Lintjesregen 2022: Lees hier wie in Bodegraven-Reeuwijk een lintje krijgen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, draagteken en orde
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, draagteken en orde © Kanselarij der Nederlandse Orde
BODEGRAVEN-REEUWIJK - In Bodegraven-Reeuwijk zijn acht inwoners Koninklijk onderscheiden. Zes inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau.
</mark></p><p><mark>Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Dhr. H.A. (Henk) Aberson, Nieuwerbrug, Lid in de Orde van Oranje Nassau

In 1998 verkocht de heer Aberson zijn buurtsuper, die jarenlang een belangrijke sociale functie had in Nieuwerbrug. Direct daarna pakte hij verschillende vrijwillige bestuurs- en andere functies op. Zo werd hij bestuurslid van het College van Bruggemeesters. Deze stichting beheert namens alle inwoners van Nieuwerbrug de Tolbrug, de Onafhankelijkheidstoren en de brugwachterswoning. Hij heeft verschillende functies als penningmeester en beheert fondsen als het ‘Fonds Pieters Keijzers Armen van Rietveld en De Bree’ en de ‘Stichting Erven Ruth Janse van Zanten’. Daarnaast levert hij vanaf 2000 als redactie- en bestuurslid zijn bijdrage aan het dorpsmaandblad "De Nieuwsbrug" en regelt hij alle contacten met de drukkerij. In het verleden was hij bestuurslid van de Hervormde Kerk en zat hij als diaken voor in de kerk. Daarnaast was hij een aantal jaar penningmeester voor de belangenvereniging van eigenaren van het Seru Coral Resort op Curaçao.

Dhr. C.J.A. (John) Bekker en Mw A.J. (Anneke) Bekker, Bodegraven, beiden Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer en mevrouw Bekker zijn beiden al meer dan 20 jaar actief, als bestuurslid en vrijwilliger, bij de Stichting Lokale Omroep Bodegraven-Reeuwijk BR6. Als radio- en TV-opnameleider maakt de heer Bekker de uitzendingen technisch mogelijk en neemt hij reportages op voor radio en TV. Ook onderhoudt en verbouwt hij de studio en is hij lid van het kernteam. Hij zet zich enorm in voor de professionalisering van de omroep. Hij heeft de techniek binnen de omroep omgevormd van analoog naar digitaal. Er hebben zich de afgelopen 20 jaar veel technische ontwikkelingen voorgedaan. Hij verdiepte zich er in, implementeerde onderdelen als facebook, de kabelkrant en TV-uitzendingen en zette daarmee een stevig fundament neer voor de lokale omroep.
Ook mevrouw Bekker is al ruim 20 jaar actief als vrijwilliger voor de lokale omroep van BodegravenReeuwijk. Al haar vrije tijd steekt zij in redactioneel werk: het schrijven van lokaal nieuws, het maken van reportages, interviews met pen of microfoon, het onderzoeken van achtergronden bij lokale gebeurtenissen. Jarenlang deed zij van elke raadsvergadering verslag. Ze hanteert daarbij hoge journalistieke normen en daarmee borgt ze de kwaliteit van de berichtgeving. Ze is lid van het kernteam, haar taak daarin is het vrijwilligersbeleid. Ze zorgt dat iedereen terecht komt op een plek die past bij haar of zijn talenten en beschikbaarheid. Ze zoekt naar sponsoren om middelen te genereren. Ze zorgt voor de bevoorrading en het schoonhouden van de studio. Ze is een vraagbaak voor de medewerkers en altijd bereid om anderen met raad en daad terzijde te staan. Het stel vormt een prachtig koppel: de onvermoeibare techneut en de onmisbare duizendpoot en regelneef. Ze zijn van grote waarde voor het in stand houden van de sociale cohesie in de gemeente.

Mw. A. (Alie) Boerefijn – Rijswijk, Waarder, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Boerefijn is enorm actief in Waarder en omgeving. Al jarenlang zet zij zich met veel liefde en passie in voor haar dorpsgenoten. Ze werkt wekelijks, en dan wel zo’n 12 uur per week, als vrijwilliger in Eetkamer Bredius in Woerden. Van bingo tot rouwdienst, van borrelmiddag tot kerstdiner, waarbij ze altijd oog heeft voor de juiste benadering van de gasten. Ook is ze sinds vele jaren vrijwilliger in de Huiskamer van Waarder, voorheen het Kerverland. Ze staat altijd klaar om te helpen, mee te denken en tot actie over te gaan. Voor de Hervormde gemeenschap Oudewater-Hekendorp gaat ze nog altijd met veel enthousiasme op de fiets op bezoek bij nieuwe gemeenteleden, geboortes, verjaardagen van 75+-ers, jubilarissen en zieke of eenzame mensen. Ze heeft oprechte belangstelling voor de medemens.

Mw. W.M. (Wilma) Neefjes-de Jongh, Reeuwijk-Brug, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Neefjes woont sinds kort in Reeuwijk-Brug. Ze komt uit Gouda en is daar zeer actief. Vandaar dat zij vandaag dan ook in haar voormalige woonplaats gehuldigd wordt. Zij is al jaren heel actief bij de cricket- en voetbalclub Olympia. Daar heeft ze veel oog voor de normen en waarden binnen de vereniging. Met de gemeente Gouda werkt ze samen om statushouders ook binnen de club te laten sporten. Hiernaast werkt ze samen met de praktijkschool Het Segment aan werkervaringsplekken en stond ze aan de wieg van de jaarlijks terugkerende ‘begroetingsdag’ in Gouda. Tot slot is ze erg actief geweest voor het wijkteam van de wijk waar ze in Gouda woonde.

Dhr. J.C. (Hans) Thierry, Bodegraven, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Meneer Thierry sinds anderhalf jaar in onze gemeente. Hij woonde in Den Haag, Scheveningen en heeft zich daar bijzonder verdienstelijk gemaakt. Vanaf de jaren ’90 was hij secretaris van het schoolbestuur van de Eben Haëzerschool in Den Haag/Scheveningen. Dat heeft hij veertien jaar gedaan. In die jaren begeleidde hij het fusieproces van twee scholen, onderhandelde hij over een nieuw schoolgebouw en intussen ging het 'gewone' schoolbestuurswerk ook door. Vanaf 2002 was hij gedurende achttien jaar ook lid van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Scheveningen. Hij was vier jaar diaken, daarna werd hij ouderling. Daarbij bekleedde hij de functie van penningmeester en redacteur van het blad Kerknieuws. Ook hier begeleidde hij een fusietraject van twee gemeenten, dat uiteindelijk geresulteerd heeft in de Gereformeerde Gemeente Den Haag - Scheveningen.

Dhr. M.J. (Rien) Uijl, Bodegraven, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Uijl kreeg in privé-kring zijn versierselen opgespeld.
Hij is de initiator van de Stichting Friedensstimme, opgericht in 1979 om aandacht te vragen voor de moeilijke situatie van Christenen in de voormalige Sovjet-Unie en hulp te verlenen aan vervolgde Christenen en kerken aldaar. Ruim 40 jaar lang zette hij het lot van Christenen onder het communistische regime in de toenmalige Sovjet-Unie op de kaart met nieuwsbrieven, voorlichtingsavonden en schrijfacties voor specifieke geloofsgevangenen. Onder zijn leiding werden elk jaar tienduizenden Russische bijbels, kalenders en christelijke literatuur naar de Sovjet Unie gezonden. Hiernaast is de heer Uijl vanaf 1985 ook lokaal actief geweest, in de Gereformeerde Gemeente in Bodegraven. Hij was 21 jaar lang ouderling en veertien jaar diaken.

Mw. S. (Monie) Wijnstra-Verlint, Reeuwijk, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Wijnstra zet zich al meer dan 30 jaar lang in voor kinderen, mensen met een beperking en ouderen. In 1987 ving zij met haar gezin voor het eerst een kwetsbaar kind op tijdens de zomervakantie, voor Europa Kinderhulp. Dat deed ze een aantal jaar, waarna ze in 1994 medewerker werd. In 2002 werd ze plaatsvervangend regionaal coördinator kinderreizen, waarbij ze de kinderen begeleidde naar Berlijn. Van 2007 tot 2014 was ze regionaal coördinator. Voor de Zonnebloem deed mevrouw Wijnstra vanaf 1988, ruim 33 jaar, onafgebroken vrijwilligerswerk. Ze bezocht zeer regelmatig ouderen, organiseerde dagtochten en spelmiddagen en begeleidde gasten tijdens vakantieweken met de Zonnebloemboot. Hiernaast is mevrouw Wijnstra sinds 2017 actief als gastvrouw bij Stichting Vier het Leven. Hier begeleidt ze ouderen naar theater, concert, film en musea. Gedurende de coronaperiode belde ze regelmatig met ouderen om zo contact te houden.