LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer in toekomst flink uitgekleed

Het LangeLand ziekenhuis
Het LangeLand ziekenhuis © ANP
ZOETERMEER - Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer wordt in de toekomst flink uitgekleed. Zo verdwijnen de acute geboortezorg en de intensive care en wordt de spoedeisende hulp op termijn afgebouwd. De redding van het ziekenhuis in Zoetermeer steunt bovendien voor een groot deel op het Reinier Haga Orthopedisch Centrum. Dat staat in een hoofdlijnenakkoord, een vertrouwelijk stuk dat Omroep West heeft ingezien.
Het LangeLand Ziekenhuis denkt ziekenhuisbedden en operatiekamers te kunnen gebruiken die nu nog exclusief van het orthopedisch centrum zijn. Dit centrum ligt pal naast het LangeLand Ziekenhuis. Dat wordt volgens het stuk mogelijk als dat centrum efficiënter gaat werken en er daar een bezuiniging wordt doorgevoerd. Als dat lukt kan de geplande nieuwbouw van het LangeLand Ziekenhuis kleiner en dus goedkoper worden.
Het Zoetermeerse ziekenhuis kwakkelt al jaren en werd in 2015 gered door de Reinier Haga Groep, waarin ook het HagaZiekenhuis in Den Haag en het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft deel van uitmaken. Sinds enkele jaren worden moeizame onderhandelingen gevoerd om deze groep uit elkaar te halen. Het proces heeft inmiddels enkele topbestuurders de kop gekost. Sinds het aantreden van Pier Eringa als interim-bestuurder bij het LangeLand Ziekenhuis lijken de onderhandelingen relatief vlot te gaan.
Het noodlijdende ziekenhuis moet volgens de stukken voor 1 januari 2023 fuseren met het HagaZiekenhuis. Maar om het financieel rendabel te maken dient er flink geïnvesteerd te worden. Zo moet er dus nieuwbouw komen omdat het huidige pand zwaar verouderd is.

Kleiner 'goedkoper' gebouw

In totaal staat die nieuwbouw nu voor 72,5 miljoen euro in de boeken. Daar zit nieuwe ICT en een nieuwe inrichting niet bij. Als dat wel wordt meegerekend kost de nieuwbouw bijna 95 miljoen. Maar deze rekensom lukt alleen als er dus faciliteiten gebruikt kunnen worden van het naastgelegen orthopedisch centrum.
Het hoofdlijnenakkoord dat Omroep West heeft ingezien werd opgesteld na vier zogenoemde 'pressure cooker sessions'. Dat zijn brainstormsessies met een kleine groep mensen die in korte tijd tot ideeën moeten komen. Bottomline is: Reinier de Graaf gaat zelfstandig door, Haga en Langeland fuseren en het Orthopedisch Centrum gaat als zelfstandige kliniek verder, maar wel onder verantwoordelijkheid van de drie ziekenhuizen.
Daar houdt het niet op. Om het LangeLand Ziekenhuis betaalbaar te houden, staat in de stukken dat de acute geboortezorg verdwijnt. De Intensive Care verdwijnt ook en wordt vervangen door een acute zorgafdeling waar patiënten weliswaar eerste zorg kunnen krijgen, maar echt heel zwaar zieke patiënten moeten dan ergens anders heen.

Spoedeisende hulp op termijn afgebouwd

Een andere belangrijke verandering voor Zoetermeer zijn de plannen voor de spoedeisende hulp (SEH). Ook deze moet worden afgebouwd. Om een volwaardige SEH open te houden, moeten er ook operatiekamers in de avond en nacht beschikbaar zijn. Voorlopig blijft dat zo omdat het onbetaalbaar is om die nu al om 18.00 uur te sluiten, maar in de toekomst zouden de operatiekamers in de avond en nacht de deuren moeten sluiten. En dan verandert de SEH.
Er blijft in het akkoord wel een spoedpost open die samenwerkt met de huisartsenpost. Maar als er iets ingrijpends moet gebeuren, dient de patiënt naar een ander ziekenhuis gebracht te worden. Er wordt op dit moment nog gekeken hoe dit betaald kan worden. Daarover wordt later een besluit genomen.

Personeel HagaZiekenhuis naar Zoetermeer

Omdat het LangeLand Ziekenhuis fuseert met het Haga is het de bedoeling dat specialisten uit het HagaZiekenhuis ook in Zoetermeer aan de slag gaan. Er is eveneens nagedacht over het overplaatsen van bepaalde behandelingen, omdat dat de kwaliteit van de zorg ten goede zou komen. Dus: niet meer overal alles doen, maar kijken welk ziekenhuis wat gaat doen.
Een andere manier waarop het Zoetermeerse ziekenhuis geld moet gaan opleveren is het aanbieden van 'wachtlijstzorg'. Daarvoor wordt gekeken naar behandelingen waar in een erg grote straal rond Zoetermeer lange wachtlijsten zijn. Die behandelingen zouden dan in het LangeLand gedaan kunnen worden, denken de plannenmakers.

Langlopende contracten met verzekeraars

Om dit allemaal mogelijk te maken moeten verzekeraars bereid zijn om een driejarig contract met het LangeLand Ziekenhuis af te sluiten. Dat gaat dan om bedragen tussen de 100 en 110 miljoen euro per jaar. Wat er na die drie jaar gebeurt moet nog worden uitonderhandeld. Dit bedrag staat los van de 20 miljoen die door de verzekeraars op tafel gelegd moet worden om het LangeLand Ziekenhuis uit de Reinier Haga Groep te halen en het te laten fuseren met het Haagse ziekenhuis.
En dat is nog niet alles. Ook de nieuwbouw moet betaald worden. De kosten kunnen dus gedrukt worden door het LangeLand Ziekenhuis mee te laten liften op het Orthopedisch centrum. Het gaat dan dus om die twee operatiekamers en tien bedden, maar er moet ook een gezamenlijke ingang komen, een gezamenlijk restaurant en organisatorische zaken als administratie en bepaalde managementtaken zouden ook samen gedaan kunnen worden. Maar er is dan nog altijd dik 70 miljoen voor nodig.

HagaZiekenhuis betaalt cash mee

Om de financiering door banken zo laag mogelijk te houden overweegt het HagaZiekenhuis een greep doen uit de eigen kas. Als het Haga dat doet zouden de banken 'slechts' 48 miljoen euro te hoeven financieren. Daarover wordt nu gepraat met de banken. Die hebben heel kritische vragen gesteld over het plan en zijn nog niet akkoord.
De tijd begint ondertussen te dringen. Op 1 juli wil het Delftse Reinier de Graaf ziekenhuis de Reinier Haga Groep verlaten. Ook is de onzekerheid voor het personeel van het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis groot. Omdat de arbeidsmarkt krap is, kunnen zij overal heen. Aan de onderhandelingstafel zijn ze bang dat het personeel opstapt als er niet snel duidelijkheid komt. En er is nu al een groot personeelstekort in het ziekenhuis.
Omroep West heeft de Reinier Haga Groep voor publicatie van dit artikel gevraagd om een reactie. Een woordvoerder wil niet inhoudelijk reageren maar laat weten: 'Over de exacte uitwerking van de ontvlechting van de Reinier Haga Groep zijn we nog in gesprek met de zorgverzekeraars, banken en interne medezeggenschaps-en adviesraden. Zodra er een definitief besluit is genomen zullen we daar nadere mededelingen over doen. ' Dat betekent dat de uiteindelijke versie op bepaalde punten kan verschillen van het hoofdlijnenakkoord dat Omroep West heeft ingezien.