Lintjesregen 2022: Lees hier wie in Hillegom een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man © Kanselarij der Nederlandse Orde
HILLEGOM - In Hillegom zijn vijf inwoners Koninklijk onderscheiden. Vier inwoners kregen de versierselen persoonlijk opgesteld door burgemeester Arie van Erk. De vijfde gedecoreerde werd 's ochtends telefonisch verrast en zal op 30 april bij hem thuis de uitreiking hebben.
Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Hillegom.

Mevrouw M. (Marjolijn) Eisenga-Heuseveldt (70)- Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij is al 60 jaar betrokken bij de wandelsportvereniging DJO (Door Jeugd Ontstaan), waarvan zelfs 50 jaar als bestuurslid. Mevrouw Eisenga is vanaf het begin lid geweest van de wandelvereniging die in 1961 is opgericht. De vereniging verzorgde 60 jaar lang wandelingen door heel Nederland. Zij is al jong in het bestuur gegaan, zo rond haar 20ste. Vervolgens heeft ze 50 jaar in het bestuur gezeten, waarvan de laatste 25 jaar als motor achter de vereniging.
Vanaf 1991 is mevrouw Eisenga lid van de Hillegomse Harmonie Kapel (HHK). Mevrouw heeft voor het hele gebouw alle gordijnen gemaakt en tot op heden onderhouden. Daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor de uniformering van de drie orkesten van HHK.
Sinds 2018 is mevrouw betrokken als vrijwilligster bij Welzijnskompas in de rol van gastvrouw. Elke maandagochtend is zij aanwezig en draagt zorg voor het dagelijkse reilen en zeilen in het leer- en ontmoetingscentrum.

De heer W.P.M. (Ruud) Van der Lee (58) - Lid in Orde van Oranje Nassau

De heer Ruud van der Lee heeft met zijn tomeloze inzet speeltuin Weerestein van de ondergang gered. Rond 2004 was de speeltuin er heel slecht aan toe. Ruud trok zich dat aan en ging aan de slag. Met de handen uit de mouwen begon de wederopbouw. Na een periode van plannen, inspraak, rekenen en vooral fondsenwerven is de renovatie in 2007 gestart en is er bijna een jaar lang elke zaterdag gewerkt om de speeltuin opnieuw in te richten.
In 2011 is begonnen met de bouw van een nieuw verenigingsgebouw. Dit was nodig in verband met milieu (o.a. asbest, vervangen CV, glasisolatie) als ook voor hygiëne, gebruiksmogelijkheden (buurtfunctie), onderhoud en veiligheid. Daarnaast zet Ruud zich ook in bij de landelijke branchevereniging voor speeltuinwerk, NUSO. Vanuit landelijk perspectief wordt speeltuin Weerestein gezien als mooi voorbeeld. Er zijn tal van activiteiten, een actief team vrijwilligers en de speeltuin is inclusief gemaakt ook voor kinderen met een beperking.

Mevrouw S. (Sandra) Bijwaard-Houwing(58) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1984 is zij 14 jaar lang als penningmeester betrokken geweest met Slavisch folklorisch koor Lorodelba. Als penningmeester was zij verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen en het verzorgen van de administratie. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor het contact met de gemeente aangaande de subsidies.
In 2009 is Sandra toegetreden tot de jeugdcommissie van RTV (ren- en toervereniging) De Bollenstreek. Ze is betrokken bij alle evenementen die georganiseerd worden. Zo was ze ook erg actief in de organisatie van verschillende regionale en nationale evenementen, waaronder Tour de Lisse, Luba Ladies Classic, de Ronde van Hillegom, de Ronde van Lisse en het NK wielrennen voor burgemeesters. Van 2003 tot 2009 heeft zij de volledige financiën verzorgd van de Vrije School de Toermalijn. Aangezien er geen overkoepelend bestuur bestond kwam deze taak volledig op Sandra terecht, dit deed ze naar haar gezin en werk. Ook steunt zij het KWF kankerbestrijding door al meer dan 20 jaar de collecte te lopen. Al dit vrijwilligers werk doe zij naast de mantelzorg voor haar ouders.

De heer P. (Ton) Kalkers (87) - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Door donaties en toedoen van missionaris Voskuilen en de heer Kalkers is er een stichting opgericht met als doel de landlozen in Brazilië in gelegenheid te stellen een menswaardig bestaan op te bouwen. De stichting heeft door inzamelingsacties landbouwgrond kunnen verwerven waar gezinnen in een project geholpen worden hoe ze d.m.v. tuinbouw en de juiste methodes voldoende inkomen kunnen verwerven voor de biologische groenteteelt. Dit project draait momenteel zelfstandig en leidt jaarlijks mensen op die daarmee zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien.
Ook ondersteunt hij financieel een stichting Comonidade do trabalho. Deze stichting zorgt ervoor dat rond de 200 en 300 kinderen tweemaal daags eten krijgen. Daarnaast wordt er voor kleding, scholing en noodzakelijke medische hulp gezorgd. De heer Kalkers heeft brede ondersteuning geleverd met het opzetten van een schoolgebouw om kinderen uit townships in Zuid-Afrika met leerachterstanden via een speciale leermethodiek klaar te stomen voor het eerste schooljaar. Voor Christina’s Dagsorg in Zuid-Afrika heeft hij gezorgd voor realisatie van de benodigde voorzieningen. Dit om in de opvang, voeding en huisvesting van veelal zeer jonge dakloze kinderen te kunnen voorzien. Naast zijn buitenlandse vrijwillige activiteiten heeft hij zich ook vanaf 2006 ingezet voor behoud van de Jozefkerk.

De heer F.J.W. (Frank) Out (62) - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Helaas kan de heer Out vanwege zijn verblijf in het buitenland niet aanwezig zijn bij de uitreiking van zijn Koninklijke Onderscheiding.
De heer Out heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud, de modernisering en de lokale verbinding van het middelbaar onderwijs in Hillegom en het beroepsonderwijs in Velsen En IJmuiden. Vanuit zijn functie heeft hij op bijzondere wijze de verbinding gemaakt tussen de school en de Hillegomse gemeenschap. Ook zet hij zich in om meiden te interesseren om ook in de techniek te gaan werken, dit wordt onder andere gedaan met een Girlsnight.
De heer Out zet zich al vele jaren in voor meerdere verenigingen en stichtingen. De meeste tijd heeft hij gestoken in de organisatie van Koningsdag/ Koninginnedag en 4/5 mei.
Hij heeft zich vooral hard gemaakt om 4/5 mei weer op een goede manier te herdenken en te vieren! Hij was een van de organisatoren van ‘Keep Them Rolling’ door de Bollenstreek. Verder werd er een tentoonstelling over de oorlog in Hillegom gemaakt. Gedurende twee jaar (2016/2018) was de heer Out lid van de Raad van toezicht van de stichting The Mobile Educator. Doel van deze stichting was om Syrische docenten een introductietraining te geven over het Nederlandse onderwijs. Op dit moment is hij ook actief als vrijwilliger voor de Stichting Hillegom Online. Deze foto en nieuwssite over Hillegom is opgezet door zijn zonen. Dit doen zij samen met een groep vrijwilligers. Hij helpt hierbij waar nodig. Een nieuwe project is ook Hillegom Rondom. Met een groep fotografen zetten zij Hillegom het hele jaar door op de foto. Dit geeft een mooi lokaal beeld van Hillegom door de seizoenen heen.