Lintjesregen 2022: Lees hier wie in Voorschoten een lintje heeft gekregen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau | Foto Kanselarij der Nederlandse Orde
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau | Foto Kanselarij der Nederlandse Orde
VOORSCHOTEN - In Voorschoten zijn zes inwoners Koninklijk onderscheiden. Vijf van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente Voorschoten.

Mevrouw de Graaf - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw de Graaf is al 42 jaar lid van YMCA Scheveningen. Anno 2022 is YMCA een bloeiende organisatie waar behalve jongeren nu ook ouderen tot de doelgroep behoren. Zij heeft zich belangeloos ingezet als vrijwilliger voor het jeugdwerk, in het buurtrestaurant en is initiatiefnemer van de oprichting van het gospelkoor dat nu al 35 jaar bestaat. Daarnaast heeft zij diverse bestuursfuncties vervult.
Ook is mevrouw de Graaf betrokken bij diverse geldwervende acties en is webmaster van de website en eindredacteur van de digitale maandelijkse nieuwsbrief "De Vierboet" van YMCA Scheveningen. Mevrouw de Graaf is een zeer sociaal bewogen en vrolijke vrouw die altijd klaar staat voor iedereen.

Mevrouw Jonker - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Jonker is 35 jaar vrijwilliger bij de Leidse afdeling "Zuid-West" van de Zonnebloem. Zij heeft zich actief ingezet binnen de afdeling op diverse gebieden zoals het bezoeken van leden, het organiseren van diverse activiteiten en het bedenken en begeleiden van leuke uitjes. Als secretaris van de afdeling is zij voortvarend in het zoeken naar geld via subsidies en fondsen voor vrijwilligersorganisaties. Ook zorgt zij voor bekendheid van de Zonnebloem door het plaatsen van stukjes en foto’s in de plaatselijke krant.
Zij is de drijvende kracht achter de afdeling "Zuid-West" en altijd bereid om mee te denken en te helpen bij het werk vanuit de Regio. Daarnaast is mevrouw Jonker sinds 2006 een enthousiaste en behulpzame vrijwilliger bij de Hortus Botanicus Leiden. Zij biedt ondersteuning aan de afdeling educatie in het overbrengen van liefde en kennis over planten en natuur naar kinderen. Al tien jaar is zij een van de trouwste en meest betrokken rondleiders en altijd bereid om bij ziekte of afwezigheid van een collega vrijwilliger deze taak waar te nemen.

Mevrouw van der Valk - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw van der Valk is sinds 1964 betrokken geweest als leidster, akela en secretaris bij Scouting Pius XII Leidschendam. Daarnaast is mevrouw van der Valk vanaf 1996 secretaris van de stichting vrienden van scouting/scouts Polen en Belarus, deze stichting ondersteunt scoutingsorganisaties. Een voorbeeld is de training Eerste Hulp die is aangeboden aan de leiding van de Mauritsgroep uit Voorschoten.
Ook is mevrouw van der Valk vanaf 2012 communicatieadviseur bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Als het gaat om duidelijke en heldere communicatie via de digitale middelen speelt zij een belangrijke rol bij het opzetten van webvriendelijke teksten. Haar grootste verdienste is de hulp bij het ontwikkelen van een lesserie voor de jeugd genoemd “EHBO-held” geweest. Geheel belangeloos heeft zij haar kennis over leerlingen in de basisschoolleeftijd gedeeld zodat er aansprekende lessen konden worden gemaakt voor de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs.
Na haar pensionering heeft zij op basisschool de Regenboog in Voorschoten extra ondersteuning geboden aan kleuters die wat extra hulp nodig hebben op diverse gebieden. Haar warme en bevlogen vrijwillige inzet zit in de herinnering van velen.

De heer van der Valk - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer van der Valk is vanaf 1994 voorzitter van de Stichting Vrienden van Scouting Pius XII Leidschendam & Scouting Konstancin-Jeziorna. Het is een stichting die scoutingorganisaties ondersteunt. Kort na de oprichting van deze stichting heeft hij in samenwerking met de scouts uit Polen, een bezoek gebracht aan de scouts Belarus. Dat bezoek had een humanitaire status vanuit de Poolse overheid, een ideale status om hulpgoederen naar de scouts te brengen.
Sinds die tijd heeft hij vijfmaal bezoeken gebracht aan Belarus, steeds met als doel om het de jeugd daar mogelijk te maken het scoutingspel te spelen. Mede door zijn inzet hebben de scouts daar de beschikking over een eigen houten gebouw gekregen om hun bijeenkomsten te houden. Ook de Poolse scouts hebben steeds op zijn hulp mogen rekenen. Hier was de hulp gericht op zowel het opleiden van een nieuwe generatie leiders als op het duidelijk maken aan de gemeentelijke overheid wat de waarde van scouting (het aanleren van 21st century skills) is voor jongeren.
Sinds 2017 is de heer van der Valk actief voor de Stichting Hulpverleners Magazine. Deze stichting is o.a. opgericht door de Koninklijke Nederlandse Verenging EHBO en de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening en heeft als doel het informeren en enthousiasmeren van de overheid en het publiek inzake bestaan, nut en noodzaak van vrijwillige hulpverlening. Mede door zijn inzet is er een website waar duizenden Eerste Hulpverleners uit heel Nederland informatie kunnen vinden over EHBO en BHV. Zijn initiatieven om de kosten van die site zo laag mogelijk te houden maakt dat het blad “Hulpverleners Magazine” betaalbaar blijft voor EHBO’ers en BHV’ers.
In 2019 en 2020 heeft van der Valk ervoor gezorgd dat de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling Den Haag, zeer snel een goedwerkende, betaalbare en informatieve website heeft gekregen. Hij heeft ze ondersteund door de website te maken en daarna het beheer aan de vereniging over te dragen. De heer van der Valk is een man van actie, erg betrokken en er zijn geen onmogelijkheden voor hem.

De heer Zweers - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Zweers was in de jaren ’70 activiteitenbegeleider en bestuurslid bij voetbalvereniging Presikhaaf, bestuurslid van tafeltennisvereniging “De Paasberg” waar hij o.a. het NK-tafeltennis in 2008 heeft georganiseerd, voorzitter bij hengelsportvereniging “Karper-Oost” en mantelzorger voor zijn vrouw.
Deze activiteiten vonden plaats in de buurt van Arnhem en in 2009 is de heer Zweers in Voorschoten komen wonen. Sinds 2011 is hij bestuurslid van de Voorschotense Ouderen Vereniging. Hier is hij vanaf 2016 beheerder van het verenigingsgebouw is hij mede-organisator van de wekelijkse soosmiddag. De jeu de boulesbaan is opgeknapt dankzij het regelen van subsidie via het Fonds 1818. Ook voert hij de ledenadministratie en alles wat daarbij komt kijken en neemt deel aan besprekingen met de gemeente Voorschoten en andere welzijnsverenigingen.
De heer Zweers is lid van het comité Nationale Ouderendag en vrijwilliger bij Stichting de Zonnebloem waar hij meehelpt bij het organiseren van een achttal grote activiteiten voor zo’n 80 gasten. Ook gaat hij samen met zijn vrouw Thea als vrijwilliger mee met “de vakantieweek”. Een vakantieweek die wordt georganiseerd voor 23 gasten uit de regio Leiden die door hun slechte gezondheid eigenlijk niet meer op vakantie kunnen. Bij buurthuis “De Boschbloem” is de heer Zweers twee jaar bestuurslid geweest. Hier zijn veel zaken opgepakt waaronder de vervanging en inrichting van de muziekinstallatie, het vervangen en opnieuw inrichten van de ledenadministratie. De heer Zweers heeft met zijn kalme en rustige uitstraling de kracht c.q. de gave en wijsheid om mensen met elkaar te verbinden.

Mevrouw Aalten - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Aalten is bijna 25 jaar actief geweest in Voorschoten en Zoeterwoude als vrijwilliger bij Terre des Hommes. Hier werd via diverse acties geld ingezameld waar mevrouw Aalten altijd haar steentje aan bijdroeg. Ook heeft zij erg veel tijd geïnvesteerd in het opzetten van de Terre des Hommes kringloopwinkel in Leiden waar zij zelf ook regelmatig hielp.
Gedurende 7 jaar was mevrouw Aalten wekelijks op school te vinden, naast haar baan en eigen bedrijf. Zij hielp o.a. met het begeleiden van activiteiten, knutselen en spel- en sportmiddagen. Ook verzorgde zij jarenlang het "stencillen" van de nieuwsbrief van de school.
Daarnaast was mevrouw Aalten vele jaren lid en voorzitter van Orandakai, een vereniging waar dames uit Japan met elkaar in contact gebracht werden, formeel opgericht ter bevordering van de verstandhouding tussen Japanse en andere culturen. Hier organiseerde zij mede diverse activiteiten georganiseerd, o.a. lezingen over kunst, geschiedenis. Ook werden diverse workshops georganiseerd. Mevrouw Aalten was aanspreekpunt voor de Japanse dames voor diverse zaken.
Ook was mevrouw Aalten lid van het bestuur van een andere Japans/Nederlandse vereniging genaamd Kazaguruma. Hier werden regelmatig maatschappelijke onderwerpen besproken o.a. veranderingen in de Nederlandse wetgeving, politiek of zorgstelsel die van invloed konden zijn op het dagelijks leven en dit werd dan besproken of toegelicht door een expert. En naast dit alles is mevrouw Aalten vanaf 1991 zeer intensief mantelzorger geweest voor diverse familieleden en vriendinnen. Hieruit blijkt haar grote betrokkenheid en hulpvaardigheid naar andere mensen toe.