Lintjesregen 2022: Lees hier wie in Leidschendam-Voorburg een lintje heeft gekregen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau | Foto Kanselarij der Nederlandse Orde
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau | Foto Kanselarij der Nederlandse Orde
LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Zestien inwoners van Leidschendam-Voorburg en één inwoner uit Wassenaar ontvingen dinsdag een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Jules Bijl. Daarnaast ontving de heer P.J. Antonissen, inwoner van Leidschendam-Voorburg op een andere plek een bevordering van Lid naar Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van de minister van Defensie.
Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De heer T.H. de Vries (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer De Vries heeft zich ruim 30 jaar in verschillende (bestuurlijke) rollen ingezet voor CNV Zorg en Welzijn. Daarnaast is hij al bijna 20 jaar actief in het verenigingsleven en bij voetbalvereniging SEV (Sport en Vriendschap) in Leidschendam. Hij zet zich in als jeugdcommissielid, hoofdbestuurslid, clubscheidsrechter, keepertrainer en clubgrensrechter. Ook is De Vries ambassadeur van de KNVB. Hij vertegenwoordigt het Bestuur Amateurvoetbal bij jubilea van verenigingen, bij het uitreiken van onderscheidingen of medailles bij kampioenschappen en bij andere officiële gelegenheden.

Mevrouw C.M. Jonker (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

Mevrouw Jonker geldt op het terrein van Kunstmatige en Interactieve Intelligence als een boegbeeld van de Nederlandse wetenschap. Zij is sinds 2006 hoogleraar Interactieve Intelligence aan de Technische Universiteit Delft en sinds 2017 hoogleraar Explainable Artifical Intelligence bij de Universiteit Leiden. Mevrouw Jonker is een internationaal expert op het terrein van de inbedding van kunstmatige intelligentie in het sociale domein. Zij ontving in 2007 de prestigieuze VICI-beurs van de NWO. Mevrouw Jonker is ook buiten haar directe vakgebied actief binnen de academische wereld. Daarnaast is mevrouw Jonker auteur van ruim 400 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Via onder andere interviews en de Nationale Wetenschapsquiz maakt zij haar expertise toegankelijk voor een breder publiek.

Mevrouw drs. N.E. Kösters (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Kösters heeft zich ruim 40 jaar lang ingezet als voorzitter van de Vogelwerkgroep Meijendel. Daarnaast was zij véle jaren lid van de Belangenraad Meijendel en vrijwilliger bij Stichting Duinbehoud. Zij was redacteur voor het tijdschrift DUIN. Bij de stichting Zoogdierenvereniging realiseerde zij als bestuurslid, mede het Zoogdierfonds, waarvan zij voorzitter is van de toekenningscommissie. Voor de stichting is zij dé drijvende kracht achter het onderzoek naar het vergroten van de financiële slagkracht van de vereniging.

De heer H.A. van der Kraan (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van der Kraan is al meer dan een halve eeuw vrijwilliger. Hij was destijds wellicht een van de jongste vrijwilligers. Hij startte op zijn zesde jaar met het maken van het clubblad voor Wandelsportvereniging Rotterdam (WSV). Jarenlang was hij vrijwilliger bij Sportvereniging De Pioniers in Rotterdam, waar hij allround inzetbaar was. In 1988 richtte Van der Kraan, mede samen met zijn vader, Midgetgolfclub Rotterdam op. Van de bouw tot het aanleggen van de banen, tot het organiseren van activiteiten en toernooien, hij deed het allemaal. Ruim 20 jaar lang was hij bronnenonderzoeker naar het leven en werk van altzangeres Cateau Esser voor de biografie die zijn echtgenote schrijft. Vele jaren was hij mantelzorger. Sinds een aantal jaren is hij lid van de bewonerscommissie van complex 2033 in Voorburg.

De heer O.L. Schwencke (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Schwencke is al meer dan 15 jaar voorzitter van de Stichting Drugsinformatie en Preventie voor Jongeren in Den Haag. In coronatijd zette hij zich extra in, omdat hij jongeren niet in de steek wilde laten nu zij meer aan huis gebonden waren en mogelijk door verveling extra gemotiveerd konden raken drugs te gaan gebruiken. Hij heeft onder meer filmpjes laten maken over de gevolgen van nieuwe gevaarlijke drugssoorten. In 2020 en 2021 was de heer Schwencke vrijwilliger bij Vitae Zorg in Den Haag. Hij stelde op eigen initiatief en op eigen kosten voedselpakketten samen en bracht deze rond bij kwetsbare mensen, die door de coronapandemie niet naar buiten durfden. Een mooi voorbeeld van hoe kwetsbaren in een angstige tijd lichtpuntjes geboden worden.

De heer J. Bakker (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Bakker woont in Wassenaar. Omdat hij zijn vrijwilligerswerk in Leidschendam-Voorburg doet, ontvangt hij zijn onderscheiding in deze gemeente. De heer Bakker was in 1963 medeoprichter en later bestuurslid en algemeen vrijwilliger bij de Algemene Voorburgse Zwemvereniging. Rond 1965 was dit een van de grotere zwemverenigingen van Nederland. Hij was onder meer verantwoordelijk voor het starten en verder uitbouwen van elementair zwemmen, het brevetzwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo. Ook was hij (hoofd)zweminstructeur, examinator, waterpolotrainer en voorzitter van de commissie elementair zwemmen. Ook was hij lid van de zwembadcommissie van zwembad Overbosch in Den Haag.

Mevrouw F.W. van Boheemen-Oosterlaan (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Van Boheemen-Oosterlaan was bijna 30 jaar lang vrijwilliger bij de Stichting Welzijn oud en jong in Voorburg én was bestuurslid van de stichting Tafeltje Dekje Zoeterwoude-Stompwijk. Zeer actief onderhield zij de contacten met de cliënten en de chauffeurs die de maaltijden rondbrengen. Daarnaast verzorgde zij de bestellingen, maakte de roosters van de rijbeurten en droeg zorg voor de financiële afhandeling. Voor de Sint-Laurentiuskerk in Stompwijk is mevrouw Van BoheemenOosterlaan wijkcontactpersoon.

De heer drs. B.H.M. Bos (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Bos is al meer dan 40 jaar actief als vrijwilliger. Bos was lid van de landelijke commissie tot modernisering van het economieonderwijs bij de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid. Hier vernieuwde en versterkte hij het vak economie. Jarenlang was de heer Bos lid van de Provinciale Staten van Utrecht. Bij Parochie Sint Maarten-Trinitas in Leidschendam-Voorburg was hij penningmeester. Ook is hij lid van de landelijke Raad van Advies bij de stichting Certificering voor Makelaars en adviseur van de lokale partij Stadsbelang Utrecht, waar hij onder meer het verkiezingsprogramma schrijft en deelneemt aan de fractievergaderingen.

De heer drs. G.J. Hol (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Centraal in zijn vrijwilligersloopbaan van ruim 47 jaar staat het instrument het orgel. De heer Hol was organist bij de Protestantse gemeente Den Haag, dirigent-cantor en secretaris bij de lithurgiecommissie van de Protestantse gemeente Den Haag de Bergkerk. Daarnaast was hij bestuurslid/voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Organisten en kerkmusici (KVOK). Ook zet hij zich in als organist bij diverse woonzorgcentra in Den Haag en Schipluiden en is hij dirigent en medeorganisator van de concerten bij het Woudtse Kerkkoor. Bij het Haags Orgel Kontakt (HOK) is de heer Hol bestuurslid/penningmeester.

De heer J.W.M. de Jong (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer De Jong is al meer dan een halve eeuw vrijwilliger en actief op diverse gebieden. Hij was ooit penningmeester en voorzitter van Jongerenwerk Stompwijk (Asafoetida). De Jong was mantelzorger voor enkele alleenstaanden in Stompwijk en maaltijdbezorger bij Tafeltje Dekje in dezelfde plaats. Op dit moment is hij actief als penningmeester van de Laurentiuskerk in Stompwijk, allround vrijwilliger bij Toerclub Stompwijk, waar hij onder meer de elfdorpentocht organiseert. De heer De Jong is verder schuldhulpmaatje in Leidschendam-Voorburg en fietsmaatje bij Fietsmaatje Zoeterwoude. En hij begeleidt op Boerderijschool Het Groene Hart / Hotelboerderij Akkerlust basisschoolklassen.

Mevrouw Y.M.E. Borsboom-Klingler (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Borsboom-Klingler zet zich al sinds de oprichting in 2001 vol passie in als gastvrouw voor Hospice Het Vliethuys in Voorburg. Zij volgde vele trainingen op palliatief gebied. Het Hospice is mevrouw zeer erkentelijk voor haar jarenlange trouw aan hen. De grondlegger van de palliatieve zorg, Cicely Saunders schreef over stervensbegeleiding ooit dit: "Jij doet ertoe, omdat jij jij bent. Jij doet ertoe tot de laatste minuut van je leven, en wij zullen al het mogelijke voor je doen. Niet alleen om je te helpen rustig te sterven, maar om je te helpen leven tot je sterft". Mevrouw Borsboom-Klingler vervult deze zware taak al zoveel jaren op bovenstaande wijze.

De heer A.F.M. Duivenvoorden (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Duivenvoorden is al bijna 35 jaar vrijwilliger bij Korfbalvereniging SEV in Leidschendam. Hij was lid van de propagandacommissie, zorgde voor het onderhoud van het clubhuis en zette zich in voor de verbouwing van het clubhuis en voor het clubblad. Daarnaast is hij al jarenlang een gewaardeerde vrijwilliger met ‘gouden handen’ bij de Stadstuin Rusthout in Leidschendam. Hij is coördinator dieren en technische zaken. Mede dankzij zijn inzet is de Stadstuin een heerlijke plek om te vertoeven met (klein)kinderen, een plek voor bijeenkomsten, kinderfeestjes en workshops.

De heer W.K. lpenburg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Ipenburg is al zeer langdurig vrijwilliger bij een appartementencomplex voor senioren aan het Van Wassenaer Hoffmanplein in Voorburg. Vele uren per week zet hij zich met hart en ziel in voor hand- en spandiensten voor de bewoners, verricht hij het klein onderhoud in het gebouw, verzorgt de kerstaankleding van het gebouw, verzorgt het groen, maakt wegen en galerijen sneeuwvrij en doet nog veel meer. Bewoners en complexbeheerder Vidomes zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet.

De heer M.F.J. van de Reep (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van de Reep is vrijwilliger bij de Stichting Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam. Hij is coördinator van de Weidevogelbescherming en van de Uilenwerkgroep, onderhoudt de contacten met agrariërs, werft en begeleidt vrijwilligers en verricht veldwerkzaamheden, zoals het plaatsen en controleren van de nestkasten en het ringen van jongen. Daarnaast is hij nauw betrokken bij gemeentelijke landinrichting- en bouwprojecten, waarbij hij adviezen uitbrengt, zodat in de plannen ook geschikte broedgelegenheden voor vogels worden gerealiseerd.

Mevrouw J.G. Smit-van Reuler (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Smit-van Reuler is vrijwilliger bij de hospice Het Vliethuys in Voorburg. Zij ondersteunt bij de verzorging van de bewoners en fungeert als gastvrouw voor de familie en het bezoek. Daarnaast verzorgt zij maaltijden en verricht zij huishoudelijke taken voor de bewoners. Mevrouw Smit-van Reuler is mantelzorger voor haar echtgenoot (met niet-aangeboren hersenletsel). Verder zet zij zich in als vrijwilliger voor het Hersenletsel Magazine van de Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Zij verzamelt informatie die interessant kan zijn voor de leden, stelt onderwerpen voor en schrijft interviews, boekrecensies en gedichten.

De heer W.F. Steutel, (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Steutel is al vele jaren raadslid bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Op grond van artikel 14 van het Ordereglement leidt dit tot een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P.J. van Dolen, (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van Dolen is al vele jaren raadslid bij de Gemeente LeidschendamVoorburg. Op grond van artikel 14 van het Ordereglement leidt dit tot een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P.J. Antonissen (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Antonissen is sinds 1997 Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vrijwillige activiteiten op diverse terreinen, zoals Defensie en sport. Hij wordt benoemd tot Ridder en ontvangt op een andere plek de onderscheiding uit handen van de Minister van Defensie. De heer Antonissen zette zich zo’n 27 jaar in als vrijwilliger voor de Vereniging Officieren Artillerie (VOA); als secretaris van de afdeling Lid van de Ledenraad van de VOA waar hij samen met het Legermuseum de tentoonstelling 'De Nederlandse Artillerie na 1945 heeft georganiseerd. Ook was hij eindredacteur van een tweemaandelijkse uitgave van het verenigingsblad 'Sinte Barbara' en coauteur en co-eindredacteur van het boek 'De reserve Officier der Artillerie'. Daarnaast bekleedde hij 2 functies bij het KVNRO (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren). De heer Antonissen was ook medeoprichter van de Militaire Schietvereniging De Kanonnier. Bij deze vereniging heeft hij diverse functies bekleed van secretaris en voorzitter en had hij de speciale taak om de overgang van de garnizoensschietbaan Waalsdorp naar de banen van de Koninklijke Scherpschutters Vereniging Oranje Nassau te organiseren.