Lintjesregen 2022: Lees hier wie in Katwijk een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man(l), vrouw(r)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man(l), vrouw(r) © Kanselarij der Nederlandse Orde
KATWIJK - In Katwijk zijn elf inwoners Koninklijk onderscheiden. Negen van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee inwoners tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente Katwijk.

De heer R. Aarssen uit Rijnsburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Penningmeester van en vrijwilliger bij de Flora Brass Band te Rijnsburg.
 • Vrijwilliger bij Stichting Sport en Recreatie Philadelphia.
 • Vrijwilliger bij diverse basisscholen te Rijnsburg.
 • Vrijwilliger bij de Oranjevereniging Rijnsburg.
 • Bestuurslid van het Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps van het Regiment Verbindingstroepen van het Commando Landstrijdkrachten

De heer D. Barnhoorn uit Katwijk - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger bij de Christelijke Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk te Katwijk.
 • Bestuurslid faciliteiten/techniek van de Stichting Taptoe Katwijk.
 • Mede-initiatiefnemer en penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Noordzee Zomerfestival te Katwijk.
 • Bestuurslid van de Stichting SMEC.

De heer C. van Dijk uit Katwijk - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Bestuurslid Horeca van de Stichting Sport Muziek Educatie Cultuur
 • Lid van de terreincommissie K.v.v. Quick Boys.
 • Vrijwilliger bij de FNV Belastingservice Zuid Nederland, afdeling Katwijk.
 • Commissielid clubhuis/bar/horeca bij de Katwijkse Lawn Tennisvereniging.
 • Bestuurslid van de Horeca Stichting Noordzee Zomerfestival.

Mevrouw A.H. van Ginkel-Lanting uit Katwijk - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Sinds 2006 raadslid van de gemeente Katwijk.

De heer P.C. Hoek uit Katwijk - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Secretaris en penningmeester van de volkstuinvereniging Ons Genoegen te Katwijk.
 • Vrijwilliger bij de Hervormde Wijkgemeente Pniël te Katwijk aan zee.
 • Voorzitter van de familievereniging van het verpleeg-, behandel-, en Huntingtoncentrum Topaz Overduin te Katwijk aan zee.
 • Voorzitter van de zangroep van Topaz Overduin.
 • Bestuurslid van Stichting Duinbus te Katwijk aan zee

Mevrouw J.E.M. Jongeneel-van Rest uit Valkenburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Volgende activiteiten bij de Parochie H. Augustinus, parochiekern H. Joannes de Doper) in Katwijk:
 • Lector.
 • Lid van het parochiebestuur, bestuurslid van de pastoraatgroep en lid van de werkgroep catechese.
 • Actief lid en organisator van activiteiten van Middenkoor Vocalis.
 • Lid van de evenementencommissie.
 • Organisator van Vrouwenavonden.

De heer H. van der Meij uit Rijnsburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger bij de Protestante Gemeente Rijnsburg.
 • Secretaris/voorzitter van de Rijnsburgse IJsclub.
 • Vrijwilliger bij de Vereniging Disco Go-Go Rijnsburg, onderdeel jongerencentrum ‘t Kraaiennest.
 • Bestuurslid/voorzitter van het Rijnstreekkoor.

De heer M. Kromhout uit Rijnsburg- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Bestuurslid, secretaris, voorzitter van de lokale afdeling van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB), Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO) en Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord).
 • Actief lid, bestuurslid, voorzitter van de Rijnsburgse DamClub.
 • Stagebegeleider voor leerlingen van het Wellant College.
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging Spinoza.
 • Bestuurslid van Agrarische Vereniging Katwijk.
 • Voorzitter van het bestuur van de Zuid-Hollandse Dam Bond.

De heer J. van Putten uit Rijnsburg - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Hoofdinspecteur van Politie, Veiligheidsdienst Koninklijk Huis te Den Haag, beveiliging en begeleiding van de drie prinsen.
 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling Rijks Alarm Centrale, een elektronische beveiliging met oog voor de veiligheid en voor de persoonlijke vrijheid.
 • Vrijwilliger bij de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam.
 • Vrijwilliger bij de Christelijke Gereformeerde Kerk te Leiden.
  Verhinderd tijdens de uitreiking maar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau worden:

De heer H. Kreft uit Katwijk - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Voorzitter van Tafeltennisvereniging Rijnsoever en afgevaardigde naar gemeentelijke sportcommissie.
 • Voorzitter van de Tennisvereniging KLTV.
 • Voorzitter van De Stichting tot Exploitatie van het tennispark ‘De Krom’.
 • President van Stichting goede doelen, Lionsclub Katwijk.
 • Voorzitter van de klankbordgroep Economie van de gemeente Katwijk.

Mevrouw A.P. Wijnands-Ouwehand uit Katwijk - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger bij de Hervormde kerk Katwijk.
 • Vrijwilliger bij de Vrouwenkring Katwijkse Vrouwen.
 • Vrijwilliger bij de Stichting de Brug te Katwijk.
 • Vrijwilliger bij de Baptistengemeente Katwijk.
 • Vrijwilliger bij het Ontmoetingscentrum Dementie bij Topaz Overduin.