Asielzoekers half jaar langer op hotelboot in Gouda

Het asielschip in Gouda
Het asielschip in Gouda © Omroep West
GOUDA - Asielzoekers kunnen waarschijnlijk langer in een noodopvang op een hotelboot in Gouda blijven. Het is de bedoeling dat de opvang met minstens een half jaar wordt verlengd. Daarna kijkt de gemeente of de opvang nog langer kan openblijven. Bovendien moeten er meer mensen een opvangplek krijgen.
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had Gouda gevraagd om de opvang met anderhalf jaar te verlengen, maar Gouda wil dat nu nog niet. De gemeente zegt wel: 'De noodopvang is de afgelopen periode goed verlopen zonder noemenswaardige incidenten.'
Ongeveer honderd asielzoekers zitten sinds eind vorig jaar op een hotelboot aan het Gouwekanaal. De huidige boot blijft daar tot 1 juli liggen. Daarna meert een nieuwe boot aan, waar maximaal 185 mensen terechtkunnen.

Direct omwonenden

Het college van burgemeester en wethouders in Gouda gaat in gesprek met direct omwonenden en de gemeenteraad. Daarna wordt een definitief besluit genomen.