Lintjesregen 2022: Lees hier wie in Teylingen een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man(l), vrouw(r)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man(l), vrouw(r) © Kanselarij der Nederlandse Orde
TEYLINGEN - In Teylingen zijn vijftien inwoners Koninklijk onderscheiden. Dertien van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente Teylingen
Uit Sassenheim worden de volgende inwoners onderscheiden:

De heer J.G.M. (Koos) van Dorp (84 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Dorp zet zich al zijn hele leven in als vrijwilliger bij alle verenigingen waar hij lid van was, en nu nog lid van is. Hij begon als begeleider van een jeugdteam bij de voetbal, stond achter de bar bij de tennis en bracht meer dan 15 jaar de enveloppen van de kerkbalans rond voor de kerk. Ook nu hij het vanwege zijn leeftijd rustiger aan moet doen, is hij nog steeds actief als vrijwilliger bij Bridgeclub De Wasbeek en de spelletjesochtenden in verzorgingshuis Bernardus. Sport en spel zitten bij hem in het bloed! In 1986 werd de heer Van Dorp lid van Bridgeclub De Wasbeek in Sassenheim, die in dat jaar werd opgericht. Hij meldde zich vrijwel direct aan als vrijwilliger. Hij volgde arbitragecursussen bij de Nederlandse Bridgebond en werd verenigingsarbiter.
Naast het organiseren van wedstrijdavonden en het opstellen van de jaarlijkse speelschema’s, zette hij zijn kennis en technische kwaliteiten in bij discussies met verenigingsleden over verzakingen en onrechtmatige biedingen. In 2014 werd de heer Van Dorp benoemd tot voorzitter van de technische commissie en trad hiermee toe tot het bestuur van de club. Door de inspanningen van de heer Van Dorp zijn bridgecursussen voor beginners opgestart, kon een herstart worden gemaakt met de organisatie van de Zomerbridge competitie en heeft bridgeclub De Wasbeek een nieuw onderkomen gevonden in de Tuinzaal van verzorgingshuis Bernardus. Op deze manier is er ook een mooie samenwerking ontstaan tussen de bridgeclub en Bernardus, waardoor de bewoners van het verzorgingshuis verzekerd zijn van begeleiding tijdens hun wekelijkse spelletjesochtend. Bovendien bezorgt de heer Van Dorp de bewoners van het verzorgingshuis al jarenlang menig fijn en ontspannen (spelletjes)ochtend.

Mevrouw J.G. (Jannet) Hijlkema – Westerbeek (75 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zowel tijdens haar werkzame leven als daarna heeft mevrouw Hijlkema – Westerbeek zich belangeloos ingezet voor diverse maatschappelijke organisaties, van kerk tot voedselbank en van bibliotheek tot serviceclub.
Vanaf 1975 tot 1984 en van 1988 tot 1990 heeft mevrouw Hijlkema-Westerbeek deel uit gemaakt van het Wijkteam Noordwijkerhout van de Gereformeerde Kerk in Noordwijk-Binnen. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten en onderhouden van de verbinding tussen de Gereformeerde kerkleden die in Noordwijkhout woonden en de Gereformeerde kerk aan de Vinkenlaan in Noordwijk-Binnen. Ook nu nog is zij actief als vrijwilliger: al meer dan 17 jaar is zij lid van het presidium van de Zondag-Avond-Kring gespreksgroep. Daarnaast is zij vanaf 2005 ook betrokken bij de STROOM gespreksgroep, waarbij cultuur in de breedste zin van het woord centraal staat.
Mevrouw Hijlkema – Westerbeek was één van de oprichters van de voedselbank in Teylingen. Vijf jaar lang was zij bestuurslid én de drijvende kracht achter de voedselbank, vanaf het moment van oprichting tot het moment dat de voedselbank in april 2014 een stichting werd en zich aansloot bij de landelijke Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (VNV). Mevrouw Hijlkema – Westerbeek heeft Voedselbank Teylingen met veel ideeën vooruit geholpen en naar een hoger niveau weten te tillen. Naast haar betrokkenheid bij de oprichting van de voedselbank in Teylingen, was mevrouw Hijlkema – Westerbeek in 2013 ook initiatiefnemer van het Rouw- en Verliescafé Over-leven. Sinds 2016 zet mevrouw Hijlkema – Westerbeek zich als vrijwilliger actief in voor de VoorleesExpress van Bibliotheek Bollenstreek.

Mevrouw I.M. (Irene) Karremans (47 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Karremans is van jongs af aan van huis uit opgegroeid met vrijwilligerswerk. Toen haar vader voorzitter was van de Oranjevereniging Sassenheim, hielp ze hem al met simpele klusjes, zoals brieven vouwen en deze rondbrengen op weg naar school. Naast haar vrijwillige inzet voor de Oranjevereniging is mevrouw Karremans ook belangeloos actief voor andere (culturele en kerkelijke) organisaties. Dit alles in combinatie met haar betaalde baan.
In 2007 werd mevrouw Karremans lid van het bestuur van de Oranjevereniging Sassenheim en in 2013 werd zij penningmeester. Daarbij is zij ook verantwoordelijk voor de ledenadministratie. In 1998 werd mevrouw Karremans lid van de jeugdcommissie van Chr. Harmonievereniging Crescendo. Ze was wekelijks aanwezig bij de repetities van de drie jeugdorkesten van de vereniging, en zorgde als lid van de commissie mede voor de muziek, de communicatie met de leden en dirigenten, de optredens en het mee kunnen doen aan festivals. In 2004 verruilde mevrouw Karremans de jeugdcommissie voor het bestuur. Ze werd secretaris en vervulde deze functie t/m 2009. In de periode 2013-2014 was ze interim secretaris.
Mevrouw Karremans heeft in 2005, samen met Harmonievereniging Valkenburg, SastiVal opgezet. Tijdens dit festival strijden jeugdorkesten uit Noord- en Zuid-Holland, ieder op hun eigen niveau, voor de titel van beste orkest. Daarnaast heeft mevrouw Karremans geholpen bij de opstart van het Sassems Muziek Festival. Naast bovengenoemde activiteiten heeft mevrouw Karremans zich als vrijwilliger ingezet voor een uitwisselingsproject van parochiekern St. Pancratius Sassenheim met parochie Otrokovice in Tsjechië met het doel om jongeren uit Nederland en het voormalige communistische Tsjecho-Slowakije kennis te laten maken met de cultuur, gewoonte, tradities, mensen, godsdienst en de taal van het andere land.

De heer R.C.M. (Rob) Koek (62 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Koek zet zich, naast zijn betaalde baan, al 20 jaar vol overgave in voor de Oranjevereniging Sassenheim. Hij startte als penningmeester van de vereniging, maar nam vanaf 2003 de voorzittershamer ter hand. Opgericht in 1922, viert de Oranjevereniging in 2022 haar 100 jarig bestaan. De Oranjevereniging Sassenheim organiseert evenementen en activiteiten in het kader van belangrijke Nederlandse en Koninklijke gebeurtenissen en herdenkingen, waaronder Koningsdag en de 4 en 5 mei viering. Daarnaast vervult de Oranjevereniging een belangrijke rol in de viering van traditionele feesten in Sassenheim en/of in de Duin- en Bollenstreek, zoals de jaarlijkse Najaarsfeesten, maar ook de Senioren Uitgaansdag en het Kerstdiner voor eenzame inwoners.
De vereniging hecht er groot belang aan om voor iedere groep uit de samenleving geschikte activiteiten te organiseren. Als voorzitter en bestuurslid van de Oranjevereniging Sassenheim is de heer Koek betrokken bij alle activiteiten van de vereniging. Op initiatief van de heer Koek heeft de Oranjevereniging Sassenheim samen met de plaatselijke kerken in 2005 de eerste editie van de Parkdienst in Park Rusthoff georganiseerd. De oecumenische Parkdienst markeert de start van het nieuwe kerkelijke jaar én de jaarlijkse Najaarsfeesten. De opbrengsten van de collecte gaan elk jaar naar een goed doel.

De heer J.A. (John) Molkenboer (42 jaar) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Molkenboer was 14 jaar toen hij als vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Saksen in de Raad van 11 kwam. Inmiddels zet hij zich al 27 jaar belangeloos in om zovelen in onze samenleving aandacht te geven en plezier te brengen. In 1994 werd de heer Molkenboer lid van de Raad van 11, een groep enthousiaste mannen die elk jaar prins Carnaval met zijn gevolg ondersteunen. Na 7 jaar lid te zijn geweest van de Raad van 11 stopte de heer Molkenboer in 2001 als raadslid om zich vervolgens als medewerker voor de vereniging in te kunnen gaan zetten. Hij verzorgt en onderhoudt de website, zorgt voor PR en social media, verkoopt loten, regelt de muziek voor de diverse activiteiten etc. Daarnaast beheerde en regelde hij voor alle feestavonden de bar. Tijdens de coronaperiode was de heer Molkenboer actief betrokken bij het organiseren van een digitaal carnaval, inclusief digitale optocht en diverse andere activiteiten.
In 2011 trad de heer Molkenboer toe tot het bestuur van Oranjevereniging Sassenheim. Sinds 2013 is hij secretaris van de vereniging. De heer Molkenboer heeft een belangrijke rol gespeeld bij het digitaliseren van de inschrijvingen voor de kindermarkt met Koningsdag en de Avond-4-daagse. Daarnaast regelt hij alles voor de jaarlijkse Senioren Uitgaansdag, van het vervoer met touringcars en het vinden van een passende activiteit tot een restaurant waar alle 250 senioren met elkaar tegelijk van het diner kunnen genieten. Bovendien neemt de heer Molkenboer in september vrij van zijn werk zodat hij zich tijdens de jaarlijkse Najaarsfeesten 24 uur per dag voor alle activiteiten kan inzetten.

De heer C.P. (Cees) Pronk (74 jaar) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Pronk is bijna een kwart eeuw actief als vrijwilliger voor diverse maatschappelijke organisaties. Van Scouting tot Lionsclub en van kerk tot Vluchtelingenwerk. De heer Pronk heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van een nieuw clubgebouw voor Scouting Tjarda Sassenheim met botenloods en aanlegsteigers voor de vereniging. Middels een jarenlang traject heeft hij gezocht naar de mogelijkheden voor deze nieuwbouw: hij voerde overleg met de gemeente en architect en was actief met fondsenwerving.
In 1997 werd de heer Pronk lid van de Lionsclub Bollenstreek waarbij hij meerdere bestuursfuncties heeft vervuld, waaronder die van President (voorzitter) en penningmeester. In 2019 initieerde hij het Culinair en Cultureel Evenement. Met de opbrengst werd de Stichting Kookkracht opgericht, een cateringbedrijf met Syrische vrouwen aan het roer, waarvoor de heer Pronk zich is blijven inzetten. Op 3 mei 2019 trapte Stichting Kookkracht af met een dinerbuffet voor 250 gasten op het terrein van de Ruïne in Teylingen.
De heer Pronk zet zich op verschillende manieren en terreinen in voor de kerkgemeenschap van Sassenheim. In 2008 werd hij voorzitter van het bouwteam t.b.v. de verbouw en nieuwbouw van de Julianakerk. Eind 2014 stelde de kerkenraad van Protestantse Gemeente Sassenheim een commissie in om na te denken over de toekomst van hun twee kerkgebouwen en de realisatie van een nieuw multifunctioneel centrum: de commissie Kerkelijk Centrum Dorpskerk met de heer Pronk als voorzitter. Naast het voorzitterschap van bovengenoemde commissies is de heer Pronk ook vier jaar jeugdouderling geweest. De heer Pronk is in diverse functies actief (geweest) voor het CDA, als penningmeester en voorzitter. Daarnaast steekt de heer Pronk ook letterlijk graag de handen uit de mouwen, bijvoorbeeld bij het plaatsen van verkiezingsborden, rondbrengen van folders en het opzetten en bemensen van de marktkraam. In 2015 startte de heer Pronk bij VluchtelingenWerk Teylingen als maatschappelijk begeleider, daarna werd hij arbeidscoach. Zo heeft hij veel statushouders geholpen op het gebied van werk en stage.
Uit Voorhout worden de volgende inwoners onderscheiden:
De heer J.C.G.M. (John) Bakker (56 jaar) - bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau
Deze onderscheiding wordt uitgereikt door de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit.

Op 1 december 2009 ontving de heer Bakker een Koninklijke Onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten op het gebied van kerkelijk leven en maatschappelijk welzijn. De activiteiten waarvoor hij toen werd onderscheiden zijn nog steeds valide. Echter, in de periode tussen december 2009 en nu heeft de heer Bakker zijn activiteiten verder uitgebreid. Naast een verdere uitbreiding van zijn vrijwillige bestuurlijke activiteiten, heeft hij ook andere activiteiten op internationaal vlak ontplooid.
De heer Bakker heeft zijn bestuurlijke activiteiten na 2009 verder uitgebreid met een bestuursfunctie bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hij heeft hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan een aantal bestuurlijke opgaven: het versterken van de relatie tussen het bestuur van het Nationaal Comité en 1) het bureau/directie, 2) het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 3) andere belangrijke spelers in de omgeving van het Nationaal Comité. Daarnaast breidde hij zijn bestuurlijke activiteiten uit met penningmeesterschappen bij diverse (landelijke opererende) organisaties: de Adrianusstichting, de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, het Nationaal Fonds 4 en 5 mei, de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid en de Stichting Carnegie Heldenfonds. In 2020 is hij toegetreden tot de Raad van Bestuur van het vfonds.
De heer Bakker is lid van het bestuur van de Stichting Catharijneconvent in Utrecht en het Moderamen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO; i.e. samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen welke hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid) behartigt). Naast zijn lidmaatschap van het Moderamen is de heer Bakker ook voorzitter van het CIO-Kerkgebouwen.
De heer Bakker zet zich bovendien al jarenlang in voor de Kerk der Friezen in Rome, een Nederlandse katholieke parochie die met name als pelgrimskerk fungeert voor Nederlanders die Rome bezoeken. Het is mede de verdienste van de heer Bakker dat het Vaticaan de kerk ter beschikking is blijven stellen voor de Nederlanders. Sinds een aantal jaar maakt de heer Bakker deel uit van de Raad voor Economische Aangelegenheden van deze Friezenkerk.
Naast zijn inzet voor de Kerk der Friezen, is de heer Bakker al tientallen jaren degene die er mede voor zorgt dat het Pietersplein in Rome elk jaar met Pasen vol staat met bloemen uit Nederland. Deze bloemenpracht is van groot belang voor de export en voor de Nederlandse bollentelers een jaarlijks terugkerend hoogtepunt: zij kunnen aan de wereld laten zien wat zij te bieden hebben.
In 2010 werd de heer Bakker betrokken bij het dossier Seksueel Misbruik van minderjarigen in de RK kerk. De heer Bakker heeft een grote bijdrage aan het dossier geleverd.
De heer Bakker heeft bovendien bijgedragen aan het welbevinden van kardinaal Adrianus Simonis, die de laatste jaren tot aan zijn overleden op 2 september 2020 in Voorhout woonde, als ook aan de organisatie van de uitvaart van de kardinaal en de nazorg na zijn overlijden.

Mevrouw M.M.C. (Monique) van Buul (63) - Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Van Buul heeft als nucleair geneeskundige een uitzonderlijke bijdrage aan het specialisme van de nucleaire geneeskunde geleverd, en zij doet dit nog steeds. Bovendien is mevrouw Van Buul naast haar betaalde werkzaamheden al vele jaren actief als vrijwilliger in haar eigen woonomgeving op het gebied van cultuurhistorie en sport.
Na haar studie geneeskunde en de opleiding tot nucleair geneeskundige kwam mevrouw Van Buul via het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam terecht bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Mevrouw Van Buul heeft er mede voor gezorgd dat in 2002 de eerste PET scanner in Nederland buiten de academische setting in het St. Antoniusziekenhuis werd geïnstalleerd, een unicum. Bovendien zijn sommige door haar ontwikkelde technieken landelijk bekend geworden en door andere ziekenhuizen overgenomen. Daarnaast heeft zij gedurende 20 jaar vele nucleair geneeskundigen opgeleid tot aantoonbaar hoog niveau. Daarmee heeft zij een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van de zorg en haar eigen vakgebied in het bijzonder.
Nadat mevrouw Van Buul een aantal artikelen had geschreven voor het historische tijdschrift ‘Dwars Op’ van de Historische Kring Voorhout (HKV) trad zij in 2001 toe tot de redactie. In datzelfde jaar werd zij ook lid van het bestuur van de vereniging, en bekleedde ze de functie van secretaris. Mevrouw Van Buul spoort bijzondere collecties op en zorgt voor unieke portretten van bijzondere Voorhouters. Sinds vorig jaar is mevrouw Van Buul lid van de commissie die het HKV-café organiseert.
Daarnaast is mevrouw Van Buul vier jaar bestuurslid van Basketbalvereniging Forwodians geweest, was zij meer dan tien jaar vertrouwenspersoon bij Stichting Katholiek Onderwijs Voorhout en was zij oprichter en voorzitter van Stichting Team Elke Tiel: een stichting ter promotie van topsport in jeugdtennis. Ook zette zij zich in voor een reünistenorganisatie van studentenvereniging Quintus en heeft zij langere tijd (mantel-)zorgtaken op zich genomen.

De heer T. (Tobi) Hoogink (69) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ruim veertig jaar geleden ging de heer Hoogink toneelspelen bij Cultuur Verheft. Als bestuurslid heeft hij zich 27 jaar als hoofd van de decorcommissie ingezet om, samen met zijn team, decors te bouwen voor de talloze toneelvoorstellingen van de vereniging. Bovendien zorgde hij voor het licht en geluid bij de optredens die door het hele land werden uitgevoerd. De heer Hoogink maakt daarnaast vanaf het begin deel uit van de leescommissie, die beoordeelt of toneelstukken geschikt zijn voor Cultuur Verheft.
Nadat de heer Hoogink in 1998 Prins Carnaval was geweest, trad hij als secretaris toe tot het bestuur van De Bokken. Bijna 20 jaar lang verzorgde hij de programma’s en draaiboeken, onderhield hij de contacten met bejaarden- en verzorgingstehuizen en vele andere organisaties, zorgde hij voor de ontvangst van vele gasten, behandelde de post, stelde verslagen en notulen op en was hij de steun en toeverlaat van de voorzitter van de vereniging. Begin 2021 werd de heer Hoogink secretaris van het bestuur van Stichting Vrienden van het Overbosch.
De heer M.M. (Maarten) van den Nouland (73) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van den Nouland zet zich al meer dan 30 jaar in als vrijwilliger voor kerk en sport. Zijn vrijwilligerswerk bracht hem zelfs tot het St. Pietersplein in Rome waar hij in 2019 op audiëntie is geweest bij de Paus.
De heer Van de Nouland is actief als vrijwilliger voor parochie St. Maarten, kern St. Bartholomeus in Voorhout. Inmiddels is hij al 32 jaar voorzitter van de jaarlijkse Parochie Veiling Voorhout (PAVEIVO). De opbrengst van de veiling is bestemd voor het financiële reilen en zeilen van de Bartholomeuskerk in Voorhout. Daarnaast is de heer Van den Nouland vrijwilliger bij Ren- en Toervereniging (RTV) De Bollenstreek. Hij is één van de begeleiders van de wekelijkse fietstochten voor ouderen, coördinator van ‘Fiets en Geniet’ en stelt routes samen voor clubritten.
De heer Van den Nouland is ook betrokken bij het uitzoeken en behouden van oude en nieuwe bloembollensoorten. Sinds een aantal jaar helpt hij met het bij elkaar zoeken en het opplanten van de bloembollen die worden gebruikt tijdens de jaarlijkse Paasmis van de Paus op het Sint Pietersplein in Rome.

De heer J.J.M. (Hans) Waasdorp (75) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Waasdorp startte zijn vrijwilligerscarrière ruim 45 jaar geleden als één van de oprichters van Carnavalsvereniging De Saksen in 1975. Als lid van de Raad van 11 heeft hij in de beginjaren veel energie gestoken om de carnavalsvereniging bestaansrecht te geven. In 1989 werd hij zelf gekozen tot prins Carnaval. Vervolgens was hij 28 jaar penningmeester van De Saksen. Tot op de dag van vandaag is hij als ‘senator’ betrokken bij De Saksen.
In 1993 werd de heer Waasdorp lid van Rotary Club Voorhout. Hij maakte enkele jaren deel uit van het bestuur en was voorzitter van een aantal commissies. De heer Waasdorp was betrokken bij fondsenwervingsacties, maakte het mede mogelijk dat een buitenlandse scholier hier onderwijs kon volgen en nam het initiatief om kunstwerk De Kus en molen Hoop doet Leven in het licht te zetten.
Als vrijwilliger voor Stichting Begraafplaats Voorhout helpt, adviseert en stuurt de heer Waasdorp het bestuur op het gebied van bouwkundige zaken betreffende het beheer van de begraafplaatsen in Voorhout en in het beheer en onderhoud van het Afscheidshuis. Ook voor parochiekern St. Bartholomeus steekt de heer Waasdorp zijn handen als klusser graag uit de mouwen. Daarnaast neemt hij als adviseur deel aan de bestuursvergaderingen. Hij vraagt hierbij voortdurend aandacht voor duurzaamheid en toont een groot kostenbesef.
Voor de historische verenigingen van Voorhout en Sassenheim staat de heer Waasdorp altijd klaar om reparaties uit te voeren. Op technisch gebied heeft hij veel talent, kennis en kunde. Zo heeft hij de renovatie van het nieuwe kenniscentrum van Stichting Oud Sassenheim, De Coy, begeleid en is hij voor beide verenigingen vrijwilliger m.b.t. het beheer en onderhoud van hun kenniscentra.

De heer M.H.N. (Martin) Weijers (57) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Weijers zet zich al meer dan 20 jaar belangeloos in voor sport, jeugd en maatschappij. Mede dankzij zijn vrijwillige inzet heeft voetbalvereniging (VV) Foreholte een enorme groei kunnen doormaken en is de Voorhoutse jeugd (weer) in beweging gekomen.
Nadat de heer Weijers zelf als keeper actief was geweest voor VV Foreholte en als voetbalvader langs de lijn stond, raakte hij in 2000 ook als vrijwilliger betrokken bij de vereniging: als webmaster, als jeugd coördinator, jeugdvoorzitter en bestuurslid senioren en vrijwilligers. Ruim 10 jaar geleden, in 2010, richtte de heer Weijers met een aantal ondernemers uit zijn netwerk Businessclub Foreholte op. Deze club vormt inmiddels een belangrijke financiële inkomstenbron voor de vereniging. Als jeugdvoorzitter is hij verantwoordelijk geweest voor de enorme groei van jeugdleden, en heeft hij de aanzet gegeven naar de grootste jeugdafdeling van de Bollenstreek (inmiddels bestaande uit ruim 800 kinderen). Daarnaast heeft de heer Weijers ervoor gezorgd dat alle jeugdleden mee op kamp konden gaan door uitbreiding van de kamp capaciteit mogelijk te maken.
De heer Weijers heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de professionalisering van de scheidsrechterscommissie met als resultaat landelijke erkenning door de KNVB. Naast zijn jarenlange inzet voor VV Foreholte is de heer Weijers als vrijwilliger ook actief voor Rotary Club Voorhout, Stichting Luchtkussenfestival Voorhout, Stichting Voorhout Beweegt en de projectgroepen In de Geest van Els en Parkeren Sportpark De Elsgeest. Voor het Luchtkussenfestival, het grootste straat luchtkussenfestival van Nederland, heeft de heer Weijers het initiatief genomen om de kassa’s te digitaliseren, zodat naast contante betaling ook pinbetalingen mogelijk werden.

De heer D. (Dave) van der Wijngaard (65) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Naast de werkzaamheden in zijn betaalde baan bij het CBG | Centrum voor familiegeschiedenis in Den Haag zet de heer Van der Wijngaard zich al vele jaren belangeloos in als vrijwilliger en mantelzorger. Hij besteedt zijn weinige vrije tijd – weekenden, avonduren, feestdagen – aan het helpen van anderen in zijn omgeving.
In 2004 richtte de heer Van der Wijngaard Team Bollenstreek op, dat sindsdien jaarlijks deelneemt aan de Roparun: een estafetteloop van meer dan vijfhonderd kilometer om geld op te halen voor mensen met kanker. Zieke kinderen kunnen hiermee bijvoorbeeld een dagje uit, of een oncologieafdeling kan een sportruimte inrichten. Als teamcaptain zorgt de heer Van der Wijngaard ervoor dat het team – 8 lopers, 4 fietsers, 3 chauffeurs, 2 navigators, 3 masseurs en 2 cateraars – elk jaar aan de start verschijnt. Gedurende het jaar werft hij sponsors en coördineert hij sponsoracties: het team doet mee aan bingo’s, braderieën en verkoopt loten. De totale opbrengst, sinds de oprichting van het team in 2004, ligt ruim boven de 600.000,- euro. Op zoek naar nieuwe mogelijkheden om geld te genereren, bedacht de heer Van der Wijngaard in 2013 een uniek (hard)loopevenement: ‘Hollen door de Bollen’, waar iedereen van jong tot oud aan mee kan doen. Deelnemers komen uit het hele land, maar bijvoorbeeld ook uit België. Met de jaren groeide het deelnemersaantal van 500 tot bijna 2.500 deelnemers.
Naast zijn rol als vader en mantelzorger van zijn dochter die een meervoudige beperking heeft, is de heer Van der Wijngaard ook als vrijwilliger actief in de woonvoorziening van zijn dochter. Bovendien is hij (rolstoel)begeleider tijdens de wandelvierdaagse. Ook binnen zijn betaalde baan heeft de heer Van den Wijngaard jarenlang als vrijwilliger diverse activiteiten uitgevoerd, als bedrijfshulpverlener en vertrouwenspersoon. Daarnaast was hij betrokken bij de oprichting van een personeelsvertegenwoordiging en heeft hij een aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid via de Wet Sociale Werkvoorziening.

De heer B.J. (Ben) Zwetsloot (71) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Zwetsloot zet zich al bijna 40 jaar belangeloos als vrijwilliger in voor natuur, kerk en maatschappij. De vrijwilligersloopbaan van de heer Zwetsloot begon in 1982, toen hij toetrad tot het bestuur van de Voorhoutse Vogelvereniging De Kolibri. Eerst als tweede voorzitter, later als secretaris en inmiddels is hij al ruim 25 jaar voorzitter. Sinds 2020 verzorgt de heer Zwetsloot de materialen en is hij tentoonstellingscommissaris voor de jaarlijkse tentoonstelling.
In 2001 werd de heer Zwetsloot vrijwilliger voor de St. Bartholomeuskerk. Hij werd, en is nog steeds, de contactpersoon en uitvoerder van het zogeheten ‘klussenteam’ van de kerk. De heer Zwetsloot heeft een belangrijke coördinerende en uitvoerende rol gehad bij de restauratie van de St. Bartholomeuskerk enkele jaren geleden, waarbij o.a. plaatselijk metsel- en voegwerk is hersteld, leien op het dak werden vervangen en het glas-in-lood gerestaureerd. Mede door zijn toedoen staat de kerk weer fier en rechtop in het centrum van het dorp.
Vorig jaar vierde de heer Zwetsloot het 10-jarig jubileum van zijn kalebas verkoop aan huis voor het goede doel. De heer Zwetsloot kweekt de kalebassen zelf en de opbrengst van de verkoop gaat, via een familielid, in zijn geheel naar een school in Ethiopië. Dankzij de bijdrage uit Nederland gaat het inmiddels beter met de kinderen, ook het leerlingenaantal is flink toegenomen: van 4.000 naar inmiddels 7.000 leerlingen.
Uit Warmond wordt de volgende inwoner onderscheiden:

De heer G.F.H. (Gerard) van Leeuwen (88) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Er is een belangrijke rode draad te herkennen in de jarenlange vrijwillige inzet van de heer Van Leeuwen die al in 1941 van start ging: zijn voorliefde voor het beheren en controleren van financiën. Van de organisatie van de jaarlijkse actie Kerkbalans en het tellen van de collectes in de kerk tot penningmeester bij de Parochiële Caritas Instelling en EHBO afdeling Warmond, en van beheerder/kassier van Centrale Volksbank agentschap Warmond tot lid van de jaarlijkse kascommissie bij de Bond van Ouderen.
Maar ook als vrijwilliger bij het korps Reserve Rijkspolitie heeft de heer Van Leeuwen zijn sporen in het vrijwilligerswerk zeker verdiend. Naast zijn betaalde baan en zijn gezin heeft hij zich jarenlang belangeloos ingezet voor zijn medemens en de maatschappij. Hij volgde hiervoor ook de benodigde opleidingen om vervolgens de vrijwilligersactiviteiten uit te kunnen en mogen voeren. Meest recent is dit de cursus voor het diploma reanimatie en voor het bedienen van een AED-apparaat geweest in 2018/2019.
Daarnaast maakte de heer Van Leeuwen deel uit van tal van commissies, was hij betrokken bij Stichting Kindervakantiewerk Warmond, reed hij de rolstoelbus voor Mariënhaven en verkocht hij loten voor carnavalsvereniging De Bokken. Bovendien was de heer Van Leeuwen ruim veertig jaar bloeddonor. Dat was heel welkom, gezien zijn zeldzame bloedgroep. Bij de St. Matthias Parochie was de heer Van Leeuwen onder meer misdienaar, koster en bibliothecaris en nam hij het initiatief voor renovatie van het kerkhof.