Energietoeslag aanvragen in Den Haag blijkt heel lastig: 'Dat betreur ik zeer'

© ANP
DEN HAAG - Alle Hagenaars die denken dat ze in aanmerking komen voor een toeslag vanwege de gestegen energieprijzen, kunnen daarvoor vanaf aanstaande dinsdag een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat beloofde wethouder Arjen Kapteijns donderdag tijdens een debat in de gemeenteraad. Daarbij erkende hij ook dat er tot nu toe dingen niet goed zijn gegaan. De website waarop verzoeken konden worden ingediend was overbelast, een telefoonnummer voor hulp slecht bereikbaar. 'Er zijn dingen niet goed gegaan. Dat betreur ik zeer', aldus Kapteijns.
Het kabinet kondigde op Prinsjedag aan dat er een compensatie komt voor de sterk gestegen energieprijzen. Den Haag paste deze regeling guller toe dan veel andere gemeenten. Huishoudens met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm krijgen een vergoeding. Het door het Rijk beschikbaar gestelde bedrag van 800 euro wordt nog eens aangevuld met 100 euro.
Een grote groep mensen – waarvan de gemeente al de gegevens had – kreeg in mei al een brief in de bus met het aanbod om een aanvraag te doen. Maar onder meer door de verouderde ICT-systemen van de gemeente, ging dat niet altijd even goed. Daardoor raakte de website belast, waardoor mensen het formulier niet goed konden invullen. Ook waren ambtenaren telefonisch niet goed bereikbaar. Verder zou de procedure te ingewikkeld zijn voor onder meer laaggeletterden en mensen die niet handig zijn met een computer.

Kritiek van de gemeenteraad

Dit leidde tot veel kritiek in de Haagse gemeenteraad. Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag somde het nog eens op: 'Systemen die niet deugen, procedures die niet praktisch zijn en telefoonnummers waar het een half uur duurt voor je iemand aan de lijn krijgt.'
'De gemeente moet en kan beter handelen', voegde Robert Barker van de Partij voor de Dieren daaraan toe. En diens collega Yousef Assad (D66) wees erop dat één op de negen Hagenaars in armoede leeft. Een kwart van de inwoners van de stad is laaggeletterd. 'Juist deze mensen zou je goed moeten helpen. Dus niet met formulieren op internet die niet goed werken.' Dat lukte dus niet altijd.

Menselijke maat

Hinke de Groot van het CDA: 'De gemeente moet de menselijke maat toepassen bij de uitvoering. De gemeente is er voor de Hagenaar en niet andersom. Maar in de praktijk is het lastig voor inwoners om het juiste loket te vinden.' En Lesley Arp van de SP: 'Voor mensen met lage inkomens die in tochtige huizen wonen zijn de stijgende energieprijzen geen tik maar een mokerslag. Deze voorziening is een strohalm. De slechte dienstverlening van de gemeente raakt mensenlevens. Daar moet college van doordrongen zijn.'
Kapteijns trok daarvoor het boetkleed aan. Volgens hem zouden de systemen echter inmiddels wel beter werken. 'In principe draait het formulier.' Bovendien vertelde hij tijdens het debat dat inmiddels al een groep van 31.000 mensen het geld al heeft gekregen of het nu snel krijgt. Dat is volgens hem ook hard nodig. 'Dit raakt de meest kwetsbaren. De laagste inkomens en mensen die leven in het slecht geïsoleerde huizen.'

Geen geld voor iedereen

Vanaf volgende week kan iedereen die denkt recht te hebben op een toeslag een aanvraag indienen. De grens van 130 procent van het minimumloon blijft wel gelden. Want hoe graag de wethouder het misschien zelf ook zou willen, de gemeente heeft geen geld om iedereen te helpen. 'Daar hebben we helaas niet te middelen voor.'
Wel kan de gemeente mensen die die gevolgen ondervinden van de gestegen energieprijzen op andere manieren helpen, aldus Kapteijns. 'Daarom kan iedereen in de stad die in de financiële problemen komt, altijd beroep doen op helpdesk geldzaken van de gemeente die op 32 plekken in de stad zit.'