'Onderzoek naar fusie LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer met Reinier de Graaf'

LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer
LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer © ANP
ZOETERMEER - De Cliëntenraad van het LangeLand Ziekenhuis wil weten waarom het Zoetermeerse ziekenhuis niet zou kunnen fuseren met het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft, en er enkel voor een fusie met het HagaZiekenhuis wordt gekozen. Dat zegt voorzitter Wieger Visser. Als daar geen duidelijkheid over komt, dreigt de cliëntenraad die af te dwingen. Zo'n procedure kan eindigen bij de rechter.
'Wij willen gewoon weten wat de argumenten zijn om te kiezen voor samenwerking met het HagaZiekenhuis en niet voor Reinier de Graaf', zegt Visser. 'Er zijn twee mogelijkheden. Eén: fusie met het HagaZiekenhuis en twee: fusie met Reinier de Graaf. Het is kwalijk dat die tweede mogelijkheid niet is onderzocht.'
Wieger Visser zegt dat er binnen het HagaZiekenhuis twijfels zijn over de fusie met het Zoetermeerse ziekenhuis, terwijl ze in Delft met open armen ontvangen zouden worden. Daarom snapt hij niet dat die optie nooit serieus is bekeken. 'Dit zit echt bij de Raad van Toezicht van de Reinier Haga Groep en ik heb geen idee waarom ze hier niet naar willen kijken.'
De Reinier Haga Groep ontstond in 2013. Het noodlijdende LangeLand Ziekenhuis werd in 2015 gered van faillissement door het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft en het Haagse HagaZiekenhuis. Die gaven beide een forse lening aan het Zoetermeerse ziekenhuis, en dat werd ook opgenomen in de groep. In 2019 ontstonden er barsten in de coalitie toen de medische staf van Reinier de Graaf aangaf dat de samenwerking teveel kostte en te weinig opleverde. Sindsdien wordt geprobeerd de groep uit elkaar te laten gaan. In vertrouwelijke plannen die Omroep West publiceerde staat dat Reinier zelfstandig verder gaat en het Haga en LangeLand fuseren. Wel komen er veranderingen in het profiel van het Zoetermeerse ziekenhuis en moet het veel meer gaan samenwerken met het naastgelegen orthopedisch centrum.

'Gepasseerd station'

De cliëntenraad van het HagaZiekenhuis zit niet te wachten op weer een onderzoek. 'Het is een gepasseerd station', zegt Loes Plaisier van de raad. 'We onderhandelen nu met banken en verzekeraars, moet je dan echt weer helemaal terug?' Zij wil vooral dat er nu eindelijk eens knopen worden doorgehakt.
Dat vindt de cliëntenraad van het Reinier de Graaf Ziekenhuis ook. Voorzitter Max Kommer: 'We willen dat de aandacht en de energie weer gewoon in de zorg gestoken kunnen worden en niet in dit soort bestuurlijk gedoe.' Een discussie over de toekomst van het LangeLand kan wat hem betreft op een later moment beslecht worden. 'Er moet nu gewoon snel iets gebeuren.' Al zegt hij wel dat 'er iets raars in zit' dat er nooit is onderzocht of een fusie LangeLand en Reinier de Graaf een optie is.

Niet mee ten onder

Cliëntenraden hebben inspraak in de plannen. Of ze kunnen instemmen met het plan wat er nu ligt is nog de vraag. Bij Reinier de Graaf is niet veel twijfel, dat ziekenhuis wil nu gewoon weg uit de groep. In een hoofdlijnenakkoord staat de datum van 1 juli genoemd. Of die gehaald wordt is de vraag, maar het moet wat cliëntenraad betreft wel zo snel mogelijk gebeuren.
Bij de raden van Haga en LangeLand ligt dat net iets anders. Die gaan in deze plannen samen verder. 'Wij moeten er niet slechter van worden', zegt Plaisier. 'Wij willen niet mee ten onder gaan, dus financieel en medisch moet het gewoon wel kunnen.' Bij het LangeLand hekelen ze de terughoudendheid bij het HagaZiekenhuis. Voorzitter Visser: 'Bij Reinier de Graaf ontvangen ze ons met open armen.'

Nieuw besluit

Op dit moment wordt aan de onderhandelingstafel bij de Reinier Haga Groep druk gewerkt aan het opstellen van nieuw zogenoemd 'voorgenomen besluit'. Dat wordt vervolgens voorgelegd aan de inspraakorganen. Dat zijn de ondernemingsraad, cliëntenraad en de medische staf. Als die niet instemmen, gaat het plan niet door of wordt het in ieder geval weer flink vertraagd.
In het hoofdlijnenakkoord dat Omroep West heeft ingezien en dat moet leiden tot een zogenoemde ontvlechting van de Reinier Haga Groep, staat dat het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis fuseren. Om het Zoetermeerse ziekenhuis levensvatbaar te maken en te houden gaat het profiel veranderen. Er gaat veel meer 'electieve zorg' geleverd worden. Dat zijn behandelingen waar op andere plekken lange wachtlijsten bestaan. Volgens de cliëntenraad is hen in gesprekken verzekerd dat de spoedeisende hulp overeind blijft. Dat zou ook gelden voor de intensive care en de acute geboortezorg. In een brief aan het personeel zegt directeur Pier Eringa dat de SEH wordt opgenomen in een spoedplein. Hoe dat eruit gaat zien is nog onduidelijk. De intensive care verandert ook en de geboortezorg blijft vijf jaar overeind, maar in die tijd wordt gekeken hoe die anders kan worden ingericht.