Hart voor Den Haag wil raad terug van vakantie om te praten over formatie

De raadzaal van Den Haag
De raadzaal van Den Haag © ANP Bart Maat
DEN HAAG - De grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag, wil nog deze week alle partijen terugroepen van vakantie om tijdens een spoeddebat te spreken over de voortgang van de formatie. Reden daarvoor is dat de verkenners donderdag drie weken aan het praten zijn over de vorming van een coalitie, maar dat er nog niets officieel naar buiten is gekomen.
Fractieleider Richard de Mos van Hart voor Den Haag wil daarom snel opheldering over de huidige stand van zaken. Hij wijst erop dat er af en toe wel nieuws naar buiten sijpelt. Bijvoorbeeld dat sommige partijen wel uitnodigingen hebben gekregen voor een tweede gespreksronde met de verkenners Annelien Bredenoord en Joost Sneller en andere niet. Hij leidt daaruit af dat er 'in de achterkamertjes een coalitie geformeerd schijnt te worden'.
Andere grotere partijen in de Haagse gemeenteraad vinden deze week te vroeg voor een debat. D66, de tweede partij in de stad, noemt het voorstel om al komende dagen de raad terug te roepen van reces 'absurd'. Partijleider Robert van Asten wijst erop dat Hart voor Den Haag als grootste partij direct na de verkiezingen het voortouw had. Van Asten: 'Zij hebben vier weken verkend om een coalitie met Groep de Mos te maken en dat is niet gelukt. Nu zijn de huidige verkenners net twee weken aan de slag en nu zou het te lang duren?'

Hard gewerkt

Volgens Van Asten wordt op dit moment 'hard gewerkt en veel gesproken door en met partijen'. Een ingelaste raadsvergadering zou daaraan niets toevoegen. 'Het zou hem sieren de huidige verkenners minimaal zoveel tijd te geven als dat ze zelf nodig hadden.'
Ook de VVD wil op dit moment geen debat. 'Er is nog geen verslag van de verkenners, dus dit moment in ontijdig. Waar moeten we het dan over hebben?', aldus VVD-leider Anne Mulder. De PvdA voelt er eveneens niets voor. Die partij vindt het ook nog te vroeg. 'Wat ons betreft eventueel een debat na afronding van de nog lopende verkenning', stelt fractieleider Martijn Balster. GroenLinks-leider Mariëlle Vavier wil ook best een debat voeren, maar dan als het eindverslag van de verkenners klaar is. 'Ik zie het spoedeisende karakter niet om iedereen van reces terug te roepen.'

Niet getrouwd

Hoewel Hart voor Den Haag met negen zetels in de raad het recht heeft om een vergadering bijeen te roepen, is het de vraag of dat ook echt gaat lukken. Burgemeester Jan van Zanen wil het liever ook volgende week. De Mos neemt daarmee geen genoegen zegt hij en hij houdt vol dat hij een dezer dagen wil houden. 'Eerder had iedereen wel steeds haast en nu niet meer omdat het reces is? Zo zijn we niet getrouwd.'
Andere partijen wijzen erop dat De Mos weliswaar een vergadering kan uitroepen, maar niet het tijdstip daarvan kan bepalen. Mulder (VVD): 'In de reglementen staat dat er een extra vergadering kan worden uitgeroepen, maar niet wanneer. En wij willen een debat echt niet blokkeren, maar er moet eerst een verslag zijn van de verkenners.' Van Asten van D66: 'Om een 'spoedraad' bijeen te roepen moet er trouwens ook een spoedeisende kwestie zijn, en hoewel iedereen natuurlijk graag een snelle voortgang in dit proces ziet, is van een acute spoedkwestie geen sprake.'
Dat beaamt ook CDA-leider Hilbert Bredemeijer. Hij noemt de keuze van Van Zanen om het debat volgende week te willen houden 'verstandig'. Bredemeijer: 'De verkenning is bezig. Aan de voorkant is natuurlijk tijd verloren gegaan en dat is zonde. Ook nu vind ik dat we moeten blijven streven naar een spoedig proces.'

Blok vormen

Ondertussen hoopt De Mos dat zijn partij nog steeds onderdeel wordt van een nieuwe coalitie, ook al zit hij op dit moment niet meer aan tafel. Hij roept alle partijen die 'buitenspel' zijn gezet op om een blok te vormen. Hij hoopt dan dat de VVD daar alsnog bij aansluit.
Sommige partijen in de raad vermoeden dat de actie van De Mos nog deze week een spoeddebat te houden tijdens het reces ook een plagerij is. 'Dit is natuurlijk een stunt', zegt een van de betrokkenen. Maar de fractieleider van Hart voor Den Haag bezweert dat dit niet het geval is.

Niets kwijt

Over hoe de gesprekken met de verkenners Bredenoord en Sneller inhoudelijk verlopen, willen de partijen op dit moment niets kwijt. In de woorden van VVD-leider Mulder: 'Het is niet in het belang van het proces om daar iets over te zeggen.'