Lintjesregen 2022: Lees hier wie in Zoeterwoude een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man(l), vrouw(r)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man(l), vrouw(r) © Kanselarij der Nederlandse Orde
ZOETERWOUDE - In Zoeterwoude zes inwoners Koninklijk onderscheiden. Vijf van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, een inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente Zoeterwoude

De heer K.A.M. van der Hoeven te Zoeterwoude-Dorp - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1993 heeft de heer Van der Hoeven, als staflid/jeugdleider bij de scouting, zich beziggehouden met het organiseren van de wekelijkse opkomsten van scouts, organiseert hij evenementen zoals het jaarlijkse zomerkamp. De heer Van der Hoeven is bij verschillende speltakken actief geweest als staflid. Als voorzitter is hij eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de scouting en contactpersoon voor de gemeente. Ook zorgt hij voor goede contacten met andere verenigingen en onderhoudt hij vele contacten met ouders. De heer Van der Hoeven heeft een leidende rol in de commissie die de jaarlijkse tuinaarde actie organiseert, is de verbindende rol binnen het bestuur en de vereniging en bent betrokken bij stafleden. Onder zijn leiding is Scouting Zoeterwoude een grote jeugdvereniging geworden en bestaat uit 135 jeugdleden en ruim 40 stafleden

De heer J.A.Q. van der Werf te Zoeterwoude-Rijndijk - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In de periode 1978 tot en met 2003 heeft de heer Van der Werf zich bij voetbalvereniging R.K.V.V. Meerburg jarenlang beziggehouden met diverse werkzaamheden. Hij heeft in het bestuur een geruim aantal jaren de portefeuille Terrein en Opstal beheerd. Vanaf 2004 tot heden deed hij vrijwilligerswerkzaamheden voor de Gemiva-SVG Groep, locatie Swetterhage. De jaarlijkse Kerstreis in december is een begrip op Swetterhage en in Zoeterwoude zelf. Sinds 2007 is de heer Van der Werf een zeer toegewijd vrijwilliger in de functie van onderhoudsman bij de Stichting Begraafplaats Zoeterwoude Rijndijk. Eénmaal per jaar, met Allerzielen, is hij de grote organisator van de versieringen op de Begraafplaats in de vorm van honderden lichtpunten, die de begraafplaats omtoveren tot een indrukwekkend schouwspel. Dit wordt door de vele bezoekers die avond altijd bijzonder gewaardeerd.

Mevrouw E.M. van den Akker – Zoet te Zoeterwoude-Dorp - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Is van 1996 tot heden vrijwilliger bij de Zonnebloem in Zoeterwoude Dorp. Zij bezoekt haar gasten en brengt ze op de hoogte van de door de Zonnebloem georganiseerde activiteiten en uitstapjes. Daarnaast gaat zij al sinds 1997 elk jaar mee met de Zonnebloem regionale en landelijke vakanties. Totaal is zij 23x mee geweest. Sinds 2010 is zij bestuurslid Vakantiewerk. Zij helpt mee de vakantieweken te organiseren en gaat ook daadwerkelijk mee op de vakantieweek, waarbij ze de gasten helpt en begeleidt, en ook de voorkomende huishoudelijke taken vervult.
Zij was van 2002 tot en met 2017 bezoekmaatje bij mevrouw Van Rijn. Sinds 1996 werkt zij als Front Office medewerker in de bibliotheek in Zoeterwoude.

De heer L.N.M. van de Akker te Zoeterwoude-Dorp - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bij voetbalvereniging SJZ is hij van 1982 tot 1986 een aantal jaar teamleider geweest van het team waarin zijn zoon op jonge leeftijd speelde. Van 1991 tot 2006 is hij trainer geweest van de B-selectie. Daarnaast was hij hulptrainer bij de A-selectie, het eerste en tweede team van SJZ. Op zondag tijdens de wedstrijden was hij er niet bij, omdat de zondag altijd gereserveerd was voor zijn vrouw en kinderen. In de periode 2010-2018 is de heer Van den Akker actief geweest als scheidsrechter op de velden van SJZ tijdens jeugdwedstrijden en tijdens familie-en jeugdtoernooien. Hij heeft van 2011 tot 2013 verschillende jeugdteams getraind bij SJZ. Sinds 2017 is hij iedere maand een zaterdagochtend als gastheer bij SJZ aanwezig.
Naast zijn inzet bij SJZ heeft hij nog andere vrijwilligersactiviteiten gedaan. Hij was in het seizoen 1987-1988 Prins carnaval van de carnavalsvereniging in Zoeterwoude. In de periode van december 2014 tot december 2017 heeft de heer Van den Akker vanaf de oprichting van Schuldhulpmaatje (december 2014) 3 jaar als coördinator gewerkt. Hij was gedurende 1 seizoen (2015-2016) regisseur geweest bij de musicalgroep Zoeterwoude voor de uitvoering van de musical Ruth.

Mevrouw C.H. Rietdijk te Zoeterwoude-Dorp - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw C.H. Rietdijk ontvangt voor haar inzet tijdens drie onafgebroken raadsperiodes de Koninklijke onderscheiding. Zij kon vanmorgen niet aanwezig zijn en ontvangt daarom later haar onderscheiding.

De heer T.C.M. van Leeuwen te Zoeterwoude-Dorp - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Leeuwen hielp mee met de oprichting van de Agrarische Natuurvereniging (voor die tijd nog een nieuw fenomeen), optuigen van agrarisch natuurbeheer in het gebied, ontwikkelen van visie en plan van aanpak voor Vooruitboeren deels in WLTO-periode, later overgepakt door ANW Wijk en Wouden, gereed in 2004), Ontwikkelen van Boerenlandpaden etc. De heer Van Leeuwen organiseerde ook de jaarlijkse Koe-in-de-wei dag, waarbij publiek op boerderijen kan komen kijken hoe uitgelaten de koeien zijn wanneer ze in de lente weer naar buiten gaan.
Vanaf 2015 tot heden is hij voorzitter van de coöperatie De Groene Klaver. Van 2019 tot heden is hij vrijwilliger van weidevogelbeheer en biodiversiteit van de biologische Kaasboerderij de Vierhuizen. In de jaren '80 was hij als boer één van de pioniers van het agrarisch weidevogelbeheer.
Hij was van 1990 tot 1999 initiatiefnemer en organisator van 7 Zuivelcross wedstrijden en medeorganisator van 3 park- en poldertochten. Van 1990 tot 2003 was hij voorzitter van de WLTO-afdeling Zoeterwoude – Leiden. Hij was van 1996 tot 2018 trainer van een gemotiveerde groep recreatieve schaatsers van de IJsclub Zoeterwoude, in de volksmond ook wel 'Top Team Theo' genoemd.