Lintjesregen 2022: Lees hier wie in Pijnacker-Nootdorp een lintje heeft gekregen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Grootkruis- draagteken
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Grootkruis- draagteken © Kanselarij der Nederlandse Orde
PIJNACKER-NOOTDORP - In Pijnacker-Nootdorp zijn vijf inwoners Koninklijk onderscheiden. Vier van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner werd benoemd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De heer Van den Bulk - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van den Bulk Is sinds eind jaren '80 lid van de Culturele Kring Pijnacker, wat nu de Verbeelding heet, en daarvan al 27 jaar een drijvende kracht. Hij is aanjager van de expositie van lokale kunstenaars en stimuleert de atelierroute. Hij heeft een groot netwerk, oog voor nieuwe ideeën, staat open voor innovatie en bereid de handen uit de mouwen te steken, is trouw, enthousiast, stimulerend en motiverend met humor en optimisme. Daarnaast werkt hij sinds 2019 als vrijwilliger op afdeling houtbewerking bij Zorgkwekerij Bloei in Pijnacker. De heer Van den Bulk werkt hier samen met hulpkwekers die veelal een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vanwege een verstandelijke beperking. Hij heeft zich ook ingespannen tijdens de grote verbouwing van de winkel van de zorgboerderij. Samen met de hulpkwekers zijn van gebruikte materialen/planken weer nieuwe producten voor in de winkel gemaakt zoals vogelhuisjes en insectenhotels.

Mevrouw Herder - Orde van de Nederlandse Leeuw

Prof.dr.ir. Paulien Herder (1971), hoogleraar Engineering Systems Design in Energy & Industry, TU Delft heeft in meerdere edities van de Europese en wereldwijde Process Systems Engineering conferenties een trekkersrol gespeeld.
Prof. Herder heeft tien jaar (2004-2014) grote bijdragen geleverd aan het succes van onderzoek naar grootschalige energieopslag. Het project concentreert zich op drie technologieën voor de korte (2030) en lange termijn (2050): waterstofproductie, koolwaterstofproductie uit CO2 en flowbatterijen. Het consortium bestaat uit universiteiten, hogescholen, bedrijven, field-labs en overheden. Prof. Herder speelt daarnaast een sleutelrol in het recent opgestarte GroenvermogenNL, waarin de topsectoren Chemie, Energie en HTSM samenwerken om een nationaal innovatie-ecosysteem voor waterstofproductie en -toepassingen te creëren dat een belangrijke bijdrage zal leveren aan verduurzaming van de Nederlandse economie.
Sinds 2014 is zij lid van het Topteam Energie, als Captain of Science (naast de drie pijlers: overheid, private sector, en ngo’s). Zij is portefeuillehouder voor de Human Capital Agenda, het systeem-integratieprogramma, het sociale innovatieprogramma en digitalisering in het energieprogramma.
Sinds 2019 is zij Lid van de Raad van Toezicht van de Hotelschool The Hague. Zij brengt vanuit haar enorme kennis en ervaring veel mee op het terrein van technologische ontwikkelingen, een relatief nieuw terrein voor de hospitality industrie.

De heer Radstake - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Was werkzaam bij marine. Vanaf 1988 heeft hij als vrijwilliger verschillende functies bekleed bij de SWOP: warme maaltijden verzorgen, medeorganisator van de zomer- en winteracademie. Van 1988 tot 2018 was hij vertegenwoordiger van de SWOP bij de PCOB en was actief tijdens de overleggen over wat de stichting en de ouderenbond voor elkaar kunnen betekenen. Vanaf 2011 is hij Lid van de digitale dienstverlening.
Eind jaren '70 organiseerde hij het jaarlijkse Majoretten festival: van het aanvragen van vergunningen tot het regelen van een locatie, het benaderen van juryleden, zorgen dat EHBO aanwezig was dat de brandweer werd geïnformeerd. Van 1977-1990 verrichtte hij vrijwilligerswerk bij de Showgroep Mirabella. - Voor de buurtbus Pijnacker is hij van 1988 tot en met 1994 chauffeur geweest. Hij is een prettige collega en enthousiaste vrijwilliger.

Mevrouw Suijker-Nadorp - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zij vervult al ruim 37 jaar vrijwilligerswerk. In 1978 begon zij als bus begeleider-vrijwilliger bij het vervoer van kinderen uit de gemeente naar het kinderdienstencentrum (KDC) Zonnehof in Naaldwijk en deed dat ruim 30 jaar. Ze wist op adequate te handelen bij epilepsie, longpatiënten en andere gezondheidsproblemen en was een vertrouwd gezicht met een luisterend oor voor de kinderen en hun ouders. Een unieke en speciale begeleider die met veel liefde, warmte en zorg voor dag en dauw op pad was om ervoor te zorgen dat de kinderen ’s morgens veilig in Naaldwijk aankwamen en ’s avonds weer veilig thuis arriveerden.
Vanaf 2006 zingt zij in het katholiek koor Vivace. Door haar grote ervaring en theoretische muziekkennis helpt ze andere koorleden. Zij is (ondanks haar hoge leeftijd) nog steeds actief bij de Parochiekern H. Joannes de Dooper in Pijnacker. In 2014 is zij lid geworden van de locatieraad, deze raad organiseert in goede afstemming met het bestuur van de parochie alles m.b.t. de praktische gang van zaken. Sinds kort is ze voorzitter. Zij vertegenwoordigt de H. Joannes de Dooperkerk in het algemeen bestuur van de Parochie Christus Koning. Naast de mantelzorg voor haar man draagt zij een grote verantwoordelijkheid voor het wel en wee van de parochie.

De heer Vonk - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij zet zich al ruim 28 jaar in voor het Delfts Wijn- en Bier Gilde. Is vanaf 1993 tot heden bestuurslid van het Delfts Wijn- en Bier Gilde en sinds 2008 is hij vicevoorzitter. Als vicevoorzitter en keuringscommissaris is hij altijd bereid om mensen te helpen als er wijnen of bieren moeten worden ingeleverd voor de keuring.
Hij zet zich al ruim 40 jaar in voor de Toerclub Pijnacker. In 1973 was hij al betrokken bij organisatie van wielertocht Pijnacker-Den Helder-Pijnacker en Zeelandtocht. In 1981 werd de club opgericht. Sinds oprichting van Toerclub Pijnacker is de heer Vonk vicevoorzitter van de club. Hij verzorgt wekelijkse de in- en uitschrijving van de renners bij een toertocht. Hij is ook actief bij het inschrijven van de vossenjachten en de daarbij behorende ingewikkelde puntentelling. Jaarlijks organiseert hij in samenwerking met de Oranjevereniging Pijnacker de 5-mei tocht. Van 1985-1989 was hij actief berokken bij de organisatie van de Triatlon. Hij is een vrijwilliger waarop gerekend kan worden, zelden is hij afwezig, stemt zelfs zijn vakantie af op de toerkalender en is door zijn lange staat van dienst een vraagbaak voor iedereen. Hij is lid van het Shantykoor Schiehaven van Pijnacker en was lid van carnavalsvereniging De Ballentrappers, waarvan hij in 1994 Prins Carnaval was