Toekomstplannen Den Haag Zuidwest staan op papier: en nu?

Veel woningen in Den Haag Zuidwest verkeren in slechte staat
Veel woningen in Den Haag Zuidwest verkeren in slechte staat © ANP/Martijn Beekman
DEN HAAG - Het Haagse stadsbestuur weet op hoofdlijnen hoe de drastische verbouwing van Den Haag Zuidwest eruit komt te zien. De komende jaren gaan er duizenden woningen tegen de vlakte voor nieuwe en komen er tienduizend extra woningen bij. Grote vraag is hoe de bouwplannen en de toename van het aantal bewoners samengaan met het behoud van groen en de leefbaarheid. Ook vraagt men zich af of er voldoende voorzieningen komen? Dat staat in de structuurvisie Den Haag Zuidwest die deze week door het stadsbestuur is vastgesteld. Omroep West sprak erover met wethouder Martijn Balster (PvdA).

Wat moeten we met deze structuurvisie?

We hebben plannen gemaakt voor de ruimtelijke ontwikkeling, dus de leefomgeving en de woningbouw voor Den Haag Zuidwest voor de komende twintig jaar.

En dat is een heleboel?

Dat is een heleboel, want je moet met heel veel dingen rekening houden. We hebben de ambitie om tienduizend extra woningen te bouwen, tienduizend woningen op te knappen en een grote verbetering aan te brengen in de buitenruimte. Daarbij moeten we rekening houden met voorzieningen. Er moeten voldoende scholen en zorgvoorzieningen zijn, het openbaar vervoer moet op orde zijn, je moet weten waar je de auto's kwijt kunt, er moeten ontmoetingsplekken zijn voor mensen en er moet groen zijn.
Den Haag Zuidwest is een wijk waar veel problemen zijn, die gemiddeld groter zijn dan in de rest van Den Haag. De armoede is groot, de werkloosheid hoog, veel mensen hebben een slechte gezondheid en duizenden woningen verkeren in slechte staat. Den Haag heeft als doel om Zuidwest naar het Haagse gemiddelde te trekken, onder andere door grootschalige sloop- en nieuwbouwplannen.

Een bewoner zei deze week: 'Escamp (het stadsdeel waar Zuidwest onder valt, red.) is een stad in een stad. Het is zo groot als Leiden, maar er wordt vooral gewoond. Het aantal voorzieningen is hier niet op afgestemd.' Klopt dat?

Er is weinig bedrijvigheid in het gebied, maar er zijn bijvoorbeeld wel veel sportvoorzieningen. Die worden alleen nog niet optimaal gebruikt. Als straks de wijk groeit, worden die weer beter benut. Dat geldt ook voor veel winkels. Nu is er veel leegstand in Zuidwest. Je hoopt dat met die groei de voorzieningen beter gebruikt gaan worden en dat de vitaliteit weer terugkomt.

Wat bedoelt u daarmee?

Dat het weer een prettigere leefomgeving wordt. Op sommige plekken voelen mensen zich bijvoorbeeld niet veilig en is de kwaliteit van het groen niet goed.

Als er veel meer woningen en mensen bij komen dan verbetert dit toch juist niet?

Juist daarom kiezen we ervoor om op al die aspecten te investeren en hebben we nu in beeld gebracht wat er nodig is om een prettige woonomgeving te krijgen. Dat moet ervoor zorgen dat de huidige bewoners straks een betere woning en lagere energielasten hebben en dat er een veel prettigere buitenruimte ontstaat. We willen bovendien de groei benutten om het voorzieningenpeil mee te laten groeien.

Kan dat wel als er zoveel woningen bij komen?

Ja, dat kan heel goed, omdat we dan extra scholen kunnen bouwen en de sportvoorzieningen kunnen verbeteren. We kunnen nadenken over de behoeftes van deze tijd.
Bewoners Den Haag Zuidwest lieten donderdag van zich horen op het stadhuis
Bewoners Den Haag Zuidwest lieten donderdag van zich horen op het stadhuis © Gemeente Den Haag

De structuurvisie wordt nu ter inzage gelegd. Bewoners krijgen de mogelijkheid bezwaar te maken. Maar wat moet je als bewoner nu met deze stapel papieren waarin een visie voor de komende twintig jaar staat?

We proberen het zo toegankelijk mogelijk te maken voor bewoners en hebben daarom in alle wijken drie bijeenkomsten gehouden om iedereen uit te leggen wat de plannen zijn. Maar het zijn plannen op hoofdlijnen. Ik snap dus heel goed dat het voor veel mensen nog wat abstract is. Pas als het aankomt op het plan voor jouw wijk of buurt, wordt het pas echt concreet. We gaan mensen wel individueel informeren, dus iedereen krijgt een brief. Ook komt er een tentoonstelling in de bibliotheek aan de Leyweg en komen er meer bijeenkomsten.

Wat hoopt u te halen uit die bijeenkomsten?

Dat mensen hun wensen voor de wijk van de toekomst neerleggen zodat wij, als we straks plannen gaan uitwerken voor de verschillende wijken, daar zo goed mogelijk rekening mee kunnen houden. Mensen kunnen bijvoorbeeld zeggen: er moet hier echt een HAVO/VWO komen, of: de binnentuinen vind ik niet veilig en prettig om in te verblijven. Dat soort signalen gebruiken we om onze plannen op aan te passen.

Heeft u geld om dit te realiseren?

Ja, voor een deel hebben we al geld voor verschillende projecten. We hebben onlangs besloten over de bouwplannen voor de wijken Dreven, Gaarden, Zichten en dat geldt ook voor de omgeving rond Moerwijk, waar we nieuwe woningen gaan toevoegen. Daar is geld voor. Maar voor toekomstige projecten zijn we ook afhankelijk van de Rijksoverheid en onze eigen middelen. Dat geld moeten we gaandeweg bij elkaar sprokkelen. Maar dat betekent wel dat je er ook voor moet zorgen dat de voorzieningen op orde zijn als je bouwt. Dat is een absolute randvoorwaarde om te kunnen groeien.
Wethouder Martijn Balster (PvdA)
Wethouder Martijn Balster (PvdA) © gemeente Den Haag/Valerie Kuypers

Het is een enorm project, nietwaar?

Het is een enorm project, maar we willen echt dat de wijk er weer zeventig jaar tegen kan en dat het prettig is om te wonen, dat je er wilt blijven wonen en niet weggaat. En dat we de trots op Zuidwest, die heel veel mensen voelen, weer heel veel jaren kunnen vasthouden met alle kwaliteiten die daarbij horen.

U zei: 'Het is eigenlijk de wederopbouw van de wederopbouw'?

Zo zou je het kunnen noemen. Als een wijk zeventig jaar oud is dan komt het in verval. Dat zie je niet alleen aan de buitenruimte, maar ook aan de positie die mensen hebben. Zij hebben vaak problemen met inkomen, met gezondheid, met kansen voor kinderen in het onderwijs. Dit willen wij verbeteren. Daar horen een prettige buitenruimte en woningen bij, die passen bij deze tijd.