Strandgangers opgelet: jeukende rups is weer terug

Strandgangers worden weer gewaarschuwd voor de bastaardsatijnrups
Strandgangers worden weer gewaarschuwd voor de bastaardsatijnrups
DEN HAAG - Strandgangers moeten weer opletten. De bastaardsatijnrupsen hebben hun winterverblijven weer verlaten en wandelen door de duinen richting het strand. Contact met brandharen van deze rups kan last geven. Het hoogheemraadschap van Delfland heeft maandag uit voorzorg waarschuwingsborden langs de kust geplaatst.
De bastaardsatijnrups is de larve van een nachtvlinder. Zij nestelen zich vooral in duindoornstruiken langs de kust. Als het warmer wordt gaan ze naar het strand. De steeds langer wordende brandhaartjes worden hier door de wind over het strand verspreid. Contact met deze haartjes kan voor irritaties aan de huid, zoals heftige jeuk en huiduitslag. Het kan ook zorgen voor irritatie aan de ogen en luchtwegen. 'Je kunt er erg veel last van hebben', vertelt hoogheemraad Peter Ouwendijk in West Wordt Wakker. 'Maar er zijn ook mensen die totaal geen last hebben.'
Om de overlast voor strandgangers zoveel mogelijk te beperken heeft het hoogheemraadschap in februari al veel nesten van de jeukende rups weggehaald. Vrijwilligers trokken met scharen en vuilniszakken de duinen in om de nesten van de bastaardsatijnrups weg te knippen.

Overlast begint normaal eind mei

De rupsen overwinteren met honderden bij elkaar in struiken. Gewoonlijk begint de overlast van de rupsen rond eind mei, maar dat is dit jaar dus wat eerder. De rupsen kunnen soms jaren achter elkaar weg zijn en dan ineens weer een plaag vormen.
Het hoogheemraadschap hoopt met de geplaatste waarschuwingsborden de strandgangers weer alert te maken op de rups. Ook raadt de organisatie mensen af om door duinbegroeiing te lopen, voor zover dat niet verboden is. Wanneer zijn we er weer vanaf? 'Voor eind mei', zegt Ouwendijk. 'Dan zijn het vlinders geworden. Maar het zijn nachtvlinders, dus veel mensen zullen ze niet tegenkomen.'