Lintjesregen 2022: Lees hier wie er in Den Haag een lintje heeft gekregen en waarom

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau | Foto Kanselarij der Nederlandse Orde
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau | Foto Kanselarij der Nederlandse Orde
DEN HAAG - In Den Haag zijn vijfendertig inwoners Koninklijk onderscheiden, één inwoner was afwezig. Vijftien van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, achttien tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en twee tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Den Haag.

Mevrouw K. Baarda-Verbaan - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Secretaris van en vrijwilliger bij de Vereniging YMCA Scheveningen
 • Voorzitter en vrijwilliger van de kerkenraad bij de Wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, onderdeel
 • van de Protestantse Gemeente te Scheveningen
 • Voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting Repair Café Den Haag
 • Secretaris van het Fonds Welzijn Scheveningse Senioren
 • Stichting Bejaardenhuisvesting in Scheveningen

De heer J. Bakker - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Bestuurslid/medeorganisator van de Stichting Meeuwen Makrelen Loop
 • Voorzitter van de North Sea Regatta en heeft mede met andere partijen initiatieven ontwikkeld om in
 • Scheveningen een Olympisch zeilcentrum te realiseren.

Mevrouw N.D.R.J.V.A. Bhageloe - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Promotor van de Baithak Gana Community en voorvechter behoud van het cultureel erfgoed (volksmuziek)
 • Promoter van de Stichting Shri Sanatan Dharm Dew Mandir, de Hindoetempel in Den Haag
 • Organiseert en ondersteunt diverse evenementen.

De heer E. Boers - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Oprichter van en trainer bij de sportschool Hwarang in Den Haag
 • Trainer Taekwondolessen bij de Stichting ’t Job in Den Haag
 • Bestuurslid van en vrijwilliger bij de Taekwondo Bond Nederland
 • Hoofdtrainer bij de Taekwondo vereniging ’t Keerpunt in Den Haag
 • Lid van het College Hogere Dangraadhouders.

Mevrouw A.M.J. Claes - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger bij de Hartstichting.
 • Vrijwilliger bij stichting Begraafplaatsen Roosendaal

Jonkvrouw mr. J.E.F.M Den Drijver-van Rijckevorsel - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Bestuurslid van de Nederlandse Adelsvereniging en de Stichting Fonds Nederlandse Adel.
 • Penningmeester, vicevoorzitter en secretaris van de Wijkvereniging Van Stolkpark te Den Haag.
 • Vrijwilliger bij het Damesleesmuseum te Den Haag

De heer prof.dr.ir. G.E. Frerks - Officier in de Orde van Oranje-Nassau

 • Begeleider van promovendi bij de Universiteit van Utrecht
 • Hoogleraar conflictpreventie en conflictmanagement aan de Universiteit van Utrecht
 • Lid van de wetenschappelijke adviesraad bij de Nederlandse Defensie Academie
 • Lid van de commissie wetenschap binnen de faculteit Militaire Wetenschappen bij de Nederlandse Defensie Academie

De heer drs. F.M.J.A. Froeling - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Bestuurslid van de Stichting Liliane Fonds
 • Lid van diverse werkgroepen van de Nederlandse Vereniging voor Urologie
 • Voorzitter van de werkgroep Tropical Urulogical Revelation

De heer H.A. Ghauharali - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Voorzitter van de raad van advies, voorzitter en vrijwilliger bij de Vereniging Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam
 • (Lahore) Nederland (AAIILN).

Mevrouw dr. C.N.W.M. Glaudemans - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag.
 • Organiseert activiteiten en evenementen, zoals: de deelname aan de Europese Dag van de Joodse cultuur,
 • de jaarlijkse Mr.Visser-lezing
 • de Open Joodse Huizendag.

Mevrouw A.A. Hayes-Sonneville - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Ondersteuner van beroepskrachten van Verpleeghuis Dorestad
 • is actief bij de dagbesteding van patiënten

Mevrouw drs. F.E. Hillen-Goossens - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger bij en bestuurslid van het Haags Barokgezelschap
 • Beheert de bladmuziek

De heer dr. W.J. Hoogsteder - Officier in de Orde van Oranje-Nassau

 • Bestuurslid van de Stichting Corpsmuseum & Archieven van het Utrechtse Studenten Corps
 • Oprichter/bestuurslid/vicevoorzitter van de Stichting Bredius Genootschap te Den Haag
 • Patron en lid van CODART, het internationale netwerk van curatoren van Nederlandse en Vlaamse kunst
 • Voorzitter van de Nationale Rode Kruis Rally.
 • Inzet voor het programma "Tussen Kunst en Kitsch" over 17e -eeuwse Nederlandse schilderkunst.

Mevrouw dr. M. Kamphuis - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Lid van en vrijwilliger bij de European Union of School and University Health and Medicine
 • Bestuurslid bij Artsen Jeugdgezondheid Nederland
 • Vrijwilliger hockeyclub Ypenburg in Den Haag
 • Lid van de landelijke coalitie Kansrijke Start van het ministerie van VWS
 • Voorzitter van de werkgroep Eurly Life Stress van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • Bestuurslid van de Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Vrijwilliger bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft

Mevrouw P. Klamer-Brouwer - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger luistertelefoon bij de Luisterlijn
 • Kerkenraadslid (tot 2021) en vrijwilliger bij de Duinzichtkerk in Den Haag,

De heer O.P. Kromopawiro Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Betrokkene is beoefenaar en leraar gamelan bij verschillende sociaalculturele organisaties en gamelanensembles in Nederland
 • Dirigent/Leider van de Gamelangroep Bangun Tresna Budaya in Den Haag
 • Leraar binnen het gamelanonderwijs en Javaanse dans bij de stichting Manggar Megar in Den Haag.
 • Lid/coördinator van het Netwerk Surinaams-Javaanse Gamelan

Mevrouw M. Ligtenberg-Ramdhan - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Zweminstructeur bij Zwemclub Residentie en Mar invest people
 • Mantelzorger

De heer drs. H.J. de Loor - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Bestuurslid van Stichting Utopia in Leiden
 • Adviseur van het bestuur van de voormalige stichting Centrum voor Creatief Leren te Sterksel
 • Voorzitter van de adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Den Haag
 • Penningmeester van de voormalige Stichting Heren van Waarde in Den Haag

De heer. H.T. van der Meijden - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Medeoprichter van de Stichting Blijvend Applaus
 • Theaterproducent van o.a. balletten, circussen en musicals

Dhr. M. Mohammdamin - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger bij en lid van de raad van advies van de Vereniging Ahmadiyya Anjuman Isha´at Islam (Lahore) Nederland in Den Haag

Mevrouw. A.J.M. Moorman - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger bij de tennisvereniging Aeronauten in Den Haag.
 • Bestuurslid van Vereniging van Eigenaren Goetlijfstraat in Den Haag
 • Gids en rondleider in Museum Beelden aan Zee in Den Haag

Mevrouw. M.J. Obermeister-Shasha - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Dirigente van koren waaronder Sjier Chadasj, esGroot, Renanim, het Koor Diplomatiek van het ministerie van Buitenlandse zaken en de koren van de Hoge Raad en de Raad van State.
 • Geeft workshops over Joodse, Israëlische en Zuid-Amerikaanse muziek.

De heer. mr. F.G. Oskam - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Voorzitter en adviserend lid van de Vereniging van Eigenaren Elysee in Den Haag
 • Voorzitter van en vrijwilliger bij de afdeling Rotterdam en voorzichter van het landelijk bestuur van de
 • Stichting Ondernemersklankbord

Jonkvrouw M.V. Quarles van Ufford - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger van de kerkenraad Lukaskerk in Den Haag
 • Vrijwilliger en coördinator van de Wandelvereniging Magnus in Groesbeek
 • Secretaris van de Haagse Gemeenschap van Kerken

De heer W. van Ravenstein - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Oprichter en beheerder van de website: WisFAQ.nl, WisWijzer.nl en Wiskundeleraar.nl

Mw. W.K. Remmerswaal-van Oosten - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger bij de ouderenzorgorganisatie Florence
 • Vrijwilliger bij en voorzitter van de Bewonerscommissie Hongarenburg in Den Haag

De heer D.F. Renkema - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger bij het woonzorgcentrum WZH Prinsenhof in Leidschendam
 • Vrijwilliger bij Julianahof in Leidschendam
 • Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente in Leidschendam
 • Vrijwilliger bij het woonzorgcentrum WZH Schoorwijck in Leidschendam

De heer. drs. C.P. Roodenburg - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Initiatiefnemer en ontwikkelaar van de ‘Franciscaanse voetreis’
 • Medeoprichter van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome
 • Adviseur van de Franciscaanse voetreis

De heer P. Sekeris - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Coördinator en eindredacteur van en vrijwilliger bij het Senioren Journaal in Den Haag
 • Voorzitter van het Wateringse Mannenkoor ‘Zang Veredelt’
 • Lid van de Kerkenraad en vrijwilliger bij de kerk De Lichtbron in Wateringen
 • Bestuurslid/secretaris van de stichting Kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul
 • Lid van de Cliëntenraad van het WZH Hoge Veld in Wateringen

Mevrouw drs. H. Teekens - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger bij en voorzitter van AFS Nederland
 • Vrijwilliger bij de European Association for International Eduction
 • Vrijwilliger bij de advies en ontwikkelingsorganisatie PUM

De heer K. Tigelaar - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Medeoprichter en vicevoorzitter van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe.
 • Voorzitter van de afdeling West en Landelijk bestuurslid van de Vereniging Sport en Gemeenten.
 • Vrijwilliger bij de volleybalvereniging DVO in Oud-Beijerland
 • Organist bij de Christelijk Gereformeerde Gedachteniskerk in Voorburg
 • Bestuurslid van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • Bestuurslid van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten
 • Voorzitter van de Netwerktafel Erfgoedlijn Neder-Germaanse Limes Zuid-Holland
 • Lid van de Raad van Toezicht bij de LEV Scholengroep West Nederland
 • Bestuurslid Christenunie

De heer H. Tuit - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger en bestuurslid van YMCA Scheveningen

Mevrouw J. Tuit-Twilt - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger en bestuurslid van YMCA Scheveningen
 • Bestuurslid van de Vereniging Herdenking Scheveningse zeelieden

De heer mr. I.H.J.M. van Waesberghe - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vicevoorzitter van de raad van toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Lid van de raad van advies van het Japanmuseum SieboldHuis
 • Adviseur bij de raad van toezicht van de European Cultural Foundation in Amsterdam
 • Voorzitter van de stichting Het Paleisje voor Volksvlijt in Amsterdam
 • Honorair consul voor Republiek Polen in het Koninkrijk der Nederlanden in Den Haag
 • Penningmeester van de Van den Berg van Heemstede Stichting in Den Haag
 • Voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Polish Culture NL in Amsterdam

Barones de Westenholz, MA - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Oprichter en voorzitter van de Stichting Louis Couperus Museum in Den Haag