Lintjesregen 2022: Lees hier wie in Krimpenerwaard een lintje heeft gekregen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau © Kanselarij der Nederlandse Orde
KRIMPENERWAARD - In Krimpenerwaard zijn veertien inwoners Koninklijk onderscheiden. Een inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, de overige dertien inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente Krimpenerwaard.
Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd:

De heer Willem Cornelis (Wim) van Zijl (68) - Gouderak

Al sinds 2007 is de heer Van Zijl lid van de Wmo-raad, tegenwoordig Adviesraad Sociaal Domein van Krimpenerwaard. Hij is ruim 50 jaar actief als vrijwilliger bij de Stichting De Zandkreek. Op dit moment is hij bestuurder/secretaris/penningmeester van deze stichting. In Gouderak is hij actief lid van de Jeugdraad van de Hervormde Gemeente. Op persoonlijk vlak was hij mantelzorger voor een vriend. Bij de RAV Hollands-Midden is hij sinds 2013 lid van de cliëntenraad en vertegenwoordigt hij de belangen van de patiënten in de ambulancezorg in de Regio Hollands Midden.
Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd:

Mevrouw W. (Wilma) de Jong- Verwaal (63) – Lekkerkerk

Zij is al ruim 50 jaar betrokken bij gymnastiekvereniging KdO Lekkerkerk. Als trainster en vrijwilligster zet zij zich onvoorwaardelijk in voor deze gymnastiekvereniging. Zij ontfermde zich over kleuters en jongens, recreanten en dames met een migrantenachtergrond, maar ook senioren wist ze tot bewegen aan te zetten. Voor zwemvereniging de Lansingh trainde ze 8 jaar lang wedstrijdzwemmers. En voor Wandelsportvereniging Op Stap hielp ze onder andere mee met de organisatie van Samenloop voor Hoop. Ze weet iedereen te motiveren om naar gymnastiek te komen. Haar motivatie: bewegen is van levensbelang voor iedereen.

De heer Egbert van der Veen (68) - Schoonhoven

Onder zijn bezielende leiding werd de St. Waardse Truckrun opgericht. Bijna 25 jaar reed deze optocht van vrachtwagens jaarlijks door de Krimpenerwaard. Een begrip in de wijde omtrek. Zowel de bijrijders – mensen met een verstandelijk beperking – en al de chauffeurs hadden de dag van hun leven. Van der Veen was ook bedenker van Radio Truckrun, die de hele dag het evenement live uitzond. Na de Truckrun zette hij zich met z’n hele ziel en zaligheid in voor Radio Alpe d'HuZes en Team Krimpenerwaard. Uitzenden live vanaf de Alpe d’ Huez. Om geld in te zamelen voor KWF.
Egbert van der Veen speelde ook een belangrijke rol bij de totstandkoming van RTV Krimpenerwaard. Vier regionale omroepen werden één. Voor Stichting het Bastion was hij 31 jaar actief in verschillende functies. Ook organiseerde hij vele jaren lang stijldansavonden.

Mevrouw Elizabeth Petronella Maria (Elly) van Buren – Murck (67) Schoonhoven

Zij was ruim 40 jaar actief als vrijwilligster voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. 30 jaar lang organiseerde zij de Anjeractie in Schoonhoven. Zij ontving daar vorig jaar een hoge onderscheiding voor uit handen van Commissaris van de koning, de heer Jaap Smit. Zij werd benoemd tot Collectant van het jaar 2021. Mevrouw Van Buren was verder 12 jaar actief op de Bartholomeusschool als leesmoeder, overblijfmoeder, lid en voorzitter van de ouderraad. En vanaf 1985 – dus al 36 jaar - actief binnen de parochie H. Bartholomeus. Sinds 2009 is mevrouw Van Buren lid van zangkoor Cheerio uit Schoonhoven, onder andere als vicevoorzitter van het koor. Voor Spomuza is zij actief sinds 2010. Hier helpt zij mee bij het organiseren van o.a. Avondvierdaagse, de Zilverstadtocht en Koningsdag.

De heer Jan Willem Baas (51) - Gouderak

De heer Baas is ruim 31 jaar voorzitter van Toneelvereniging Grimas. Hij speelt mee en schrijft zelf mee aan musicals. Maar ook denkt hij mee over de regie, de muziek en het geluid.
Hij staat bekend als dé sfeermaker van de vereniging. Ook voor IJsclub De IJssel zet hij zich al 15 jaar in. Eerst als bestuurslid, later als voorzitter. Hij regelt wedstrijden en coördineert alle werkzaamheden. En is organisator van de kerstmarkt en het vuurwerkfestival. Samen met medebestuursleden zorgde hij ervoor dat er in 2012 een nieuw clubhuis kwam.

Marinus Pieter (Rinus) Dullaart (79) - Ouderkerk aan den IJssel

Maar liefst ruim 56 jaar is de heer Dullaart actief bij Voetbalvereniging Spirit. Hij heeft zich vele jaren zeer verdienstelijk gemaakt. Onder andere bij de bouw van het clubhuis aan de Dekkerstraat. Maar ook bij de uitbreiding van het clubgebouw begin jaren ’80 en de bouw van de tribune. Verder is hij – sinds 1968 - vrijwilliger bij IJsclub Eendracht Maakt Macht. Sneeuwruimen, licht en geluid in orde brengen, korte baan uitzetten en hekken plaatsen. En natuurlijk bouwen en verbouwen. Bij Shantykoor De IJsselmannen is hij ruim 17 jaar actief als zanger maar ook als ‘technische man’.

De heer Jan Willem (Jan) de Kok (77) - Lekkerkerk

Al 42 jaar is de heer De Kok actief als secretaris van het bestuur van de Orgelstichting van de Hervormde Gemeente in Lekkerkerk. Daarnaast is hij lid van de Concertcommissie en organiseert hij concerten in de Grote- of Johanneskerk. Van het geld dat ingezameld wordt met de concerten regelt hij het onderhoud en de restauratie van het kerkorgel. Verder verzorgt de heer De Kok al vele jaren het drukwerk voor de PKN gemeente Lekkerkerk. Ook is hij de kerkfotograaf. Hij zamelde ook jarenlang oud papier in en was 11 jaar lang lid van de Zendingscommissie van Hervormde Kerk in Lekkerkerk.

De heer Jafeth (Joop) de Heer (75) – Ouderkerk aan den IJssel

Naast zijn baan in het onderwijs was Joop de Heer betrokken bij de Jeugdnatuurwacht en de EHBO. Zelfs na zijn pensioen bleef hij verbonden aan de school en heeft hij enkele jaren de rol van Sinterklaas op zich genomen. Hij is ook kerkelijk actief, eerst als diaken in de Ouderkerkse Rozenlaankerk, later in de IJsseldijkkerk in de buurgemeente. Hij heeft zich ook ingezet voor de woningbouwstichting 'Samenwerking' en scouting Christiaan de Wet. Zijn actieve rol van besturen was altijd eerlijk en dwong op een vriendelijke manier respect af. De heer De Heer is al 30 jaar lid van de Credo Singers en vervulde hier diverse bestuursfuncties. Hij is een begenadigd spreker en weet mensen te raken met zijn zorgvuldig gekozen woorden.

Mevrouw Helena Maria (Riet) de Ridder (79) – Krimpen aan de Lek

Al meer dan 50 jaar gaat mevrouw De Ridder elke week trouw naar haar broer die in de instelling in Cruquius verblijft. Deze reis van dik 2,5 uur legt ze elke week met liefde af voor uw broer. Ze is altijd aanwezig bij de gesprekken met derden (neuroloog, verplegend personeel en geestelijk verzorger). Ook is ze bewindvoerder voor haar broer, omdat hij onder curatele is geplaatst. Mevrouw De Ridder is zeer betrokken bij de medebewoners en medewerkers in de instelling. Daarnaast is mevrouw De Ridder actief als gastvrouw bij de seniorenmiddagen die georganiseerd worden door de Hervormde gemeente in Krimpen aan de Lek. Met haar warme woorden bemoedigt ze de ouderen die het moeilijk hebben.

Echtpaar: De heer Jan Suijker (72) en mevrouw Gerritje (Gerrie) Suijker - de Graaff (74) - Berkenwoude

Al bijna 40 jaar zetten de heer en mevrouw Suijker zich belangeloos in voor de Christelijke Gemengde Zangvereniging Sursum Corda in Stolwijk. Gevraagd en ongevraagd kan men een beroep doen op het echtpaar. Het echtpaar Suijker betekent ook al 39 jaar veel voor muziekvereniging D.H.T.S.G. Altijd zijn ze bereid een handje te helpen. Sinds 2009 verricht het echtpaar allerlei hand-en spandiensten voor Welzijn Krimpenerwaard. Mevrouw Suijker is betrokken bij het ouderenwerk in Berkenwoude, de heer Suijker helpt graag bij het wekelijkse zit-gymnastiekuurtje. Ook heeft het echtpaar zich vele jaren ingezet als vrijwilliger bij het wekelijkse zwemuur voor de inwoners van Berkenwoude. Het echtpaar Suijker is ook kerkelijk heel actief. Gerrie heeft altijd aandacht voor de senioren in de kerk, Jan helpt graag mee bij acties. Ook in hun vrije tijd zitten meneer en mevrouw Suijker niet stil. Op de camping in Zeeland verrichten ze allerlei werkzaamheden en helpen daar waar het nodig is.

De heer Gerardus Maria (Gerard) Overbeek (79) – Schoonhoven

De heer Overbeek is al jarenlang het gezicht van gymnastiekvereniging DOS in Schoonhoven. Door veel leden wordt Gerard Overbeek ook wel “de meneer van DOS” genoemd. Hij heeft talloze functies binnen de vereniging uitgeoefend. Zo beheerde hij de materialen en zorgde hij voor reparatie of vervanging van de materialen. Hij heeft jarenlang samen met zijn, helaas overleden, vrouw de nieuwsbrieven van de vereniging verzorgd. Als medebestuurder heeft hij in het bijzonder bijgedragen aan de continuïteit van de vereniging. Ook had hij altijd oog voor het belang van de leden.

Mevrouw Celia (Cea) van Herk-Verkaik (75) – Gouderak

Ondanks de zorgen waar mevrouw Van Herk mee te maken heeft, zorgt ze ook voor anderen. Ze is al 25 jaar zeer actief als vrijwilligster bij De Zonnebloem. Zij regelt het bezoekwerk, gaat mee op vakanties en helpt mee met het bedenken van activiteiten. Ze raakte bij het werk van De Zonnebloem betrokken toen bij haar zoon MS werd geconstateerd. De dagelijkse zorg voor haar zoon draagt ze liefdevol. Mevrouw Van Herk zet zich ook in voor de activiteitencommissie van de Hervormde Gemeente te Gouderak. Hiernaast wordt ze al 18 jaar gezien als de drijvende kracht achter de ouderencommissie. Mevrouw Van Herk is ook een zeer betrokken notuliste en secretaresse voor de Christenvrouw.

De heer Johannes Bernardus (Bernard) van der Pauw (69) – Schoonhoven

Maar liefst 34 jaar lang was de heer Van der Pauw als vrijwilliger betrokken bij het Rode Kruis van de afdeling Schoonhoven. Hier bekleedde hij tal van functies. Zo was hij secretaris, penningmeester en vicevoorzitter van het plaatselijke bestuur. Bernard van der Pauw is ook al jaren actief voor de Schoonhovense volleybalvereniging DOS. In 2014 ontving hij de Ton Berg Award als waardering voor zijn inzet als vrijwilliger. Hij was ook lange tijd actief voor de Hervormde Gemeente van Willige Langerak. Als secretaris legde hij afspraken helder en zeer nauwkeurig vast. Momenteel is de heer Van der Pauw secretaris van de Stichting Budgethulp Krimpenerwaard/SchuldHulpmaatje, een stichting die is opgericht om financiële problemen van particulieren te voorkomen en op te lossen.