Noodkreet van bewoners Den Haag Zuidwest: 'We komen niet aan bod in formatie'

Veel woningen in Den Haag Zuidwest verkeren in slechte staat
Veel woningen in Den Haag Zuidwest verkeren in slechte staat © ANP/Martijn Beekman
DEN HAAG - Bewoners uit Den Haag Zuidwest roepen de Haagse politiek op om hun wijk de komende vier jaar niet te vergeten. Ze willen dat in het coalitieakkoord, dat nog gemaakt moet worden, oplossingen komen voor de problemen in Zuidwest. 'Wat ooit de droom was van Den Haag: Zuidwest als sociale roltrap naar boven, gaat nu steeds sneller nog maar één kant op: naar beneden', stellen de bewoners in een manifest.
Het manifest van het actiecomité Zuidwest op z'n best wordt donderdagochtend aangeboden aan raadsleden en burgemeester Jan van Zanen. De problemen in Zuidwest zijn groot. 'Een kwart van de bewoners van Zuidwest leeft in armoede', schrijven de bewoners. 'Zes op de tien inwoners heeft een chronische ziekte. Kinderen krijgen gemiddeld één schoolniveau lager geadviseerd. Zeventig procent van de woningvoorraad bestaat uit corporatiewoningen uit de jaren '50 en '60 waarvan vele in te slechte staat verkeren door schimmel en vochtproblemen.'
Ook zijn de schooluitval, de criminaliteit en de werkloosheid groot en zijn er veel bewoners die overlast veroorzaken. Hierdoor gaat de leefbaarheid in de wijk achteruit. 'De stille getuige van de uitzichtloosheid die vele medebewoners ervaren, is het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nog nooit was de opkomst zo laag. En de Haagse wijk met het laagste opkomstpercentage ligt…, u raadt het al, in Zuidwest', staat in het manifest.
In het manifest stellen de bewoners vier oplossingen voor. Zo moet er één projectorganisatie komen voor Den Haag Zuidwest, die bestaat uit ambtenaren van alle gemeentelijke diensten. Deze organisatie werkt samen met bewoners en wijkorganisaties. Ook willen ze dat er een fonds voor Zuidwest komt waar initiatieven, programma's of projecten uit betaald kunnen worden. Daarnaast zou er een speciale raadscommissie Zuidwest van de gemeenteraad moeten komen, die ook in Zuidwest gaat vergaderen. Ook willen de bewoners dat er geld komt voor het versterken van de bewonersparticipatie.

Nieuw college

Het stoort de bewoners dat, nu er op het stadhuis gewerkt wordt aan een nieuwe college, Zuidwest niet is besproken. 'In het lijstje 'grote uitdagingen in en voor de stad' - zoals de verkenners Bredenoord en Sneller het in hun rapportage hebben genoemd - wordt Zuidwest Den Haag niet eens genoemd. Zuidwest verdient beter.'
Burgemeester Van Zanen krijgt een knuffel bij de overhandiging van het manifest
Burgemeester Van Zanen krijgt een knuffel bij de overhandiging van het manifest © Omroep West
De opstellers van het manifest verwijzen naar het 'Verbond van Zuidwest', een overeenkomst die een jaar geleden is ondertekend door onder andere meer dan honderd bewonersorganisaties, scholen, woningbouwverenigingen, kerken en moskeeën. 'We hebben in het verbond van Zuidwest afgesproken dat we meer gaan samenwerken, dat wij bewoners meer zeggenschap krijgen en dat we bereid zijn over onze instellings- of afdelingsgrenzen heen te kijken. Er ligt een mooi programma voor Den Haag Zuidwest met een top tien van prioriteiten. Maar hoe en wanneer mogen wij daarin als bewoners gaan meedoen?'

Samenwerking

De bewoners vinden dat de samenwerking 'anders en beter' moet. 'Doen we dat niet, dan krijgen we wat we altijd al hadden: sectorale, kortdurende projectjes met onvoldoende draagvlak in de wijken. Die regierol, vinden wij, hoort bij de gemeente', stellen ze. 'Het komt te vaak voor dat er goedbedoelde campagnes over ons worden uitgestort, veelal uitgevoerd door externe bureaus met mensen die Den Haag soms nauwelijks kennen. Dit terwijl er met een goede samenwerking en verbinding met organisaties en bewoners in onze wijken een veel beter resultaat te behalen valt.'
Volgens wethouder Martijn Balster (PvdA) zijn er stappen gezet en is er een aparte organisatie voor de aanpak van Zuidwest opgericht. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten om een programmaorganisatie op te richten onder leiding van een 'spoedig' aan te stellen directeur Aanpak Zuidwest. De organisatie heeft burgemeester Jan van Zanen als onafhankelijke voorzitter. Verder bestaat deze raad uit een vertegenwoordiging van bewoners en uit verschillende wijkorganisaties.

Uitdagingen

Wethouder Balster is tevreden met deze stap. 'Bewoners snakken naar actie', zegt hij. 'Dat is begrijpelijk met alle uitdagingen die er zijn. Of het nu gaat om de kwaliteit van de huizen of de kansen voor kinderen in het onderwijs. Op veel plekken is de veiligheid nu niet op orde en de gezondheid van bewoners moet veel beter. Daarbij hebben we iedereen nodig: van bedrijfsleven, tot maatschappelijke organisaties, van schoolbesturen tot huisartsen.'
Balster verwacht dat het 'Verbond van Zuidwest' zich nu gaat uitbetalen. 'De afgelopen maanden hebben alle betrokkenen de plannen uitgewerkt en heeft de gemeenteraad zich er over gebogen', zegt hij. 'Die ontstane samenwerking moet zich nu gaan uitbetalen. We hebben iedereen nodig en het is zaak dit met vereende krachten te doen, constructief kritisch naar elkaar, maar met het zelfde doel.'