Lintjesregen 2022: Lees hier wie in Oegstgeest een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man(l), vrouw(r)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man(l), vrouw(r) © Kanselarij der Nederlandse Orde
OEGSTGEEST - In Oegstgeest zijn drie inwoners Koninklijk onderscheiden. Twee inwoners zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en inwoner tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Oegstgeest.

Dhr. A.J.M. van Bellen - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Bestuurslid van de Stichting Beheer Renbaan Duindigt te Wassenaar
 • Bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Harddraverij- en Renvereniging (KNH&RV)
 • Lid van de medezeggenschapsraad van de GDT OEgstgeest
 • Vrijwilliger bij de Leidse- en Oegstgeester Hockey Vereniging (LOHC)
 • Lid van het college van kerkvoogden van de Vereniging Protestants- en
 • Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Mw. K.L.R. Timmer-van Herwijnen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Klassenassistent bij de Mytylschool de Thermiek
 • Vrijwilliger bij Make-A-Wish Nederland
 • Vrijwilliger bij de Leidsche en Oegstgeester Hockey Club (LOHC)
 • Collectecoördinator van het KWF Kankerbestrijding
 • Vrijwilliger bij Amref Flying Doctors

Dhr. P. Sigmond - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Medeoprichter en begeleider van het project Atlas Mutual Heritage
 • Vrijwilliger bij het project Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland
 • Bestuurslid van de Stichting Huis Van Oranje Nassau en de Stichting Officiële Geschenken van het Huis van Oranje-Nassau
 • Voorzitter (2010-2014) van en vrijwilliger bij de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde.
 • Bestuurslid van de Historische Vereniging Oegstgeest
 • Redacteur bij het tijdschrift Scheepshistorie
 • Voorzitter van de Stichting Early Modern History of the Low Countries