Voormalig docente Universiteit Leiden fraudeerde, publicaties geopenbaard

Universiteit Leiden sociale wetenschappen
Universiteit Leiden sociale wetenschappen © Omroep West
LEIDEN - Het bestuur van de Universiteit Leiden heeft de titels van zeven wetenschappelijke artikelen openbaar gemaakt waarin er sprake is van fraude. De universiteit voelt zich genoodzaakt om de artikelen te openbaren 'in het kader van schone wetenschap'.
De fraude in de artikelen van een voormalig docente psychologie kwam eind vorig jaar aan het licht, nadat er volgens de universiteit in 2019 ook al ernstige schendingen waren vastgesteld. Zo was er sprake van bloedafname van de proefpersonen zonder toestemming van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) en het doorgeven van onjuiste gegevens voor subsidieregelingen.
De Leidse universiteit besloot om een onderzoek in te stellen naar alle publicaties van de docente. Uiteindelijk heeft dat geleid tot zeven 'besmette' artikelen in verschillende wetenschappelijke tijdschriften met bronvermeldingen die nu openbaar zijn gemaakt voor het publiek.

Schone wetenschap

Uiteindelijk hebben drie klokkenluiders de misstanden aan de kaak gesteld bij de wetenschappelijk directeur. Mede daardoor heeft het college besloten om tot openbaarmaking over te gaan. 'Zij hebben er ook groot belang bij dat er duidelijkheid komt over de artikelen in wetenschappelijke tijdschriften die wel of niet besmet zijn', aldus de universiteit in haar verklaring.
De titels van de 'besmette' artikelen zijn gepubliceerd op de website van de universiteit. De uitgever gaat vijf van de artikelen intrekken, twee worden nog nader onderzocht.