Parkje bovenop Utrechtsebaan meer dan twee keer zo duur: bijna dertig miljoen

Het oorspronkelijke plan voor een park bovenop de Utrechtsebaan
Het oorspronkelijke plan voor een park bovenop de Utrechtsebaan © MVRDV
DEN HAAG - Het aanleggen van een parkje bovenop op de Utrechtsebaan in Den Haag wordt fors duurder. In plaats van 12 miljoen euro kost het in totaal bijna dertig miljoen om een deel van de snelweg te overkappen. Bovendien moet het ontwerp ook nog eens drastisch worden aangepast. Er komen geen grote bomen te staan, maar struiken. De kap kan het gewicht van bomen niet dragen.
Dat maakte de Haagse wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) vrijdagmiddag bekend. Mulder noemt de meer dan verdubbeling van de kosten 'uiteraard vervelend'. De gemeente gaat wel onderzoeken wat er van het project kan worden geleerd, stelt hij ook.
De plannen om het deel van de A12 tussen pakweg de rechtbank en de Malietoren van een dak te voorzien werden zes jaar geleden gepresenteerd. De gemeente Den Haag wil daarmee het gebied tussen het Centraal Station en het Bezuidenhout veel aantrekkelijker maken. Een deel ervan is inmiddels gerealiseerd: zo zijn de Grotiustorens met 655 appartementen bijna af. Een ander deel van het plan, het overkappen van de Utrechtsebaan, blijkt ingewikkelder dan gedacht.

Vloer kan gewicht niet dragen

In juli vorig jaar moest het stadsbestuur al melden dat het oorspronkelijke plan om hier een heel park aan te leggen niet kon doorgaan. De vloer van de Utrechtsebaan kan het gewicht niet dragen. Ook speelden veiligheidseisen een rol.
Mulder heeft daarom een heel nieuw plan laten maken, want de hele overkapping nu nog afblazen is niet mogelijk. Volgens de wethouder hebben de bewoners van de torens recht op groen en beschermt het dak hen tegen geluidshinder van de Utrechtsebaan. Verder zou de gemeente harde afspraken hebben gemaakt met de bouwer van de torens. Daarom is Den Haag 'juridisch gehouden tot het realiseren van de overkluizing', blijkt uit onderzoek van de huisjurist van de stad.

Eenvoudiger

De bedoeling is nu dat er een iets eenvoudiger, lichtere overkapping komt. Daarop kan geen dikke laag aarde worden aangebracht. Dat heeft weer tot gevolg dat er geen dikke bomen kunnen worden geplant. In de woorden van de wethouder: 'De groeninvulling wordt niet uitgevoerd met volwassen bomen maar met mooi gedetailleerde beplanting.' De wethouder spreekt in een brief aan de gemeenteraad van een 'minimale, maar acceptabele' oplossing.
Toch heeft het stadsbestuur de aanleg van een volwaardig, compleet park nog niet aan de kant geschoven. Maar dat is 'zeer complex en kostbaar' en daarom moet er nog meer onderzoek naar worden uitgevoerd.

Nog meer risico's

De bouw van het parkje boven de Utrechtsebaan kent nog wel een aantal risico's, schrijft Mulder. Zo moet er snel worden begonnen met de aanleg ervan, anders wordt het project nog weer duurder. Ook maakt de veiligheidsregio zich zorgen over de veiligheid op de Utrechtsebaan. Die zou een negatief advies kunnen geven. Bovendien bestaat het gevaar dat tijdens de bouw de materiaal- en bouwkosten en lonen 'exceptioneel kunnen gaan stijgen', aldus de wethouder zelf. Daarmee is nu nog geen rekening gehouden.
De gemeenteraad moet ook nog instemmen met de nieuwe plannen. Als dat gebeurt, zou in het derde kwartaal van 2023 kunnen worden begonnen met de aanleg. Het parkje zou dan een jaar later klaar moeten zijn.