Burgemeester Leidschendam: 'Messenverbod en preventief fouilleren alleen als het noodzakelijk is'

© Omroep West
LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Burgemeester Jules Bijl van Leidschendam-Voorburg ziet nog geen reden om de aanpak van het messengebruik onder jongeren aan te scherpen. Dat blijkt uit het antwoord van het college op vragen van diverse politieke partijen na eerdere publicaties van Omroep West. Partijen hadden onder meer geopperd preventief te gaan fouilleren en om gebieds- en messenverboden. Burgemeester Bijl wil hier echter nog niet aan beginnen.
Een aantal jongeren uit Leidschendam-Voorburg vertelden tegen Omroep West hoe hun groep uit Leidschendam zich beschermt tegen jongeren uit andere groepen. Hierbij worden regelmatig messen gebruikt. 'Iedereen hier is bereid om te steken', zei een van de jongeren. Ze leven hierbij in een wereld waarin ze veel geld verdienen. Hoe ze hier aan komen willen ze niet concreet maken, maar het is 'alles wat geld oplevert'.
In een reactie op het verhaal gaf de politie al aan niet op de hoogte te zijn van een jeugdbende die crimineel actief is in de wijk Prinsenhof. In het antwoord wil de burgemeester ook niet spreken van jeugdbendes in Leidschendam-Noord. 'In Leidschendam-Voorburg zijn voor zover bekend bij ons en de politie geen criminele bendes actief. Er zijn wel overlastgevende jeugdgroepen. En jongeren uit Prinsenhof die individueel bekend zijn bij de politie', valt in het stuk te lezen.

Vier jeugdgroepen in Leidschendam-Voorburg

De politie heeft in opdracht van de gemeente groepscans uitgevoerd. In Leidschendam-Voorburg signaleert de politie vier jeugdgroepen. 'Er is een jeugdgroep in de wijk Bovenveen en er zijn twee jeugdgroepen bij het Fluitpolderplein en de Prins Frederiklaan. Ook is er één groep in de omgeving van de Koreaanse Kerk in Leidschendam-Noord, waarin eveneens jongeren overlast geven', valt in het stuk van de burgemeester te lezen.
Onderzoekers die door Omroep West bevraagd zijn over jeugdbendes gaven aan dat het soort criminaliteit dat jeugdgroepen plegen veel online plaatsvindt. Volgens de burgemeester is het niet bekend of en op welke manier deze jongeren criminele activiteiten uitvoeren. Enkele jongeren uit de wijk Prinsenhof zijn bij de politie wel bekend, omdat zij criminele feiten hebben gepleegd.

Cameratoezicht, preventief fouilleren en messenverbod

Voor de lokale politiek reden om te pleiten voor strengere maatregelen. Het CDA denkt hierbij onder meer aan cameratoezicht, preventief fouilleren en een gebieds- en messenverbod. Burgemeester Bijl zegt dat deze maatregelen voorlopig niet ingevoerd gaan worden. 'Het inzetten van bestuursrechtelijke maatregelen behoort indien nodig zeker tot de mogelijkheden', schrijft de burgemeester. Alleen kunnen deze maatregelen niet zomaar ingevoerd worden. 'Er moet een rapportage van de politie aan ten grondslag liggen waaruit blijkt dat de inzet van de bevoegdheden voldoet aan de proportionaliteits - en subsidiariteitseis.' Ook moeten deze bevoegdheden afgestemd worden met het OM en de politie, zo schrijft de burgemeester.
Burgemeester Bijl zet tot die tijd vooral in op preventie. In de antwoorden van de burgemeester en wethouders worden veel voorbeelden genoemd van al bestaande projecten en 'interventies'. Opvoedtrainingen voor moeders, huiswerkbegeleiding en escaperooms waarin jongeren ‘spelenderwijs voorgelicht worden over criminaliteit’ zijn voorbeelden van de aanpak van de gemeente.

Sterk voor Noord

Dit soort al bestaande initiatieven zouden jongeren met problemen in een vroeg stadium moeten signaleren. Recent is er een groot plan met de naam 'Sterk voor Noord' geïmplementeerd. Met dit project zouden lokale bewoners, gemeente, politie en het onderwijs gezamenlijk optrekken om de wijk te versterken. Ook heeft Leidschendam-Noord nieuwe wijkagenten gekregen. Volgens de burgemeester moeten zij zorgen voor een persoonsgerichte aanpak en worden er plannen gemaakt voor de aanpak van (jeugd)groepen. 'Daarnaast is jongerenwerk in onze gemeente nadrukkelijk bezig om voor tieners meer activiteiten te ontwikkelen', schrijft de burgemeester.
De jongeren waarmee Omroep West sprak, zeiden tijdens het interview. ‘Wat wij doen komt niet in de media. Wij berechten elkaar en hebben gewoon onze eigen manier. Daar zorgen wij wel voor.' Twee jongens gaven aan dat er in de wijk te weinig te doen is voor jongeren. 'Voor kinderen zijn er hier mooie speeltuinen gemaakt en allerlei activiteiten te doen. Maar voor jongeren niet. Daarom hangen wij vaak op straat, maar daar zij wij niet welkom.' Ook werd genoemd dat zij een negatief beeld hebben van de politie. Deze zou hen provocerend benaderen. ‘Als je eenmaal een streepje achter je naam hebt, kun je niks meer goed doen', zei een van de jongens. De politie zei zich hierin niet te herkennen.
De politiek vroeg zich ook af, of er een samenwerking is met steden als Zoetermeer en Delft om jeugdbendes aan te pakken. In het interview van Omroep West, noemden de jongens dat er rivaliserende groepen zijn. Recent vond er ook een schietpartij plaats in Zoetermeer, waarbij een jongen uit Leidschendam betrokken was. 'Er bestaat een landelijke werkgroep over jongeren en wapens', staat in het stuk. De gemeente Leidschendam-Voorburg maakt daar geen onderdeel van uit. Het is nog onduidelijk of de gemeente zich hierbij kan en wil aansluiten.

Veiligheidsgevoel achteruit gegaan

Leidschendam-Noord staat bekend als een wijk met veel 'uitdagingen'. Er zijn veel eenoudergezinnen die het niet breed hebben en kinderen met leerachterstanden. Bewoners storen zich erg aan 'hangjongeren' en aan de rommel die zij achterlaten op straat. Het veiligheidsgevoel van bewoners is volgens het stuk van de burgemeester de laatste tijd wat achteruit gegaan. Dat maakt het opmerkelijk dat er juist in deze wijk geen buurtpreventieteam meer is. 'Uiteraard wordt er vanuit de gemeente geprobeerd mensen te werven voor deelname aan een buurtpreventieteam. Helaas heeft dit nog niets opgeleverd', schrijft de burgemeester.
Het CDA was de partij met de meeste ingestuurde vragen. Partijleider Ron van Duffelen vindt de aanpak nog niet ver genoeg gaan: 'Ik vind de gezamenlijke inzet die er is voor overlast gevende jongeren positief. Maar ik mis wel de wil om maatregelen in te zetten om overlast en messenbezit tegen te gaan. De vraagt blijft dus hoe het messenbezit voorkomen kan worden.'