel 14: burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden, ambtenaren van Stadsontwikkeling en zelfs de minister van Verkeer en Waterstaat. Hij wilde ze ervan doordringen dat het zo niet langer kon. Zijn vrijwillige inzet en maatschappelijke betrokkenheid en kennis en kunde als architect waren van grote waarde. Sinds 1996 is hij actief bij de Rotary Club Delft. Als lid en voorzitter. De heer Van Eijs ontvangt de onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor de stad.

Ineke Jörning-Dijkmans - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ineke Jörning zet zich al haar hele leven in voor anderen. Volgende maand is zij veertig jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem. Zij bezoekt ouderen, doet leuke dingen met hen en gaat mee met uitstapjes. Ook zat ze in het bestuur van een regionale afdeling van de Zonnebloem. Wie denkt dat de week van mevrouw Jörning daarmee gevuld is, vergist zich. Zo is ze al sinds 2008 vrijwilliger bij de Franciscus & Clara kerkgemeenschap in Delft. Ze verzorgde het vervoer van en naar de kerkdiensten. Ook bracht ze bezoekjes aan oudere en zieke parochianen. In de coronatijd bleef zij actief contact met hen houden. Ook politiek heeft mevrouw Jörning zich ingezet. Zo was ze in de jaren negentig raadslid en bestuurslid van het CDA. Ook was ze buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Schipluiden. Ze heeft zelfs haar dochter en schoonzoon in de echt verbonden.
Inmiddels is mevrouw Jörning ook al jaren vrijwilliger bij de Bridgeclub. Ze is niet alleen wedstrijdsecretaris, maar zorgt ook altijd voor versnaperingen rond de feestdagen én het buffet bij de seizoenafsluiting. Mevrouw Jörning doet wat nodig is, zonder dat zij daar aandacht voor vraagt. Deze keer krijgt zij die aandacht wél, met haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Annie van der Knaap-Boxmeer - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Annie van der Knaap is al vanaf de oprichting van korfbalvereniging Fortuna in 1957 lid van de vereniging. Lang was ze spelend lid, maar ook buiten het veld loopt ze vaak warm voor Fortuna. Elke zaterdagochtend geeft ze training aan de Welpen. Verder was ze jeugdleider en -trainer. En dan was ze ook nog betrokken bij het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. Maar mevrouw Van der Knaap is niet alleen sportief, maar ook creatief. Dat zagen ze ook al bij Fortuna, waar ze niet alleen lid was van de kledingcommissie, maar gaten en defecten in de kleding ook zelf herstelde.
En dan is mevrouw Van der Knaap ook nog muzikaal. Ze speelt namelijk accordeon bij de Pieter & Co meezingshow. Dat gezelschap verzorgt meezingshows voor ouderen in Delftse verzorgingstehuizen. Tot slot heeft mevrouw Van der Knaap ook nog groene vingers. Dat moet wel, want ze is al enige jaren vrijwilliger bij de Amateurtuindersvereniging Levenslust. Over mevrouw van der Knaap zeggen ze: ‘Waar Annie komt, zie je de mensen blij worden.’ Deze alleskunner is dan ook terecht benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Harry Oldersma - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Harry Oldersma begeleidt sinds 2011 als schuldhulpmaatje van ISOFA mensen die in acute financiële nood zijn geraakt. Hij begeleidt hen naar een zo stabiel en zelfstandig mogelijke toekomst. En als spreekuurhouder van het ISF, het Interkerkelijk Sociaal Fonds, helpt hij sinds 2011 mensen die in acute financiële nood zijn geraakt. Hij beoordeelt hun aanvragen om leefgeld. Ook hield hij van 2013 tot en met 2018 als debiteurenbeheerder in de gaten of mensen hun renteloze leningen terugbetaalden.
En als iemand een keer een betaling oversloeg? Dan stapte hij op de fiets, desnoods door weer en wind, en ging langs. Om te vragen waarom hij of zij niet op tijd betaalde. En om een haalbare oplossing te vinden. (Of, als er niets anders mogelijk was, om de lening af te schrijven.)Daarnaast is hij al 36 jaar actief in de ABC Kerk, als gespreksleider, om te praten over de bijbel en het geloof. Ook in de ABC Kerk zette hij zich in om de medemens vooruit te helpen, sinds 1995 ook als oudste. En sinds 1991 begeleidt hij als toetsenist de gemeentezang. Dat doet hij met enorm veel enthousiasme. Al ruim 30 jaar lang.

Sjoerd Jansen - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Sjoerd Jansen is al meer dan zestig jaar een scout in hart en nieren. Van 1972 tot 1985 was hij lid van de landelijke raad. Sinds 1975 is hij trainer en coach op gewestelijk, regionaal en landelijk niveau. Hij was kampleider van het internationale kamp Roverway 1981 – 1982. In 1990 was hij medeoprichter van de regio Maas Delta 1990. Sinds 2004 is hij lid van de bosploeg, de technische staf en de kampstaf van het Scoutcentrum Buitenzorg in Baarn. Daar doet hij van alles, van het ontvangen van gasten tot reparaties en van schilderen tot onderhoud van het bos. In 2020 werd hij secretaris van het Nationaal Scoutingsmuseum op hetzelfde terrein. Hij neemt bezoekers mee in de meer dan honderdjarige geschiedenis van scouting in Nederland. Ook zet hij zich sinds 2010 in bij de Landelijke Bemiddelings Commissie. Hij helpt leden van een scoutingvereniging die een conflict hebben en er zelf niet uitkomen. Sinds 2011 is hij lid van het Klusteam van stichting Scoutcentrum Kruithuis. Naast onder meer timmeren en schilderen heeft hij een systeem ontwikkeld voor maandelijkse controle op legionella. Sjoerd Jansen is ook nog vrijwilliger bij de Doopgezinde gemeente Rotterdam. Hij legt onder meer bezoeken af, vervoert gemeenteleden naar de dienst en serveert maaltijden.

Peter Jonquière - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Stedenbouwkundige Peter Jonquière is al meer dan dertig jaar één van de dragende leden van de Internationale Vereniging van Stedenbouwkundigen, ISOCARP. Mede dankzij hem ontwikkelde de vereniging zich tot een toonaangevend internationaal netwerk. Ruim twintig jaar zet hij zich al in voor Stichting het Noordzeegebied in een Verstedelijkende Wereld, eerst als penningmeester, nu als voorzitter. Van 2008 tot 2019 was hij lid van het bestuur van Delfia Batavorum. Sinds 2007 is hij voorzitter van de Commissie Behoud Stadsschoon. Peter Jonquière komt al meer dan 45 jaar op voor de kwetsbare voetganger in het verkeer.
In 1975 werd hij bestuurslid van de Voetgangersvereniging, later gefuseerd tot 3VO. Hij was tot 2005 lid van de raad van bestuur en voorzitter van de programmaraad. In 2013 was hij medeoprichter van Stichting MENSenSTRAAT. Als voorzitter en lid van de kerngroep werkte hij mee aan de opbouw van een deskundige vrijwilligersorganisatie die de belangen behartigt van niet-gemotoriseerde straatgebruikers, op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. Als lid van de voormalige werkgroep Prinsenhofgebied maakte hij zich sterk om tot een breed gedragen ontwerp voor de restauratie en verbetering van het complex te komen. Bij de Coöperatie Prinsenkwartier initieert hij sinds 2014 debatavonden over belangrijke ontwikkelingen in de stad. Zijn inzet draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de stedenbouw, architectuur, kunst en cultuur in en buiten Delft en Nederland.

Gerard van der Veen - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Gerard van der Veen is ruim 50 jaar actief bij de Botanische Tuin van de TU Delft. Ooit begonnen als leerling-hovenier, was hij onder meer educatief medewerker, organisator van tentoonstellingen en festivals en rondleider. Naast zijn betaalde baan bij de Botanische Tuin verrichtte hij in privé-tijd tal van werkzaamheden om de Botanische Tuin prominenter voor het voetlicht te krijgen.
Zo schreef hij boeken over bijzondere bomen, onder meer het werk ‘Langs bijzondere Delftse bomen’. Als co-auteur van het boek ‘From Plant tot Technology’ droeg hij bij aan de wereldwijde uitstraling van de Botanische Tuin TU Delft. Daarnaast werkte hij in de avonduren als docent en examinator voor het Wellant College, waarbij hij de praktische examens van studenten in de Botanische Tuin verzorgde. Bovendien zette hij een rondleidersopleiding op, verzorgde zelf rondleidingen, organiseerde evenementen en deed veel aan PR en marketing in de media. Na zijn pensioen in 2009 is meneer Van der Veen nog altijd fulltime actief voor de Botanische Tuin, maar dan als vrijwilliger. Volgens betrokkenen is hij nog altijd een ‘een onmisbare kracht voor de Botanische Tuin’.

Rob Mudde- Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Rob Mudde houdt zich als hoogleraar en onderzoeker bezig met de stromingsleer. Hij zet zich enorm in voor onderwijs en voor het welzijn van studenten. Hij laat zich daarbij niet inperken door bestaande kaders en conventies. Hij is een onderwijsdenker én -vernieuwer. Ver vóór corona, al in de tijd van de ‘floppy disks’, pionierde hij met onderwijs op afstand, met behulp van de computer. Hij stond ook aan de wieg van één van de eerste ‘MOOC’s’ van de TU Delft, de Massive Open Online Courses. Online en gratis. In 2016/2017 stond hij aan het roer van het Teaching Lab en de Teaching Academy van de TU Delft. Hij ontwikkelde dit tot een zeer modern onderwijsgebouw. Daar kon hij nieuwe onderwijsvormen uitproberen en verder ontwikkelen. Hij was hiermee een voorbeeld voor de eigen onderwijsfaciliteiten van de TU Delf. Ook andere universiteiten wisten hem hiervoor te vinden.
Tijdens de coronapandemie wist hij met grote kennis van zaken hoe de TU Delft het regulier onderwijs digitaal en online kon aanbieden. Zo konden de studenten zonder al te veel vertraging doorgaan met hun studie. Als dank voor zijn onderwijsinspanningen kreeg hij eerder al de eretitel Distinguished Professor in Science Education.