Westland maakt bezwaar tegen plan nieuwe woonwijk in buurgemeente Maassluis

Een woonwijk in aanbouw, foto ter illustratie
Een woonwijk in aanbouw, foto ter illustratie © ANP
WESTLAND - De gemeente Westland is niet blij met het ontwerpbestemmingsplan van een nieuwe woonwijk in Maassluis. De bouw van deze wijk in de buurgemeente zou voor meerdere problemen kunnen zorgen, meldt mediapartner WOS.
Maassluis wil 475 woningen bouwen aan de zuidkant van de Westgaag. Aan de noordkant van het water ligt echter een Westlands bedrijventerrein. Er is over het plan geen overleg gevoerd met de gemeente Westland, terwijl dat volgens Westland wel wettelijk verplicht is.
Het Westlands college van burgemeester en wethouders voorziet grote problemen met de komst van de wijk 'Wilgenrijk Noord'. Wettelijk is geregeld dat bedrijventerreinen op bepaalde afstanden moeten liggen van woonwijken. De gemeente Maassluis heeft volgens Westland onjuiste afstanden toegepast bij het bestemmingsplan, wat negatieve consequenties kan opleveren voor de activiteiten op het bestaande Transportcentrum Westland.

Effecten op verkeer van en naar A20

Verder zou er geen onderzoek zijn gedaan naar de effecten van de bouw van een nieuwe woonwijk op het verkeer van en naar snelweg A20. 'De forensenstromen vanuit het plangebied zullen primair ontsluiten via de noordelijke afrit op de A20 (Maasdijk Oost/Coldenhove/Maassluis West). Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van de intensivering van het aantal woningen op die afrit. De afrit is bekend als urgent knelpunt', stelt Westland. Slechte doorstroming kan negatieve gevolgen opleveren voor Westlandse transportbedrijven die gebruik maken van de weg.
Ook is er geen of onvoldoende onderzoek gedaan naar de tien meter hoge geluidswal die in het bestemmingsplan opgenomen is. Wat de effecten zijn op woningen en bedrijven aan de Westlandse kant is niet duidelijk. Verder is ook niet helder wat op diverse vlakken de milieueffecten zijn in relatie tot het nabijgelegen bedrijventerrein. Westland zet vraagtekens bij de wenselijkheid van zo'n geluidswal, gezien de ruimtelijke impact bij een dergelijke hoogte.

Hoop op overleg

Het Westlandse college betreurt dat de gemeente Maassluis vooraf geen overleg heeft gevoerd en spreekt haar hierop aan, schrijft WOS. Het college hoopt dat Maassluis alsnog wil overleggen.