Lintjesregen 2022: Lees hier wie in Wassenaar een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man(l), vrouw(r)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man(l), vrouw(r) © Kanselarij der Nederlandse Orde
WASSENAAR - In Wassenaar zijn negen inwoners Koninklijk onderscheiden. Burgemeester Leendert de Lange spelde de versierselen bij acht inwoners op. Eén Wassenaarder, kreeg zijn onderscheiding in Leidschendam-Voorburg vanwege zijn verdiensten daar.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente Wassenaar.

De heer R.W. (Rob) van der Marel - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Marel is al jaren een bekend gezicht in de gemeente vanwege de vele verdiensten voor de gemeenschap. Hij staat voor iedereen klaar en wordt ‘een echte regelneef’ genoemd. Hij zorgt al jaren voor sponsors bij zijn sportclub, is lid geweest van de vrijwilligerscentrale en vanaf 2006 is hij politievrijwilliger in de eenheid Den Haag met standplaats Wassenaar. Sinds 2019 heeft hij de rang van brigadier. Hij draait surveillancediensten, begeleidt evenementen en draait noodhulpdiensten in het verzorgingsgebied Wassenaar. Ook bij zijn werkgever Danone verricht hij nevenfuncties als BHV-er, ploegleider en contactpersoon voor hulpdiensten.

Prof. dr. M. (Maarten) van der Elst - Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De verdiensten van de heer Van der Elst liggen op het gebied van traumachirurgie, onderwijs, innovatie van patiëntenzorg en patiëntveiligheid. De heer Van der Elst is sinds 1998 als traumachirurg werkzaam in het Reinier de Graaf Gasthuis. Behalve een pionier op zijn vakgebied met vele publicaties in vooraanstaande tijdschriften, draagt de heer Van der Elst zijn kennis ruimhartig over op nieuwe generaties. Dat deed hij onder meer als opleider in het ziekenhuis, maar ook tijdens tal van trainingen en symposia in binnen- en buitenland.
De heer Van der Elst zet zich al gedurende zijn gehele carrière in voor innovaties om de patiëntenzorg te verbeteren. Hij betrekt de medische technologie bij de geneeskunde, waardoor technici en clinici nauw met elkaar samenwerken. Dit heeft geleid tot zijn unieke leerstoel ‘Klinische Patiëntveiligheid en Efficiency’ aan de TU Delft, die hij bekleedt naast zijn werk als traumachirurg. De heer Van der Elst is ook voorzitter van het Reinier de Graaf Innovatie Platform en vicevoorzitter van het bestuur van de Medische Staf van het Medisch Specialistisch Coöperatief Reinier de Graaf Groep.
Naast zijn werk als chirurg is de heer Van der Elst jarenlang actief geweest als vrijwilliger bij hockeyclub HGC en speelt hij in de band De Maagband, bestaand uit medewerkers van de Reinier de Graaf Groep. Zij spelen regelmatig op symposia of voor patiënten in het ziekenhuis.

De heer dr. W.F. (Wim) Tordoir - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De verdiensten van de heer Tordoir liggen op een breed maatschappelijk terrein. Gedurende zijn werkzame leven als arts en als medisch toxicoloog vervulde hij vele nevenfuncties. Als arts-assistent was hij lid van belangenverenigingen en redacteur. Vanuit zijn werk bij Shell als medisch toxicoloog heeft hij op lokaal, regionaal en Europees niveau nevenfuncties bekleed bij diverse commissies en organisaties op het gebied van medische en industriële toxicologie en gezondheids- en milieuvraagstukken. In 1993 ontving de heer Tordoir een internationale onderscheiding van het Royal College of Physicians in Londen vanwege zijn grote bijdragen aan de Europese Toxicologie, de titel: F.F.O.M. Fellow of the Faculty of Occupational Medicine.
Tijdens zijn werkzame leven en na zijn pensionering in 1999 is de heer Tordoir, tot op de dag van vandaag, actief binnen tal van maatschappelijke en kerkelijke organisaties. In het verleden waren dat functies bij onder meer Sociëteit De Witte, de Lions Club en Stichting Huize Willibrord. Sinds 1985 is hij als lector en bestuurder actief bij parochie De Goede Herder in Wassenaar. Hij zet zich sinds 1996 in voor Stichting Vrienden van de Driesprong en is hij sinds 2010 bestuurlijk actief voor de Vereniging Vrienden van Wassenaar.

De heer F.P. (Frans) Graafstal - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De verdiensten van de heer Graafstal begonnen 25 jaar geleden als actief lid van de activiteiten Commissie van de Winkeliersvereniging Wassenaar. Zo zorgde hij destijds voor de live muziek tijdens Koninginnedag. Tevens vertegenwoordigde hij de Stichting BIZ Wassenaar-Centrum in de Stuurgroep Beeldkwaliteitsplan centrum Wassenaar. De heer Graafstal heeft een enorm netwerk in de muziek, en dan met name wat betreft de jazz. Gedurende 12 jaar was hij als bestuurder en organisator betrokken bij de Jazz Sociëteit Wassenaar, inmiddels een geliefd podium voor jazz musici met optredens in het Deijlerhuis. Tevens is hij medeoprichter van Plein Musique, enthousiast bestuurslid en mede organisator van de jaarlijkse zomerconcerten bij de muziektent op het Burchtplein. Sinds 2016 is de heer Graafstal als bestuurslid betrokken bij de Stichting Beheer Warenar.

De heer J.F. (John) Mewissen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Mewissen is vanaf 1986 actief als vrijwilliger voor de Wassenaarse gemeenschap. Ook nu, op vergevorderde leeftijd zet hij zich nog steeds in voor zijn medemens, zoals de vluchtelingen die jaarlijks op Duinrell worden opgevangen als coördinator voor het inloophuis in de Messiaskerk. Begonnen als actief lid bij de Rotaryclub Wassenaar ter Horst, was hij in 2011 medeoprichter en secretaris van de Past Rotarians Wassenaar. Tevens coördinator en docent Dagschool 50+, secretaris van de Federatie Wassenaarse Ouderenorganisaties en actief voor de Protestantse gemeente, met o.a. de organisatie van de Muziekmatinees en zomerconcerten.

De heer M.H.G. (Marius) Noordover - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De vrijwilligersactiviteiten van de heer Noordover begonnen in 1972 als penningmeester bij de Hartebrugkerk in Leiden. Daarna in Wassenaar als jeugdvoorzitter van RKSV Blauw-Zwart, Run for Rio en tenslotte vanaf 2013 bij de organisatie van o.a. de jaarlijkse Poldercross van Stichting Spelenderwijs. Voor de Stichting Run for Rio was hij één van de oprichters in 1989 en in diverse rollen heeft hij bijgedragen aan het groeiende succes ervan, met als doel de ondersteuning van projecten die zich richten op kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.
Eén van de eerste sponsoracties was de marathon van New York, die hij samen met Jeanne de Hoog, Leo Bellekom en John Schrader liep. De opbrengst ging toen naar Rio de Janeiro, een project voor dakloze kinderen van Pater Mariano Gijsen. Daarnaast zorgt de heer Noordover voor de financiën en heeft de algehele coördinatie over de nieuwsbrief die driemaal per jaar verschijnt. Alles bij elkaar maakt de heer Noordover zich al een halve eeuw verdienstelijk voor de maatschappij.

De heer B. (Bart) Wensveen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van kinds af aan is de heer Wensveen betrokken geweest bij de CJV (Christelijke Jongemannen Vereniging), later de YMCA (Young Men’s Christian Association), een wereldwijde organisatie met in Nederland zo’n 250 lokale verenigingen. Hij nam eerst zelf deel aan clubactiviteiten en later werd hij begeleider van de timmer- en electroclub en volgden ook andere activiteiten.
Voor de jaarlijkse zomerkampen zorgde hij voor de opbouw, technische verbeteringen, maakte deel uit van de kampleiding en is nog steeds lid van de kookclub. Onder andere dankzij de inzet van de heer Wensveen werd het clubgebouw Sjalom eind jaren negentig grondig gerenoveerd. 40 jaar maatschappelijke verdiensten voor de YMCA Wassenaar, Zoetermeer en Den Haag wordt koninklijk gewaardeerd.

De heer H.G.L. (Hans) Schimmelpenningh - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Water en onderwijs klotst door de vrijwilligersactiviteiten van de heer Schimmelpenningh: hopman en vaandrig Admiraal de Ruyter Groep en schipper vliegende Hollander Groep Zeeverkenners, secretaris bestuur Montessori vereniging en voorzitter van de VvE jachthaven Marina Irnsum. Op verzoek van defensie was hij tijdens de Golfoorlog (1990/1991) als reserveofficier een half jaar actief als havencommandant in Rotterdam. In het kader van de Host Nation Support was hij o.a. verantwoordelijk voor de bewaking en veiligheid en het verschepen van Amerikaans legermateriaal. Zijn inzet werd beloond met een bevordering tot luitenant-kolonel en de benoeming tot plaatsvervangend provinciaal militair commandant Zuid-Holland.
Maar de grootste verdienste van de heer Schimmelpenningh is zijn onvermoeibare inzet voor het onderwijs, ongeveer 36 uur per week op een leeftijd waarop hij allang van zijn pensioen mag genieten. Het onderwijs is een sector met veel tekorten op de arbeidsmarkt. Vanaf 2009 is de heer Schimmelpenningh als docent, stagebegeleider en coach bij diverse ROC-scholen in instellingen actief. Bij het ROC Alphen aan den Rijn en Gouda verzorgde hij tevens de stagebegeleiding voor inburgeraars. Sinds 2020 geeft hij les aan een speciale groep van het voortgezet speciaal onderwijs VMBO-t van het Rijnstroom College.

De heer J. (Jaap) Bakker (uitreiking in Leidschendam-Voorburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bakker heeft als bestuurslid en vrijwilliger van de Algemene Voorburgse ZwemVereniging (AVZV) heel veel gedaan. Zijn verdiensten gaan terug tot 1963, toen was hij één van de medeoprichters van de zwemvereniging. Gedurende 60 jaar heeft hij naast bestuurder vele rollen vervuld zoals zweminstructeur, examinator en trainer waterpolo. Als vrijwilliger was hij nauw betrokken bij de (ver)bouw van het clubhuis, de aanschaf lesmaterialen en de planning en coördinatie van lessen en examens. Hij geeft nog steeds recreatief zwemles en staat het bestuur met (technische) raad en daad terzijde. Velen heeft hij enthousiast gemaakt voor het water en voor het vak als zweminstructeur.