Lintjesregen 2022: Lees hier wie in Nieuwkoop een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, draagteken en orde
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, draagteken en orde © Kanselarij der Nederlandse Orde
NIEUWKOOP - In Nieuwkoop zijn vijf inwoners Koninklijk onderscheiden. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Nieuwkoop.

De heer W. van Eijk uit Ter Aar

De heer Van Eijk staat bekend als een optimistische man die altijd betrokken is bij anderen, thuis en in de gemeente, zijn uiteenlopende vrijwilligersactiviteiten worden erg gewaardeerd. Naast zijn jarenlange trouwe dienst bij kwekerij Hoogendoorn bleef hij ook na zijn pensionering betrokken bij het bedrijf als vrijwilliger, oa. als fotograaf en archivaris. De middenstandsvereniging van Ter Aar heeft ook altijd dankbaar gebruik gemaakt van de vrijwillige diensten van de heer van Eijk als fotograaf.
De heer van Eijk is al ruim 30 jaar lid van de cultuur historische vereniging Ter Aar, waarvan 2 jaar bestuurslid en heeft jarenlang een bijdrage geleverd aan fotomateriaal en archiveren. De vele ontwikkelingen in het dorp Ter Aar hij heeft vastgelegd. Als werkgroeplid organiseert hij elk jaar een fototentoonstelling in het historisch museum Ter Aar. Regelmatig werd hij ingezet bij diensten in het museum.
Tevens is de heer van Eijk ruim 5 jaar vrijwilliger en bestuurslid (secretaris) bij de soos in Ter Aar. Hij legt huisbezoeken af bij de ouderen van Aarhoeve en schrijft persoonlijke kaarten. Daarnaast heeft hij afgelopen jaren op een bewonderingswaardige manier intensieve mantelzorg gegeven aan zijn vrouw en dochter.

De heer C.H. Koot uit Nieuwkoop

De heer Koot zet zich al jarenlang vol enthousiasme in als vrijwilliger en heeft daarbij ook oog voor de medemens. Bij Wijdezorg verricht hij wekelijks al meer dan 15 jaar vrijwilligerstaken zoals koffie schenken, kranten bezorgen en inrichting van de ruimte van het plaatselijke zangkoor.
Ook al ruim 25 jaar is hij wekelijks bij de RK gemeenschap een onmisbare en zeer gewaardeerde vrijwilliger die zijn taken correct vervuld. Werkzaamheden zoals het bewerken van de tuin en het kerkhof, rondbrengen van het kerkkrant en het baggeren van de sloot.
Daarnaast heeft meneer 22 jaar zijn bijdrage geleverd aan de vrijwillige brandweer.

T.C.M. Quak uit Nieuwkoop

Mevrouw Quak is voor de zwemvereniging van onschatbare waarde door haar jarenlange vrijwilligerswerk in zeer veel verschillende functies. Ze is al bijna 20 jaar trainster van de zwemafdeling. Door haar enthousiasme weet ze nieuwe leden aan zich te binden en creëert ze vriendschappen voor het leven door middel van de zwemsport. 15 jaar lang heeft ze actiefdeelgenomen in het bestuur en in deze tijd pakte ze ook de activiteitencommissie en het trainerschap van de trimzwemmers op.
Mevrouw is een gouden vrijwilligster met heldere doelen en principes, waardoor ze een unieke en betrouwbare motor is achter heel veel onderdelen van de vereniging.
Wat ook niet onvermeld mag blijven is dat Tineke in haar dagelijks werk als laborante in het LUMC de afgelopen periode in de frontlinie van de strijd tegen Corona heeft gestaan. Binnen haar afdeling was het ongelooflijk druk met onderzoeken, wat tot lange werkdagen en weinig rust heeft geleid.

H.M.M. Slof uit Langeraar

De heer Slof zet zich royaal in voor de plaatselijke gemeenschap, met oog voor zowel de jeugd als ouderen. 30 jaar lang heeft de heer Slof wekelijks de jeugd begeleid als voetbaltrainer van RKSV Altior. o.a. door het geven van wekelijkse trainingen, lid van jeugdbestuur, begeleiden van de voetbaljeugd en jeugdelftallen en voetbalkampen. Ook verleende hij hulp en begeleiding als uitvoerder in de bouw van de voetbalkantine. 17 jaar lang heeft hij als bestuurslid van FBV Bouw werkzaamheden verricht voor bestuursvergaderingen en ledenbijeenkomsten in de regio.
14 jaar lang is hij al adviseur in diverse werkgroepen bij het Platform Senioren en Gehandicapten Nieuwkoop. Hij gaf adviezen gaven over toegankelijkheid en bereikbaarheid woningen, openbare gebouwen en - ruimte. Ook de organisatie van de jaarlijkse scootmobielcursus van Veilig Verkeer Nederland nam hij op zich.
De heer Slof is 8 jaar bestuurslid en organisator bij de KBO Ter Aar. Hij organiseert en coördineert jeu de boules spellen en onderhoud van banen, de wekelijkse kaartmiddagen, is initiator en drijvende kracht achter het KBO-klussenteam (hulp bieden bij kleine (technische) huishoudelijke en/of klussen in de tuin, op verzoek van senioren of mensen met beperking in de hele gemeente Nieuwkoop).

P.C.M. Spekman-Oudshoorn uit Nieuwveen

Mevrouw Spekman werkt bijna 50 jaar in de gehandicaptenzorg van Ipse de Bruggen. Zij staat dag en nacht klaar voor de zwakkeren in de samenleving. Zij doet haar werk met veel enthousiasme en betrokkenheid, kunde, liefde en plezier. De waardering van cliënten en collega’s en bezoekvrienden is groot. Met de vele veranderingen die in de zorg plaatsvondenhad mevrouw een flexibele, open en leergierige houding.
Ook als vrijwilliger voor de Soos heeft zij zich enorm ingezet voor de mensen met een verstandelijke beperking. Zij was aanwezig bij logeren, verjaardagen vieren, wandelmaatje voor twee mannen, vakanties, bezoeken buiten de instelling met diverse cliënten. Haar vertrouwde gezicht en stabiliteit is erg belangrijk voor de cliënten die een bijzondere band met haar hebben opgebouwd.
Daarnaast is zij mantelzorger geweest voor haar schoonmoeder en ving diverse familieleden op in haar huis. Haar hulp en aandacht zijn van onschatbare waarde. Mevrouw heeft een groot hart en haar toewijding voor anderen gaat ver.